Nabokommune vil ikke legge seg på Oslos strengere seriøsitetskrav

Anbud365: Nabokommune vil ikke legge seg på Oslos strengere seriøsitetskravStrenge krav vil resultere i lavere konkurranse og høyere priser, også hos de seriøse og profesjonelle entreprenørene, poengterer kommunedirektør Eivind Glemmestad i Rælingen kommune.

Skriv ut artikkelen

Det hjelper lite å ha strenge krav til oppfyllelse av oppdraget dersom dette begrenser konkurransen og kommunen ikke oppnår beste mulige innkjøpsresultat i form av kvalitet per investert krone, slår kommunedirektør Eivind Glemmestad i Rælingen kommune fast i en sak for kommunestyret der anskaffelsesstrategi er tema. Kommunen rett utenfor Oslo vil ikke legge seg på hovedstadens strengere seriøsitetskrav.

Rælingen kommune med nærmere 19 000 innbyggere i Viken fylkeskommune har tidligere ikke hatt en egen anskaffelsesstrategi. Det understrekes i saken som i disse dager behandles i kommunestyret at det er behov for at dette styringsverktøy for innkjøpsavdelingen forankres politisk.

Strategien har ett hovedformål og fire delmål som støtter opp under hovedmålet. Hovedmålet er formulert slik: «Innkjøpsavdelingen skal bidra til økt lønnsomhet for kommunen gjennom riktig ressursbruk, bærekraftige og gode anskaffelser». De fire delmålene er kompetanse, samarbeid og involvering, samfunnsansvar og miljø i tillegg til innovasjon.

Seriøsitetsbestemmelser

Rælingen kommune kjøper årlig varer og tjenester for flere hundretalls millioner kroner, særlig gjennom de store byggeprosjektene. Når det gjelder seriøsitetsbestemmelser til bruk i bygge- og anleggskontrakter vil kommunen fortsatt følge modellen til KS, Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Noen virksomheter, heter det, slik som f.eks Viken eller Oslo kommune har valgt å stille strengere krav på enkelte områder, det vil si krav som går utover de seriøsitetsbestemmelsene som Rælingen kommune per dags dato legger til grunn.

Helhetlig vurdering

I vurderingen av krav knyttet til seriøsitetsbestemmelser må man se helhetlig på formålet til kravene, konstaterer kommunedirektøren. For at kommunen skal være en attraktiv byggherre, og oppnå god konkurranse på tilbud om nye byggeprosjekter i alle segmenter må kravene som stilles, være utformet på en måte som støtter prosjektmålsetningene for de respektive prosjektene.

– Det er selvsagt ønskelig å stille strenge krav innenfor dette området for å luke ut uprofesjonelle aktører. Samtidig er det viktig å tenke over at strenge krav også vil være mer omfattende å håndtere for de profesjonelle aktørene, og man må derfor finne en riktig balansegang i å sikre lovlighet i Rælingen kommunes prosjekter. Strenge krav vil resultere i lavere konkurranse og høyere priser, også hos de seriøse og profesjonelle entreprenørene, fordi medgått tid til dokumentasjon og oppfølging øker, samt risiko for eventuelle sanksjoner vil prises inn i prosjektet, fremholdes det i saksdokumentene, og:

– Strengere krav må også vurderes ut fra byggherrens generelle attraktivitet i markedet. Oslo kommune kan stille strenge krav, siden de vanligvis har stor interesse for sine oppdrag. Rælingen kommune vil i større grad måtte konkurrere med sammenlignbare kommuner i regionen om å få de beste entreprenørene til å regne på kommunens anskaffelser. Det hjelper lite å ha strenge krav til oppfyllelse av oppdraget dersom dette begrenser konkurransen og kommunen ikke oppnår beste mulige innkjøpsresultat i form av kvalitet per investert krone.

Bli den første til å kommentere på "Nabokommune vil ikke legge seg på Oslos strengere seriøsitetskrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.