Norske argusøyne på spansk entreprenør med bedrageri-dømte ex-ledere

Anbud365: Norske argusøyne på spansk entreprenør med bedrageri-dømte ex-ledereStortingsrepresentant Arne Nævra (t.v.) spurte og samferdselsminister Knut Arild Hareide svarte om en spansk entreprenør med oppdrag i Norge og en bedrageri-dom i Spania.

Skriv ut artikkelen

Det spanske entreprenørselskapet Acciona med sine 30 000 ansatte er i søkelyset her i Norge på grunn av en rettskraftig bedrageri-dom i Spania mot ledere i selskapet. Situasjonen berører ikke selskapets allerede inngåtte kontrakter med Nye Veier og Bane NOR, men når nye kontrakter skal ut på anbud, må selskapet påregne argusøyne – og krav om konkrete løfter om bot og bedring (self-cleaning). Det går frem av et skriftlig svar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide til Stortinget.

Aftenposten kunne nylig melde to sentrale ledere hos storentreprenøren Acciona er dømt for bedrageri. Selskapet understreker overfor Aftenposten at de som selskap ikke er dømt i saken. Saken har utgangspunkt i byen Zaragoza og er lokalt kjent som Plaza-saken. Selskapet fastslår at dommen fra Zaragoza er rettskraftig. I alt tre ansatte knyttet til saken er «sanksjonert og avskjediget», heter det.

Hvis selskapet er dømt for bedrageri, hvitvasking eller korrupsjon, skal det avvises fra konkurranser om offentlige anskaffelser i inntil fem år fra rettskraftig dom, ifølge regelverket for offentlige anskaffelser. Det samme gjelder dersom noen i ledelsen i selskapet er dømt. Det gjøres unntak fra dette om selskapet har truffet tiltak for å rydde opp og unngå tilsvarende i fremtiden.

I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide tar stortingsrepresentant Arne Nævra fatt i denne saken: Hva vil statsråden foreta seg for at dette selskapet blir gjennomgått før nye kontrakter inngås med dette selskapet i Norge, og hva slags rutiner har norske myndigheter for å granske slike store selskapers mulige, ulovlige metoder for bestikkelser, hvitvasking og lignende forhold?

Avvisning og self-cleaning

Samferdselsminister Hareide viser i sitt svar til at ifølge anskaffelsesregelverket vil en del av prosessen være gjennomføringen av en strukturert integrity due dilligence (IDD), hvor også elementer knyttet til hvitvasking og økonomisk kriminalitet er omfattet. Ved inngåelse av nye kontrakter vil en IDD bli foretatt. Useriøse aktører kan tidligere være dømt for kriminell virksomhet. Dersom oppdragsgiver er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for deltakelse i en kriminell organisasjon, korrupsjon, bedrageri, terrorhandlinger, hvitvasking, barnearbeid eller menneskehandel, skal leverandøren avvises.

– Plikt og rett til å avvise gjelder ikke dersom leverandøren har gjennomført tiltakene for å rydde opp i de uønskede forholdene, såkalt “self-cleaning”, fremholder statsråden. Blant tiltakene kan være endringer i rutiner, medvirkning til klargjøring av fakta og oppsigelse eller avskjedigelse av sentrale personer. Bestemmelsen er et utslag av et forholdsmessighetsprinsipp, som tilsier at avvisningen må stå i forhold til overtredelsen.

Vil følge opp

Acciona har pågående kontrakter med både Bane NOR SF og Nye Veier AS. Disse kontraktene ble inngått før domsavgjørelse mot Acciona. Samferdselsdepartementet har vært i kontakt med selskapene, som opplyser at de vil følge opp Acciona gjennom å utføre en IDD og/eller følge opp med ledelsen og etterfølge “self – cleaning” tiltakene.

Det følger av regjeringens eierskapspolitikk, jf. Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping, at staten forventer at selskapene i statens eierportefølje er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet, poengterte Hareide. Å være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet innebærer blant annet at selskapene identifiserer og håndterer vesentlige risikoområder, også innenfor leverandørkjeden, for de som påvirkes av virksomheten.

– Staten forventer at selskapene gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder, og at selskapene er åpne om vesentlige områder, mål og tiltak innenfor sitt arbeid med ansvarlig virksomhet, slo samferdselsministeren fast i svaret til Nævra.

Bli den første til å kommentere på "Norske argusøyne på spansk entreprenør med bedrageri-dømte ex-ledere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.