Massiv revisorkritikk mot liten kommune med anskaffelsesbesvær

Anbud365: Kraftig revisorkritikk mot liten kommune med anskaffelsesbesværFra Herøy kommune, der en fersk revisorrapport har vakt oppsikt.

Skriv ut artikkelen

En liten kommune på Helgelandskysten har mer å stri med enn stormen Ylva og hennes like. Det bekrefter en revisjonsrapport som nylig er levert kommunen: Ulovlig direkte anskaffelser, ulovlig oppdeling av kontrakter, ingen anskaffelsesprotokoll og ansettelsesavtaler som revisor finner er mer å betrakte som anskaffelser. Og en rettssak bare venter på å komme i gang.  Et par enkeltpersoner har hovedrollene i et drama som dreier seg om bygging av nytt helsehus.

Herøy er en kommune på Helgelandskysten med om lag 1700 innbyggere. I juli i år bestilte kommunens kontrollutvalg en rapport fra Ytre Helgeland kommunerevisjon. Utgangspunktet var et par ansettelseskontrakter og tillegg til disse – med klare føringer til anskaffelsesregelverket. Rapporten kom for få uker siden.

I forbindelse med at kommunen skulle bygge et nytt helsehus ansatte den 1. mars 2016 to midlertidige prosjektstillinger, henholdsvis prosjektleder/byggeleder og arkitekt. For begge stillingene ble det opprette et «vedlegg til arbeidsavtale», som ble hemmeligstemplet. Av avtalene fremgår det at et navngitt aksjeselskap skal ha rett til vederlag/honorar beregnet som en viss prosentandel av kostnaden for konkrete byggeprosjekter. Til fradrag i avregningen til aksjeselskapet kommer det som er utbetalt som lønn, ifølge revisjonsrapporten.

Engasjert aksjeselskaper

Forut for ansettelsen av de to personene hadde kommunen engasjert de samme personenes respektive aksjeselskap for å vurdere muligheten for å renovere helsehuset. Det var rapporten fra de to aksjeselskapene som førte til ansettelse i de nevnte stillingene. – Som det fremkommer, skriver revisor, er XX og NN (anonymisert av Anbud365.red anm.) engasjert i to omganger relatert til helsehuset.

Entreprenør til bygging av helsehuset med tilhørende parkeringsanlegg ble valgt 21. juli i fjor. Den ene av de to ansatte personene kjøpte dessuten, ifølge Helgelands Blad, en tomt som skal brukes ifm bygging av helsehuset, gjennom et annet av hans firmaer. Som ansatt i kommunen sto han selv for valget av hvem som skulle få kjøpe denne tomten, som leies tilbake til kommunen.

Rettslig etterspill

Anbudet på helsehus og omsorgsboliger i Herøy blir for øvrig gjenstand for rettslig etterspill. Byggingen startet i fjor, i regi av XO Construction, men den bebudede rettssaken er stadig utsatt – foreløpig til februar neste år, i Alstahaug tingrett.

De to anskaffelsene som gav grunnlag for avtalene med de to aksjeselskapene hadde en verdi på hhv 351 000 og 665 000 kroner. Disse ble, skriver revisor, gjennomført som enkelt anskaffelser og uten noen form for konkurranse. Det er heller ikke ført protokoll for anskaffelsene.

Brudd på regelverket

Revisor fremholder også at de konkrete elementene i de hemmeligholdte vedleggene etter later et inntrykk av at ansettelse av de to personene kan betraktes som en del av en anskaffelse. Med utgangspunkt i beregnede kostnader til byggingen av helsehuset – ca. 63 mill., vil ansettelsesavtalene ha en verdi på hhv 1,2 og 2,5 mill. Disse skulle, betraktet som del av en anskaffelse, ha vært kunngjort i Doffin og en også i TED. Revisor antar at det er kommunens ambisiøse plan om å komme i gang med byggingen av helsehuset at man valgte å ansette de to personene og dertil gi dem en tilleggsavtale som inkluderte deres respektive aksjeselskaper.

Revisor konkluderer med at de to ansettelsene må sees på «… som en omgåelse av LOA og FOA. Dette medfører at anskaffelsene av disse tjenestene må betraktes som ulovlig direkte anskaffelser i henhold til LOA». Han peker også på at anskaffelsene skulle ha vært sett i sammenheng og at det er ulovlig å dele opp kontrakter med det formål å omgå regelverket.

En av de to aktørene ble i 2008 dømt til fengsel i to år og seks måneder, ifølge Fredrikstad Blad, i forbindelse med en konkurssak. Konkursboet saksøkte vedkommende og hans daværende partner. I et forlik punget de to ut med 15 mill.

Bli den første til å kommentere på "Massiv revisorkritikk mot liten kommune med anskaffelsesbesvær"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.