NHO og Forsvaret: Skal satses mer på SMB og lokale ved kjøp i nord

Anbud365: NHO og Forsvaret Skal satses mer på SMB og lokale ved kjøp i nord- Leverandørutvikling og tidlig leverandørinvolvering er begge viktige grep forsvarssektoren og NHO kan samarbeide om, fremhever forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overfor Anbud365. I sin kommentar til fem-punkts erklæringen sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Anbud365 han er svært glad for at forsvarssektoren i større grad skal legge til rette for at små og mellomstore bedrifter, regionale og lokale leverandører kan delta i offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

En fem-punkts erklæring fra Forsvarsdepartementet (FD) og NHO om offentlige anskaffelser og næringsutvikling i nord er nylig lagt på bordet. Sentrale punkter er økt bruk av små og mellomstore bedrifter og av lokale leverandører – alt sammen innenfor gjeldende anskaffelsesregler. I erklæringen heter det bl.a. at sterkere tilknytning til lokale leverandører ut fra beredskapshensyn kan gi større fleksibilitet og øke leveransesikkerheten. – Vi ønsker at ikke bare de tradisjonelle forsvarsbedriftene skal kunne levere til Forsvaret, slår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fast.

Her er de fem punktene som de to er blitt enige om for offentlige anskaffelser og næringsutvikling i nord:

•        Samarbeid mellom forsvarssektoren og næringslivet er jobbskaping i praksis.

•        Forsvarssektoren må ha god informasjonsflyt og kommunikasjon med næringslivet.

•        Forsvaret er allerede en av landets beste lærlingebedrifter, både med tanke på volum og bredde i fag og prosentandel som består fagbrev.  Ambisjonen er likevel å bli enda bedre.

•        Forsvarssektoren skal i større grad legge til rette for at små og mellomstore bedrifter, regionale og lokale leverandører kan delta i offentlige anskaffelser. (Innenfor rammen av anskaffelsesregelverket og de overordnede prinsippene om mest mulig effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og ikke-diskriminering)

•        Sterkere tilknytning til lokale leverandører ut fra beredskapshensyn kan gi større  fleksibilitet og øke leveransesikkerheten. Forsvarets behov kan i noen tilfeller tilsi

-krav om lokal tjenesteproduksjon, for eksempel i nærheten av en militær base eller alliert mottaksområde.

-behov for parallelle rammeavtaler, da dette kan ha en risikodempende effekt på avhengighet til én leverandør

Forsvarsministeren: Viktig å finne lokale leverandører

I en kommentar til Anbud365 slår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fast at Forsvaret skal bidra til verdiskapning i nord. Forsvaret som resten av det offentlige Norge bør etterstrebe å være en god innkjøper. Derfor er samarbeide med næringslivet om å finne lokale leverandører viktig. Når regjeringen nå fortsetter oppbyggingen av Forsvaret i nord, skal dette også komme næringslivet til gode. Styrkingen av Forsvaret i Nord-Norge gir ringvirkninger i form av økt etterspørsel etter varer og tjenester for næringslivet lokalt og regionalt.

– Vi ønsker at ikke bare de tradisjonelle forsvarsbedriftene skal kunne levere til Forsvaret. Derfor vil vi gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å levere til forsvarssektoren. Et tiltak er å utlyse regionale rammeavtaler hvor mindre, lokale bedrifter kan levere tilbud på deler av hovedavtalen, sier Bakke-Jensen, og fortsetter:

– Regjeringen ønsker å legge til rette for et fortsatt sterkt og kompetent Nord-Norge. Næringslivet i nord har konkurransefordeler innen teknologi, energi, transportløsninger og matproduksjon. Det må vi utnytte og videreutvikle, til fordel for både landsdelen og for landet som helhet. Leverandørutvikling og tidlig leverandørinvolvering er begge viktige grep forsvarssektoren og NHO kan samarbeide om.

NHO-sjefen: Legge til rette for at små og mellomstore

NHOs adm. dir Ole Erik Almlid kommenterer enigheten de fem punktene overfor Anbud365 slik: – Forsvarets tilstedeværelse i nord er viktig for jobbskaping. Det er viktig at forsvaret bruker den kompetansen som finnes i de tusener av lokale bedrifter når de skal gjøre anskaffelser. Samarbeid mellom forsvarssektoren og NHO skal bidra til næringsutvikling, og siden aktiviteten i Forsvaret vil øke i nord, vil dette bety mer enn før. 

– Vi er svært glade for at vi er enige om at forsvarssektoren i større grad skal legge til rette for at små og mellomstore bedrifter, regionale og lokale leverandører kan delta i offentlige anskaffelser. Dette kan gjøres ved flere parallelle rammeavtaler og oppdeling av kontrakter. Gjennom slike virkemidler vil flere lokale bedrifter kunne delta i konkurransen og bidra til lokal verdiskaping, understreker Almlid, og:

– Det er viktig at store, mellomstore og små bedrifter kan konkurrere side om side. Alle bedrifter kan ta del i kompetanseutvikling. Det vil blant annet utvikle nye og innovative løsninger. Store og små bedrifter bør kunne leve godt i konkurranse med hverandre.

Bli den første til å kommentere på "NHO og Forsvaret: Skal satses mer på SMB og lokale ved kjøp i nord"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.