Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23. februar

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23. februarI Abelia, sier adm. dir. Håkon Haugli, er de bekymret for det mange har kalt «pilotsyken». En rekke vellykkede og innovative pilotprosjekter skaleres ikke opp. At én kommune har gjennomført et vellykket innkjøp av velferdsteknologi, innebærer ikke at erfaringene når nabokommunen (foto: Esben Johansen).

Skriv ut artikkelen

Stortingskrav om styrket anskaffelseskompetanse, kom til Bergen for å lære om dynamisk innkjøpsordning 7. mars, og spørsmål om inhabilitet stoppet en anskaffelse. Må skape et klima der man ikke bare velger tradisjonelle løsninger bare for å være på den sikre siden, heter det fra NHO-foren ingen Abelia, og i så vel Finland som Sverige forsøker man nå å få i gang anskaffelsestilbud på akademisk nivå. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Innkjøpskompetanse og miljøgevinster

Et flertall på Stortinget mener at kompetansen knyttet til anskaffelser må styrkes, slik at kommunene anskaffer for framtida og ikke fortidas teknologi. Ny teknologi gir, heter det i Energi- og miljøkomiteens innstilling til regjeringens avfallsmelding, nye muligheter for å ta ut større miljø- og klimagevinster.

Nærmer seg DPS-dag i Bergen

Bergen kommune har brukt Dynamisk Innkjøpsordning (DPS) på mange områder de siste 5 årene, og nå ønsker de å inspirere andre oppdragsgivere til å ta i bruk denne konkurranseformen. Det skjer på DPS-dagen i Bergen 7. mars.

Innkjøpspraksis er utfordringen

– Dagens regelverk er ikke til hinder for innovative offentlige anskaffelser, utfordringen er å få det til i praksis, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. Han mener løsningen nettopp må være å skape et klima der man ikke bare velger tradisjonelle løsninger bare for å være på den sikre siden.

Inhabilitet stoppet kontraktstildeling

Spørsmål om inhabilitet mellom to svogere har stoppet tildelingen av en kontrakt på 387 millioner kroner for nytt psykiatribygg i Kristiansand. Det har ført til at opprinnelig tildelingsbeslutning er omgjort. Anskaffelsesprosessen er således ennå ikke fullført og det arbeides nå med videre prosess, melder bygg.no.

Larvik leder innovativ fellesanskaffelse

Larvik kommune leder en stor fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Brukernes behov og ønsker har dannet grunnlaget for anskaffelsen. Larvik og samarbeidskommunene ønsker å inngå fire rammeavtaler, en per brukerhistorie. Larvik har samarbeidet tett med andre kommuner i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget.

Ny anskaffelseslov viktig forenklingstiltak

Forenklinger i lov- og regelverket for offentlige anskaffelser regnes inn blant de drøyt 90 viktige forenklingstiltakene som regjeringen har iverksatt siden den tiltrådte i 2013. I den store tidstyvjakten ble det samlet inn om lag 1800 innspill. Oppfølgingen av innspillene er bl.a. tatt med i utarbeidingen av den nye anskaffelsesloven, heter det.

Fem E6-kvalifiserte i Trøndelag

Fem tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om entreprisen for bygging av E6 fra Ranheim til Værnes. Totalt var syv grupperinger av entreprenører og rådgivere interessert, melder Nye Veier AS. To norske og tre utenlandske, hvorav to har norske underleverandører. Et kinesisk selskap var blant de to som ikke ble kvalifisert.

Parallelloppdrag for «Ibsen-prosjekt»

Skien kommune inviterer til parallelloppdrag for tverrfaglige arkitektgrupper for prosjektet «Ibsenbiblioteket». Ett av de tre teamene som skal velges, skal være et yngre, nyetablert kontor (Wildcard). Frist for å levere tilbud er 15. mars.

Prekvalifiserte til Regjeringskvartalet

Statsbygg har prekvalifisert tre entreprenører til å bygge om kontorer ved Regjeringskvartalet i Keysers gate 6-8: AF Gruppen ASA, Alliero AS og NCC Norge AS, melder bygg.no. Prosjektet omfatter sikringstiltak av bygningsmessig og teknisk art innen følgende fagfelt: bygningstekniske arbeider, vinduer, elektrofag, automasjon, VVS og rørarbeider.

Skal anskaffe tankfly

Anskaffelsen av tankflyene blir gjennomført som et flernasjonalt samarbeid med Nederland, Tyskland, Luxembourg og Belgia. Det er Forsvarsmateriell luftkapasiteter som har fått i oppdrag å anskaffe tank- og transportfly til Luftforsvaret.

Over 400 tilbud i hotellanskaffelse

Den statlige hotellanskaffelsen som nylig ble gjort i Sverige fikk inn over 400 tilbud. Selv om anskaffelsen denne gangen ble gjennomført for hele landet på en gang kom det uvanlig mange tilbud, melder upphandling24.se.

Gransking på gransking i Sverige

Stockholms läns landstings egen granskning av Nya Karolinska holder ikke. Nå tar også den svenske regjeringen initiativ til en statlig granskning av det kritiserte sykehusbygget som ble anskaffet uten konkurranse. Sykehuset er det første større svenske eksemplet på en OPS-løsning i helsestellet, skriver inkopsradet.se.

Sirkulær økonomi gav innkjøpspris

Vinneren av prisen Danmarks Bedste Udbud 2017 er Aalborg kommune, som legger vekt på sirkulær økonomi i innretningen av kommunens folkeskoler. Nytenkningen besto først og fremst i at ideene om sirkulær økonomi var innarbeidet i konkurransegrunnlaget for kjøp av skolemøbler. Den danske foreningen for offentlige innkjøpere står bak prisen.

Kompetansesatsing på høyt nivå

Finland har nylig besluttet å bli et internasjonalt foregangsland innenfor sirkulær økonomi og danner nå «Kompetenscentrum för hållbara och innovativa offentliga upphandlingar». I Sverige har Linköpings universitet meldt inn et forslag til regjeringen om å etablere en påbyggingsmulighet for dem som vil studere i faget offentlig anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23. februar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.