Nærmere 15 ulike krav på seriøsitetslisten til Statsbygg – utvides i disse dager

Anbud365: Nærmere 15 ulike krav på seriøsitetslisten til Statsbygg – utvides i disse dagerStortingsrepresentant Arild Grande spurte, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland svarte.

Skriv ut artikkelen

Nærmere 15 ulike krav til seriøsitet står på Statsbyggs liste når kontrakter skal inngås i forbindelse med byggeprosjekter. Seriøsitetskravene ble listet opp i et svar fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. I tillegg, sa hun, ferdigstilles reviderte kontraktbestemmelser i disse dager, med krav om blant annet faste ansettelser, stillingsprosent, begrensning av innleie fra bemanningsforetak og noe spissing av eksisterende krav for å gjøre kontroll og oppfølging enklere.

Spørsmålet kom fra Arild Grande (Ap) og gjaldt anbudskrav som stilles gjennom ulike modeller. For kommunal- og moderniseringsministeren var det naturlig å konsentrere seg om Statsbygg i sitt svar. De kravene Statsbygg tar inn i sine anbud og kontrakter, er juridisk forpliktende.  Og så listet hun opp de vesentligste forholdene som inngår i Statsbyggs seriøsitetskrav i kontraktbestemmelsene:

•        Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – språkkrav

•        HMS-kort fra dag én

•        Rapporteringsplikt til Skatteetaten – hovedleverandør ansvarlig for hele leverandørkjeden

•        Faglærte håndverkere – mininum 40 pst. arbeidede timer skal utføres av faglærte

•        Lønns- og arbeidsvilkår – krav i tråd med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ogkrav om dekning av reise, kost og losji ved gjennomsnittsberegning

•        StartBANK – pliktig medlemskap for hele leverandørkjeden

•        Egenrapportering om seriøsitet – krav om innlevering av utfylt skjema før oppstart på byggeplass

•        Utvidet skatteattest – alle leverandører og underleverandører skal gi Statsbygg   fullmakt til å innhente utvidet skatteattest etter samarbeidsavtale med Skatteetaten.

•        Bruk av underentreprenør – maksimalt to ledd underentreprenører og begrense bruk av enkeltpersonforetak

•        Etisk handel – kravene er i tråd med Difis anbefalinger og krav i           anskaffelsesregelverket. Statsbygg er medlem i IEH (Etisk handel Norge red. anm)  og samarbeider om utvikling av systemer og kunnskap på området

•        Lærlingklausul- i tråd med anskaffelsesregelverket, minimum 5 pst. av arbeidene timer skal utføres av lærlinger. I tillegg til kontraktbestemmelsene over, stilles krav til:

•        Bruk av HMSREG ved føring av elektroniske oversiktslister

•        Bruk av egen modul i HMSREG for kontroll av seriøsitetskravene

•        Innsynsrett og plikt for entreprenørene til å samarbeide ved revisjoner og kontroller

Oppfølging av kravene

Statsbygg gjennomfører stikkprøvekontroller av lønns- og arbeidsvilkår i egen kontrollmodul i HMSREG. HMSREG er system for føring av elektroniske oversiktslister.

Ved brudd på seriøsitetskravene, der entreprenøren ikke retter forholdene, kan Statsbygg sanksjonere. I tillegg kan firmaet settes på Statsbyggs OBS-liste, slik at de også underlegges særlig oppfølging på andre statlige byggeprosjekter de måtte være involvert i. Det gjennomføres i tillegg stedlige kontroller av HMS-kort. Statsbyggs samarbeid med Skatteetaten sørger for at firma som ikke betaler skatter og avgifter, kan utestenges fra oppdrag.

Mæland opplyste at Statsbygg har utviklet sine kontraktskrav i samarbeid med Byggenæringens Landsforening og LO. Arbeidet med seriøsitetsbestemmelser pågår kontinuerlig. Vårt mål er naturligvis at de seriøse aktørene skal vinne fram, slik at staten unngår å inngå kontrakter med virksomheter som ikke har til intensjon å oppfylle statens seriøsitetskrav, konstaterte hun.

Bli den første til å kommentere på "Nærmere 15 ulike krav på seriøsitetslisten til Statsbygg – utvides i disse dager"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.