Maskinentreprenørene: Lærlingekrav i småkontrakter er bomskudd

Anbud365: Maskinentreprenørene: Lærlingekrav i småkontrakter er bomskuddKunnskapsdepartementet bør lytte til innspillene og endre lærlingekravet, mener adm. dir Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Skriv ut artikkelen

Maskinentreprenørene mener Kunnskapsdepartementet bommer når de vil stille krav om lærlinger for småkontraktene. – Vi mener derfor det er uklokt, både i et konkurranse- og samfunnsperspektiv, at lærlingekravet skal gjelde for så små kontrakter som departementet foreslår, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) til Anbud365. 

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring et forslag til forskrift om lærlingekrav ved offentlige innkjøp. Forslaget legger opp til at kravet skal gjelde for kontrakter på 1,1 millioner kroner eller høyere for statlige oppdragsgivere, og 1,75 millioner kroner for andre offentlige oppdragsgivere. MEF er bekymret for at kravet vil begrense mulighetene for de minste bedriftene til å konkurrere om offentlige kontrakter. MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2000 små, mellomstore og store bedrifter.

– Lærlingene utgjør fremtidens fagarbeidere og anleggsledere, og det er positivt at oppdragsgiverne belønner lærebedriftene. Kunnskapsdepartementet går imidlertid for langt når kontrakter ned til 1,1 millioner kroner omfattes av kravet. Denne grensen må heves til 10 millioner kroner for å unngå at småbedriftene stenges ute fra det offentlige markedet, sier Johannesen, og fortsetter:

– Jeg registrerer også at det offentlige Regelrådet i sitt høringssvar skriver at forslaget ikke er godt nok utredet. Rådet uttrykker blant annet bekymring for at kravet kan ha utilsiktede konsekvenser for mindre bedrifter. Kunnskapsdepartementet bør lytte til innspillene og endre lærlingekravet.

Krav som ivaretar konkurransen

MEF mener lærlingekravet må ses i sammenheng med den forpliktelsen det innebærer for bedriften å ta inn en lærling, og behovet for administrativ oppfølging fra oppdragsgiversiden. Mange av kontraktene under 10 millioner kroner utføres av firma med få ansatte.

Adm. dir Johannesen påpeker at god opplæring forutsetter at bedriften setter av tid til å følge opp lærlingen. For de minste bedriftene kan denne oppfølgingen kreve en uforholdsmessig høy andel av bedriftenes administrative ressurser. MEF mener derfor det er uklokt, både i et konkurranse- og samfunnsperspektiv, at lærlingekravet skal gjelde for så små kontrakter som departementet foreslår.

Sterk lærlingeutvikling

Lærlingeutviklingen i anleggsbransjen har de siste årene vært svært positiv. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) kan vise til en økning i antall lærlinger på 44 prosent siden 2011.

– I anleggsbransjen har vi læreplasser å tilby, men bedriftene sliter tidvis med å få tak i lærlinger. Dersom tilgangen til offentlige kontrakter blir betinget av at de minste bedriftene må ha lærlinger, vil det trolig kreve betydelig flere tilgjengelige lærlinger enn skolesystemet i dag utdanner. Vi mener myndighetene først må rette opp i denne ubalansen før lærlingekravet eventuelt gjøres gjeldende for de aller minste kontraktene, understreker adm. dir i MEF, Trond Johannesen.

Høringssvaret fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) finner du her.

Bli den første til å kommentere på "Maskinentreprenørene: Lærlingekrav i småkontrakter er bomskudd"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.