Offentlige anskaffelser: Stort og smått 18. november

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 18. novemberLegemiddelverket, her ved sin direktør, Audun Hågå, skal evaluere utprøvingen av bruk av anbud for legemidler på blå resept.

Skriv ut artikkelen

29. november er det tid for et hybrid Anbud365-seminar – årets siste, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) inviterer til BVP-nettverk, og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) minner om at krav ikke er nok – oppfølging må også til. Forsvaret kjøper våpen for fem milliarder – og valper. Vis meg ditt beste grønne innkjøp i året som gikk, kom det fra ass. statsforvalter i Innlandet på en konferanse, og i Finland er over 100 innkjøpsfagfolk med i et statlig mentorprogram. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Få med deg høstens siste Anbud365-seminar!

Den 29. november inviterer Advokatfirmaet Thommessen – i samarbeid med Anbud365 til frokostseminar i deres lokaler i Oslo (kan også følges digitalt!).  Da vil partner Wenche Sædal og advokatfullmektig Espen Randen ta for seg tilbudsevaluering: Hvordan velge det beste tilbudet innenfor anskaffelsesregelverkets grenser. Meld deg på her!

BVP-invitasjoner fra DFØ

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) inviterer offentlige oppdragsgivere til å delta i et BVP-nettverk (Best Value Procurement) – og til en BVP-konferanse 8.12. DFØ forventer at virksomheten sparrer med DFØ om innhold og tema på nettverksmøter. Nettverk-tilbakemelding innen 1.12. 2022, og spørsmål kan rettes til Cecilie Blytt i DFØ.

Anskaffelsesakademiet godt representert

Tre av de ni som skal se nærmere på regelverket for offentlige anskaffelser, sitter i styret i Anskaffelsesakademiet: Førsteamanuensis Malin Arve (tidligere styreleder i akademiet), advokat Arnhild Dordi Gjønnes og rådgiver Marianne Breiland. De utgjør samtidig en tredjepart av styret i Anskaffelsesakademiet.

Gjør det enkelt for lokalt næringsliv

Legge til rette for kjøp fra små- og mellomstore bedrifter og oppstartsbedrifter, og gjerne fra lokale leverandører. Benytte forenklede anbud og enkle innkjøp lokalt der hvor dette er mulig, for å understøtte lokalt næringsliv i større grad. Dette er blant satsingsområdene i næringsstrategien til Lillestrøm kommune, melder rb.no.

Forsvaret med rekord-anskaffelse

Forsvarsmateriell har signert en avtale med amerikanske myndigheter om kjøp av AMRAAM-D luft-til-luft missiler for bruk på norske F-35 kampfly verdt cirka fem mrd. Dette er hovedvåpenet norske kampfly skal bruke til å forsvare norsk luftrom i flere tiår fremover, og er den største enkeltanskaffelsen av våpen til Forsvaret noen gang.

Krav alene er ikke nok

Det hjelper ikke med krav uten et velfungerende system for å følge opp. Alle vesentlige endringer som “blir til” i kontraktens gang, kan fort bli till noe som kan betegnes som en direkteanskaffelse. Systematisk kontraktsoppfølging like så viktig som kravene i seg selv, slår Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) fast i en høringsuttalelse til DFØ.

Forsøk med blåresept-anbud

Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har gjennomført en anbudspilot på kolesterolsenkende legemidler for å prøve ut bruk av anbud for legemidler på blå resept. Anbudspiloten har ført til lavere pris på PCSK9-hemmere og åpner for at flere pasienter kan få behandling. Anbudspiloten evalueres av Legemiddelverket.

Tankekors og renholdsanskaffelse

Vi synes det er et tankekors at det offentlige nok en gang har valgt å utlyse anbudskonkurranser som er så omfattende at lokale aktører ikke var i stand til å delta. Og hva når ingen norske aktører lenger er i stand til å svare, slik at anbudet må tildeles inter­nasjonalt, spør Renholds-Nytt på lederplass om en renholdsanskaffelse i Forsvaret.

To nye partneravtaler

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) melder om to nye partneravtaler i høst. Nå er også LYSE og Nordland Fylkeskommune med.

