Mer sivil styring av fregatt-vedlikeholdet – avtale på gang verd milliarder

Anbud365:Forsvars-nei til økt pålegg om å ivareta lokale og regionale leverandørerOffentlige oppdragsgiveres ansvar for å ivareta forsvars- og sikkerhetsinteresser i ellers ugraderte anskaffelser bør tydeliggjøres, slår Forsvarsmateriell fast i et innspill til Anskaffelsesutvalgets delutredning nr. 2. På bildet direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell.

Skriv ut artikkelen

Forsvarsmateriell skal på vegne av forsvarssektoren inngå en strategisk rammeavtale for vedlikehold og oppgraderinger av Forsvarets fregatter. Konkurransen gjennomføres som en konkurransepreget dialog, og kontraktsverdien er anslått flere milliarder norske kroner. Den leverandøren som velges, vil få det helhetlige ansvaret for at fartøyene kan settes raskest mulig inn i tjeneste igjen. En større andel av vedlikeholdet vil i fremtiden dessuten bli gjort ved sivile verft. Norske leverandører inviteres nå til å delta i konkurransen.

En strategisk rammeavtale skiller seg fra et typisk kunde/leverandør forhold ved at man inngår en langsiktig relasjon med en ekstern aktør som over tid bidrar til å videreutvikle virksomhetsprosesser, verdier, effekter og resultater. Leverandøren skal være aktiv pådriver for å oppnå målene og stiller med tilstrekkelig kompetanse og ressurser for oppnåelse av dette.

Samarbeidet skal styrke beredskapen og robustheten for vedlikehold og oppgraderinger av Fridtjof Nansen-klassen.

Eksterne også i dag

Forsvarssektoren bruker også i dag eksterne leverandører på vedlikehold som skal inngå i den nye avtalen. Forskjellen er at vedlikeholdet ikke nødvendigvis skal skje på egne verksteder, men gjøres ved sivile verft. En større andel av vedlikeholdet vil i fremtiden bli gjort ved sivile verft. Dette vil sikre at Forsvarets verksteder har kapasitet og kan spisses mot prioriterte aktiviteter.

– Med flere ulike aktører må Forsvaret og Forsvarsmateriell selv lede og integrere underleveransene og det er utfordrende å få til en kosteffektiv planlegging og gjennomføring. Med den nye avtalen vil vi forholde oss til én leverandør med spisskompetanse på integrasjon av mange komplekse delleveranser, og dermed forenkle og effektivisere vedlikehold og oppgraderinger. Leverandøren vil få det helhetlige ansvaret for at fartøyene kan settes raskest mulig inn i tjeneste igjen, fremhever flaggkommandør Stein Håvard Bergstad i et oppslag på nettsiden til Forsvarsmateriell.

Konkurransepreget dialog

Konkurransen gjennomføres som en konkurransepreget dialog. Den består av tre faser, som innledes med denne kvalifikasjonsfasen. Alle interesserte leverandører har mulighet til å levere forespørsel om å delta i konkurransen. Av de kvalifiserte leverandørene vil tre bli invitert til dialog i neste fase (dialogfasen). Når dialogfasen er avsluttet vil leverandørene bli invitert til å inngi et endelig tilbud basert på resultatet av den foregående fasen. Kontraktsinngåelse skal skje i løpet av 2023.

Det stilles krav til at dokk- og verkstedsfasiliteter skal være lokalisert i Norge. Det skal inngås en sikkerhetsavtale med valgt leverandør, og personell som skal utføre arbeid om bord på fregattene skal sikkerhetsklareres. 

Strenge krav til leverandør

Rammeavtalen vil ha en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse en eller flere ganger. Verdien på kontrakten er estimert til flere milliarder norske kroner. Leverandøren vil få et helhetlig ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring.  Dette vil omfatte både Forsvarets egne leveranser og leveranser fra eksisterende og fremtidige leverandører. Potensielle leverandører må tilfredsstille krav til infrastruktur, kompetanse, helse, miljø og sikkerhet, finansiell styrke og eierstruktur for å bli invitert til konkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Mer sivil styring av fregatt-vedlikeholdet – avtale på gang verd milliarder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.