Mer balansert risiko i kontraktene gav økt konkurranse

Anbud365: Mer balansert risiko i kontraktene gav økt konkurranseDriftskontraktene til Statens vegvesen, som normalt har varighet på fem år, har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Bildet: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.,

Skriv ut artikkelen

Økt konkurranse og reduserte kostnader over tid er resultatet av at Statens vegvesen i sine driftskontrakter har tatt en større del av risikoen for kostnader. Likeledes er det innført høyere standardkrav i disse kontraktene og strengere krav til bruk av salt vinterstid.

Dette fremgår av regjeringens forslag til samferdselsbudsjett for 2017.

Drift av vegnettet omfatter alle oppgaver som er nødvendige for at vegnettet skal fungere for trafikantenes daglige bruk, og for å holde god miljøstandard. Dette er aktiviteter som brøyting, strøing med salt og sand, vegoppmerking, vask og renhold, oppretting av skilt, skjøtsel av grøntarealer, trafikkstyring og trafikkinformasjon.

Ny standard og strengere krav

Basert på en vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det for vinterdriften innført høyere standard for kontrakter som gjelder fra 2013. Den nye standarden omfatter bl.a. krav om kontinuerlig brøyting under snøvær, økte krav til friksjon på snø- og isdekke og skjerpede krav til drift av anlegg for gående og syklende. Ved inngangen av 2017 vil den nye standarden omfatte om lag 80 pst. av driftskontraktene. Standarden vil inngå i alle kontraktene fra høsten 2017.

For kontrakter med oppstart i 2016 og senere er det innført strengere krav til dokumentasjon ved bruk av salt for å bedre oversikten og kontrollen med saltforbruket. I samarbeid med entreprenørene arbeides det nå med tiltak for å sikre at det i alle kontrakter brukes korrekt tiltak slik at saltbruken blir begrenset uten at dette går ut over trafikksikkerheten.

Mer balansert risikovurdering

Driftskontraktene, som normalt har varighet på fem år, har gjennomgått betydelige endringer de siste årene, fremgår det av forslag til budsjett for Samferdselsdepartementet for neste år. Den viktigste endringen har vært en mer balansert risikovurdering der Statens vegvesen har tatt en større del av risikoen for kostnader som bl.a. skyldes omfanget av vinterdriften. Dette har bidratt til økt konkurranse og over tid reduserte kostnader.

Realnedgang for kontraktene

Ellers har de nye kontraktene fått økt omfang og det er satt høyere krav til standard og kvalitet enn i de kontraktene som blir avløst. Det er store variasjoner mellom de enkelte kontraktene, men en samlet gjennomgang viser en realnedgang for kontraktene med start i 2016 på om lag 3 pst. sammenlignet med foregående kontraktsperiode.

Bli den første til å kommentere på "Mer balansert risiko i kontraktene gav økt konkurranse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.