Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16.juniNye Veier AS, her ved sin adm. dir Ingrid Dahl Hovland, har lagt fram prognoser som tyder på en milliardinnsparing i en ny E6-utbygging.

Skriv ut artikkelen

Det årlige anskaffelsesseminaret i regi av bl.a. KS Innkjøpsforum kommer i september. Nye Veier kan spare 1,7 mrd på en ny E6-kontrakt, og NAV ønsker seg en reell og kraftig forenkling av anskaffelsesreglene. Helse Sør-Øst fikk statsrådkritikk i Stortinget, og svenske Konkurrensverket ber for «angrende syndere». Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Begrensninger i forhandlinger

Difi har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet gjort en presisering i sin veiledning om forhandlinger i offentlige anskaffelser. Presiseringen gjelder for konkurranse med forhandlinger og under forhandlingene i en konkurranse om innovasjonspartnerskap.

KS med anskaffelseseminar i september

KS Advokatene og KS Innkjøpsforum arrangerer sitt årlig Anskaffelseseminar 6.- 7. september for kommunale og fylkeskommunale ansatte som arbeider med offentlige anskaffelser.

Ønsker kraftig og reell forenkling

NAV ønsker at det skjer en kraftig og reell forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser, og ber Nærings- og fiskeridepartementet i størst mulig grad benytte det handlingsrommet som anskaffelsesdirektivene gir til regelforenkling. Bl.a. ønsker de at departementet ikke lager «skal-regler» i større utstrekning enn det direktivene krever.

Godkjent referanseprosjekt viktigst

Når staten kjøper inn ny norsk teknologi, er ikke kontraktsverdien og pengene viktigst. For bedriften er det viktigste å få et operativt godkjent referanseprosjekt. Uten dette er man tilnærmet sjanseløs i eksportmarkedet, skriver Indra Navia AS til Nærings- og fiskeridepartementet. Bedriften er leverandør av integrert lufttrafikk-kommunikasjon.

Første kategorianalyse i Sykehusinnkjøp

Kategori legemidler i Sykehusinnkjøp HF er analysert og sendt styret. Hensikten med analysen er å gi innsikt i kategori legemidler. Innholdet skal gi en grundig og omforent forståelse av helseforetaksfinansierte legemidlers innkjøpssituasjon og posisjon i leverandørmarkedet. Den skal også være et grunnlag for videre strategiske diskusjoner.

Milliardbesparelse på E6-utbygging

Nye Veier har en prognose for sluttkostnad som er over 20% lavere enn opprinnelig kostnadsoverslag for E6-utbyggingen på strekningen Kolomoen til Moelv i Hedmark. Det betyr en total besparelse på opp mot 1.7 milliarder kroner.

Svenske vant driftskontrakt for ambulansefly

Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Avtalen er forhandlet frem av Luftambulansetjenesten HF gjennom en anbudskonkurranse der både kvalitet og pris ble vurdert. Det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB skal drifte flyene for helseforetakene.

Høye EU-ambisjoner for forsvarsanskaffelser

EU-kommisjonen har lansert en omfattende pakke for å styrke forsvaret av Europa og den europeiske forsvarsindustrien. Innenfor utvikling og anskaffelse er ambisjonene enda høyere. Derfor er det avgjørende å sikre at norsk forsvarsindustri blir del av fremtidens europeiske forsvarsindustri, ifølge Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening.

Statsråd gir anbudskritikk

I det anbudet om tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) som nå ligger ute, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie at Helse Sør-Øst ikke godt nok har ivaretatt tilbud til gravide som behandles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Tilbud til pårørende heller ikke er tilstrekkelig ivaretatt, mener statsråden i et brev til Stortinget.

Studenter vant sykkelhotellkonkurranse

R+F+S Arkitekter vant konkurransen om nye sykkelhotell i Oslo og Bærum. 31 forslag fra fem land kom inn i den åpne plan- og designkonkurransen, men det var studenter fra Trondheim som stakk av med seieren.

«Angrende syndere» må ikke avvises

– Det er viktig at foretak som har fått «amnesti» etter å ha kontaktet Konkurrensverket for å avsløre at de har medvirket i et kartell ikke avvises fra deltakelse i anskaffelser. Det sier fungerende generaldirektør Karin Lunning i Konkurrensverket i et intervju.

Klokere anskaffelser = fokus på kvalitet (I)

Økt profesjonalisme og større fokus på kvalitet er veien til mer effektive anskaffelser, mener Dansk Erhverv, som advarer mot å fokusere for snevert og kortsiktig på pris. Det er gledelig at minister for offentlig innovasjon, Sophie Løhde (V) vil ha det offentlige til å gjøre klokere innkjøp, men næringslivsforeningen Dansk Erhverv.

Klokere anskaffelser = fokus på kvalitet (II)

.. også Danske Regioner ser positivt på utspillet fra innovasjonsminister Sophie Løhde (v) på vegne av den danske regjeringen om «Klogere indkøb, mere velfærd». Foreningen, som organiserer regionene med ansvar for sykehusvesenet, er tilfreds med målsettingene om flere tverroffentlige innkjøp.

Avrop på sentrale rammeavtaler øker

Bruken av svenske Statens inköpscentrals rammeavtaler øker, melder inkopsradet.se. I 2016 beløp avropene på de i alt 1 920 avtalene seg til drøyt 14 mrd. Det er 750 mill. mer enn året før. Statlige myndigheter står for 74% av omsetningen, kommunale og fylkeskommunale enheter for resten.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.