Norgeshistoriens største togkjøp i boks – Palestina-kritikk ikke avvisningsgrunn

Anbud365: Leverandør måtte godta å bli fotfulgt for å få gigantisk norsk tog-kontraktStortingsrepresentant Mona Fagerås spurte om hva samferdselsminister Jon-Ivar Nygård synes om togkontrakten mellom Norsk tog og Alstom.

Skriv ut artikkelen

Det er ikke grunn til å avvise togleverandøren Alstom på grunnlag av påstander om at selskapet bidrar til å opprettholde ulovlige bosettinger i Palestina, fastslår statsselskapet Norske tog. De har gjort avtale med leverandøren om kjøp av opptil 200 tog til en verdi av 20 mrd – Norgeshistoriens største togkjøp. Rett nok erkjenner Norske tog at det er en risiko for at de gjennom kjøpet bidrar til å legitimere de aktuelle selskapenes aktiviteter. Men, heter det, risikoen er for avledet. Hvis derimot forutsetningene imidlertid endrer seg, vil Norske tog ta grep.

Norske tog har signert avtale med Alstom om kjøp av 30 nye lokaltog, med opsjon på å kjøpe ytterligere 170 tog. De 30 første togene skal trafikkere på Østfoldbanen. Rammeavtalen har en estimert totalverdi på over 2O mrd, inkludert den første bestillingen på 30 lokaltog med tilhørende kostnader oppimot 3,8 mrd, og blir med dette det største innkjøpet i Norsk jernbanehistorie, heter det på nettsiden til Norske tog.

Men i Stortinget er det en viss uro knyttet til kjøpet. I et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mona Fagerås heter det at kjøpet gjennomføres på tross av advarsler om at dette kan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Hun hevder at Alstom bidrar til å opprettholde ulovlige bosettinger i Palestina, og hun vil bl.a. høre med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om anskaffelsen kan være i strid med UNGP (FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter) som norske myndigheter har sagt de vil følge.

Hverken plikt eller rett til avvisning

Statsråden minner i sitt svar om at det er ledelsen og styret i norske statseide selskaper som har ansvaret for og gjennomfører anskaffelsesprosessene – og vurderer om en leverandør skal avvises etter regelverket. Norske tog opplyser at deres samlede vurdering er at det verken foreligger en plikt eller rett til å avvise leverandører som har aktiviteter på okkupert område, og som ikke er knyttet til leveranser til Norske tog i foreliggende anskaffelser.

Norske tog opplyser også, fremholder samferdselsministeren i sitt svar, at de i konkurransegrunnlaget og i kontrakten har oppstilt en rekke krav som knytter seg til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i tråd med god bransjepraksis. Kravene er blitt utformet i tråd med de grunnleggende kravene til likebehandling, forutberegnelighet og forholdsmessighet. Kontrakten inneholder også etiske krav, hvor leverandørene må forplikte seg til å opptre i tråd med Norske togs etiske retningslinjer som utgjør en del av kontrakten. Norske togs vurdering av anskaffelsesregelverket er at kravene selskapet stiller til tilbyderne må være knyttet til ytelsen som anskaffelsen gjelder, og ikke til leverandørens generelle virksomhet. Kravene fra Norske tog retter seg derfor mot produksjonsforholdene, dvs. produksjonen av det som anskaffes, for å unngå at anskaffelsen direkte forårsaker, eller bidrar til å forårsake, brudd på menneskerettighetene.

Risiko

Når det gjelder spørsmålet om anskaffelsen kan være i strid med UNGP, erkjenner Norske tog, ifølge statsråden, at det foreligger en risiko for at selskapet bidrar til å legitimere de aktuelle selskapenes aktiviteter. Samtidig vurderer Norske tog at denne risikoen må anses som for avledet til å utgjøre et bidrag i tråd med UNGP. Norske tog opplyser at selskapet vil, i tråd med virksomheters ansvar under UNGP, vurdere om forutsetningene for denne vurderingen endres, og dermed også Norske togs ansvar.

Bli den første til å kommentere på "Norgeshistoriens største togkjøp i boks – Palestina-kritikk ikke avvisningsgrunn"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.