Markedsdialog har ført til oppdeling i mindre kontrakter

Anbud365: Markedsdialog har ført til oppdeling i mindre kontrakterKonkurranseutsettingen av drift og vedlikehold på jernbanen ser ut til primært å ha interesse for norske jernbaneentreprenører og representerer åpenbart en attraktiv langsiktig forretningsmulighet for disse, heter det i Samferdselsdepartementets utkast til 2021-budsjett. På bildet samferdselsminister Knut Arild Hareide (foto: Torbjørn Tandberg).

Skriv ut artikkelen

«Del opp eller begrunn»-prinsippet lever i beste velgående i statens infrastrukturetater. Det viser en rapportering i Samferdselsdepartementets utkast til 2021-budsjett. Statens vegvesen er i sitt arbeid med kontraktstrategier opptatt av å velge den oppdelingen av et prosjekt som best sikrer økonomisk måloppnåelse. BaneNOR melder at det i investeringsprosjektene gjennomføres markedsdialog, og dette har allerede resultert i oppdeling i mindre kontrakter på kommende prosjekter.

Stortinget bad i sin tid regjeringen sørge for at offentlige anbud innen vei, jernbane og farled utformes slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene. Forutsetningen er at dette ikke medfører økte kostnader ved prosjektene, blant annet når det gjelder størrelse på kontraktene. Det må stilles krav til kunnskap om norske forhold, klima og topografi der dette er relevant for oppdraget, samt krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen.

Som oppfølging av Stortingets vedtak har Samferdselsdepartementet bedt om oppfølgingen fra berørte etater. Departementet presiserte at oppfølgingen av vedtaket måtte skje på en måte som ikke er i strid med bestemmelsene i anskaffelsesregelverket.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har opplyst at etaten generelt i sitt arbeid med kontraktstrategier er opptatt av å velge den oppdelingen av et prosjekt som best sikrer økonomisk måloppnåelse, heter det i Samferdselsdepartementets forslag til 2021-budsjett. Vegvesenet vil alltid forsøke å treffe det norske markedet bl.a. for å sikre så god konkurranse som mulig. Etaten stiller krav til kunnskap om norske forhold, klima, grunnforhold, topografi og andre relevante forhold der dette er relevant for oppdraget. I vegvesenets kontrakter ligger det allerede bestemmelser som setter krav til norske lønns- og arbeidsvilkår, samt bruk av lærlinger. Utover dette stilles det krav om 25% bruk av egne ansatte på arbeidsplassen. Statens vegvesen har jevnlig dialog med det norske markedet om kontraktstrategier, noe som bidrar til at dette markedet er i bedre stand til å gi tilbud når oppdrag lyses ut.

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet på sin side har opplyst at Bane NOR setter krav ved utlysning av kontrakter til kunnskap om norske forhold, klima og topografi der dette er relevant for oppdraget samt krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen. Innenfor investeringsprosjektene er det åpent for at norske aktører blir enten hovedentreprenør eller en betydelig underentreprenør. Det gjennomføres markedsdialog, og dette har allerede resultert i oppdeling i mindre kontrakter på kommende prosjekter. Innenfor modernisering og vedlikehold baseres dette i stor grad på minikonkurranser innenfor rammeavtaler som passer for regionale norske entreprenører. Direktoratet nevner at forberedende arbeider med ERTMS (signalsystem på jernbanen) er utlyst med relevante krav, og at konkurransene så langt er vunnet av norske firmaer. Konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold ser ut til primært å ha interesse for norske jernbaneentreprenører og representerer åpenbart en attraktiv langsiktig forretningsmulighet for disse, heter det.

Kystverket

Kystverket har opplyst at etaten sørger for konkurranse i alle anskaffelser, og at norske leverandører har de beste forutsetningene for å kunne levere tilbud til Kystverket. Etaten stiller tydelige krav til kvalitet og samfunnsansvar i alle ledd av konkurransene. Dette gjør at Kystverket får god konkurranse over hele landet, er forutsigbare på hva som kreves av leverandørene og sikrer riktig kvalitet og god gjennomføring av kontrakt. Per i dag har Kystverket relativt få utenlandske leverandører.

Bli den første til å kommentere på "Markedsdialog har ført til oppdeling i mindre kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.