Påstått inhabilitet bak avtale-oppsigelse

Landbruksdirektoratet har sagt opp avtalen med Norsk Landbrukstakst om å taksere rundt 300 norske pelsdyrfarmer. Det fører til at erstatningsoppgjøret for pelsdyroppdretterne igjen er satt på vent. Påstått inhabilitet og for «standardisert» grunnlagsmateriale er grunnene til avtale-oppsigelsen, forteller OPP, lokalavis på Oppdal.

Vis meg ditt beste grønne innkjøp …

Samarbeid, kunnskap og innovasjon må til for å skape grønnere innkjøp og et grønnere Innlandet. Dette var i fokus på klimakonferansen InnSats 2022. – Min utfordring til kommunene – og som dere kan vise oss neste år er – vis meg ditt beste grønne innkjøp i året som gikk, sa Sigurd Tremoen, ass. statsforvalter i Innlandet på konferansen.

Viktig med gjenbruk av masser

– Vi har fokusert mye på elektriske anleggsmaskiner, som er viktig. Men det er enda viktigere å gjenbruke masser, sier klimarådgiver Ingrid Bay-Larsen i Bodø kommune. Framover vil kommunen bruke sin innkjøpsmakt overfor entreprenørene. Fra 2023 skal alle anskaffelser i bygg og anlegg ha klimavekting, ifølge an.no.

Avlysning, uklart kvalifikasjonskrav

Seks hadde søkt om å bli prekvalifisert til konkurransen om å rehabilitere en tunnel på E10 i Lofoten. Konkurransen ble så avlyst pga uklarheter i kvalifikasjonskravet om «relevant erfaring». Det var ikke mulig å rette opp feilen, for feilen var slik at den ville få betydning for utfallet av konkurransen, konstaterer Statens vegvesen.

Belyse reglene om utvidet egenregi

Via forvaltningsrevisjon kan Indre Østfold kommune få utredet om offentlig virksomhet kan ha subsidiert konkurranseutsatt virksomhet og/eller gi næringsvirksomheten konkurransemessige fordeler. En mulig indirekteproblemstilling kan også belyses – knyttet til innkjøpsreglene om utvidet egenregi, heter det i Smaalenenes Avis.

Konkurranse umiddelbart avsluttet

– Det kunne blitt en kjempesmell for kommunen i 2023 hvis en tapende part hadde gått til søksmål. En stor økonomisk- og omdømmerisiko hadde det vært, het det i kommunestyret. Etter et dypdykk i anskaffelsesregelverket ble den kunngjorte konkurransen om leie av lokaler umiddelbart avsluttet, skriver bladet Jarlsberg.

Anskaffelse av kategori «valp 8 uker»

Forsvaret hadde behov for å anskaffe 18-24 hunder i kategori «valp 8 uker», til fremtidig patruljehundtjeneste. Tildelingskriteriene var pris (20 %) og kvalitet (80 %) ved evaluering av innkomne tilbud. Tre tilbud kom inn, og to svenske tilbydere kapret de to delkontraktene.

«Last mile»-krav i vareavtaler

En temagruppe under Forum for Bæredygtige Indkøb har sett nærmere på hvordan profesjonelle innkjøpere kan stille miljøkrav til «last mile» i vareavtaler. Resultatet er blitt en anbefalinger til konkrete kravområder, som man kan ha en dialog med fraktoperatører om og/eller sette inn i et anbudsmateriale.

Universitet og innovative anskaffelser

Universitetet på Island og Rikiskaup har inngått samarbeidsavtale om offentlig innovasjon. Målet er å ytterligere mobilisere studenter og oppstartsbedrifter ved Universitetet på Island til å løse utfordringer i driften av offentlig sektor gjennom innovasjon. Det er store muligheter i økt innovasjon i offentlige anskaffelser, heter det.

Mer enn hundre fagpersoner i mentorprogram

Det nye veiledningsprogrammet for offentlige anskaffelser til handlingsprogrammet Hankinta-Suomi i regi av Finansdepartementet i Finland startet i oktober. Totalt 114 offentlige innkjøpsfagfolk fra kommunal sektor, privat sektor, stat og velferdsområdet deltar i mentorprogrammet, heter det.

Endring på endring i statsstøtteregler

Hittil i år har EU-kommisjonern endret statsstøttereglene seks ganger og flere endringer ventes å komme i nær fremtid, melder Upphandlingsmyndigheten i Sverige.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 18. november"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.