Maritime rop om ekspertenhet for anskaffelser og mer bruk av handlingsrom

Anbud365: Maritime rop om ekspertenhet for anskaffelser og mer bruk av handlingsromFiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fikk overlevert rapporten «En grønnere og mer konkurransedyktig maritim sektor» da NHO og Norsk Industri inviterte den maritime næringen, politikere, relevante organisasjoner til et næringspolitisk seminar. På bildet for øvrig bransjesjef i Norsk Industri, Stål Heggelund (i midten) og adm.dir. i NHO, Ole Erik Almlid (foto: NHO).

Skriv ut artikkelen

Ropet fra maritim næring om en ekspertenhet for offentlige anskaffelser er ikke stilnet. I en fersk innspillsrapport oppfordres regjeringen til å følge opp stortingsvedtaket om en slik enhet. Kommuner, fylker og andre offentlige aktører vil kunne ha behov for bistand til å gjennomføre anskaffelsen på riktig måte, heter det. I tillegg må det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy utnyttes bedre, heter det.

NHO og Norsk Industri, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge, har arrangert regionale innspillsmøter med maritime bedrifter rundt om i landet. Ut av dette er det kommet et notat – «En grønnere og mer konkurransedyktig maritim sektor» – med formål å gi norske myndigheter innblikk i hvilke grep som er viktige at tas fremover, heter det.

Handlingsrommet

Det aller viktigste for utviklingen av næringen er bl.a. bruk av offentlige anskaffelser og en aktiv kompetansepolitikk. For å sikre konkurransekraft gjennom leveranse av maritime totalløsninger til havnæringene nasjonalt og internasjonalt må norske myndigheter benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy bedre.

Av en utredning fremgår det at det er en relativt vid adgang innenfor EØS- og anskaffelsesregelverket for offentlige oppdragsgivere til å sette saklige og forholdsmessige krav og kriterier, så lenge formålet ikke er rent proteksjonistisk. Dette gjelder blant annet krav og kriterier forankret i miljø og bærekraft.

Kvalitet over pris

Det er også adgang til å vektlegge kvalitet over pris i den enkelte anskaffelsen, slås det fast. I tillegg til pris og kvalitet kan tildelingskriteriene eksempelvis vektlegge leveringstid, oppdragsforståelse, fleksibilitet i oppdragsfasen og arbeidsmiljø. Forskriften om offentlige anskaffelser hvor hovedreglene er pliktig vekting av klima- og miljøhensyn med minimum 30% i tildelingskriteriene, trekkes frem.

I innspillsrapporten pekes det på at det er viktig å få etablert insentiver for offentlige anskaffelser av grønne sjøtransportløsninger for alle typer fartøy. Statens Vegvesen har allerede gått foran og satt krav til fergekonsesjoner og har i tillegg miljøvekting i større veiprosjekter. Insentivene gjør at rederiene får kunder til grønne skip, og dermed blir i stand til å bygge nye, grønne skip tidligere enn de ellers ville gjort.

Ekspertenhet

Offentlig sektor bør i større grad vektlegge miljøkrav ved innkjøp av maritime løsninger, fremheves det, og oppfordringen er at offentlige pilotprosjekter som har resultert i innovative, bærekraftige maritime løsninger bør dessuten tas i bruk av flere offentlige aktører med tilsvarende behov.

Stortinget bad i sin tid regjeringen om å opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Enheten skal blant annet ha EØS-rettslig kompetanse, og kunne bistå kommuner, fylkeskommuner og offentlige aktører med vurderingen av hvordan handlingsrommet i ulike regelverk kan utnyttes ved offentlige anskaffelser.

Det slås fast at kommuner, fylker og andre offentlige aktører vil kunne ha behov for bistand til å gjennomføre anskaffelsen på riktig måte, i tillegg til veiledning om tilgjengelige løsninger, teknologi, støtteordninger og kostnader. Det er viktig at Nærings- Og fiskeridepartementet følger opp stortingsvedtaket om etablering av egen ekspertenhet for offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Maritime rop om ekspertenhet for anskaffelser og mer bruk av handlingsrom"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.