Nye DFØ-forslag til standard krav og kontraktsvilkår for bygg-anskaffelser

Anbud365: Nye DFØ-forslag til standard krav og kontraktsvilkår for bygg-anskaffelserDirektoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), her ved avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i anskaffelsesdivisjonen, er i gang med en full gjennomgang av kriterieveieviseren fra 2017. Ny utgave av miljøkrav til bygg i offentlige anskaffelser er nå på høring.

Skriv ut artikkelen

Forslag til standardformulerte krav og kontraktsvilkår for offentlige anskaffelser av bygg fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er nå ute på høring. Utkastet består av 19 ulike krav. DFØ gjør en full gjennomgang av kriterieveiviseren fra 2017 og vil lansere en ny versjon høsten 2022, heter det. Tilbakemeldingene fra brukerne av veiviseren viser at den er nyttig, men litt for komplisert. De endelige kravene skal publiseres som veiledning til offentlige innkjøpere i Norge.

Fristen for å gi innspill er 1. oktober 2022. For å gi veiledning om bærekraftige anskaffelser ble det i 2017 lansert en veiviser på anskaffelser.no. Veiviseren inneholder krav, forstått som kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, ytelseskrav og kontraktsvilkår, innenfor en rekke kategorier, bl.a. Nybygg, Anlegg og Leie av eiendom.

Nåværende veiviser inneholder 31 ulike emner. Kravene er gradert i basis, avansert og «spydspiss», og det er gjort et skille mellom prosjektering og totalentreprise. Totalt er det derfor totalt 90 krav, kriterier og kontraktsvilkår innenfor kategorien «nybygg». Her ønsker DFØ nå å gjøre vesentlige forenklinger.

Prioritering

Det er store forskjeller mellom hvor ofte de ulike kravene og kriteriene er brukt. Ved revisjon av veiviseren har DFØ derfor valgt å prioritere de mest ettertraktede kravene, supplert med tema fra «Handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser» og noen krav knyttet til sirkulærøkonomi.

Blant tilbakemeldingene DFØ har fått, er at skillet mellom prosjektering og totalentreprise kan være vanskelig å forstå. Mange av kravene er like, og enkelte krav under totalentreprise er lite relevante der entreprenør kommer inn etter forprosjekt. Samspill og andre former for tidlig involvering av entreprenør gjør også at grensen flyttes. I stedet er det DFØs ønske å angi når i prosjektforløpet at kravet er egnet.

Tydeligere

DFØ foreslår også færre nivåer og tydeligere skille mellom grunnleggende og ambisiøse krav. I den nye versjonen er en todeling kalt basis (eller grunnleggende) og ambisiøs. I stedet for å ha to versjoner av samme krav, foreslås at det gis veiledning om hvordan et basis/grunnleggende krav kan skjerpes.

For å gjøre byggenæringen mer bærekraftig er det ønskelig å rive mindre og gjenbruke og rehabilitere mer. DFØ tar derfor til orde for å endre kategorien Nybygg til Bygg. Det blir da ikke behov for å duplisere krav som gjelder både nybygg og rehabilitering. DFØ vil, heter det, supplere veiviseren med flere krav knyttet til sirkulærøkonomi.

LCC og klimagasskrav

Sidene om LCC er blant de mest leste på anskaffelser.no, men DFØ tror at bruken av LCC med fordel kan økes, ikke minst i et sirkulærøkonomisk perspektiv, fremgår det av høringsutkastet.

Et annet punkt i høringsutkastet gjelder forslag om tre ulike måter å stille klimagasskrav ved anskaffelse av bygg. Forskjellen ligger i når kravet kan brukes, og hvordan det skal dokumenteres.

Miljøstyringssystem

Anskaffelsesregelverket åpner for å stille krav om at leverandør har innført miljøstyringssystem der det er forholdsmessig og relevant. miljøstyringssystem er et viktig og relevant krav for store/kompliserte byggprosjekter. DFØ foreslår derfor at kravet formuleres som et kvalifikasjonskrav, på linje med andre krav til leverandørens kompetanse og kapasitet.

Bli den første til å kommentere på "Nye DFØ-forslag til standard krav og kontraktsvilkår for bygg-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.