Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. maiDet tar tid å utrede et forbud mot bruken av palmeolje i offentlige anskaffelser, ifølge klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Skriv ut artikkelen

Vestlandet får et nytt OPS-prosjekt, tildeling av kontrakten for togtrafikken på Sørlandsbanen skjer i oktober i år og en norsk entreprenør kjemper mot kinesere og andre utlendinger om E39-kontrakt. Danmark innfører måltall for konkurranseutsetting i hele offentlig sektor, og i Finland går stat, kommune og fylkeskommune inn for å etablere en felles offentlig innkjøpssentral.  Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Virksomhetsoverdragelse og anbud

Det er bekymringsverdig dersom offentlige myndigheter skyver EØS-avtalen foran seg i stedet for å seriøst å vurdere å stille krav om virksomhetsoverdragelse ved bruk av anbud, skriver Hanne Torkelsen, advokat/partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken AS. Hun kommenterer luftambulansesaken spesielt og anbudskonkurranser generelt.

Ingen avklaring ennå om palmeolje

Juni 2017 vedtok Stortinget å forby bruken av palmeolje i offentlig innkjøp, og at regjeringen skulle sørge for å innføre forbudet «så snart som mulig». Klima- og miljøminister Ola Elvestuen opplyser i et svar på spørsmål fra Stortinget at regjeringen er i gang, men at arbeidet er omfattende og ennå ikke avsluttet.

OPS-prosjekt på Vestlandet

Rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland blir gjennomført som OPS-prosjekt. OPS er en gjennomføringsstrategi, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Stortinget. Nylig ble det inngått en OPS-kontrakt på rv. 3/rv. 25. Erfaringene viste at det der ble spart rundt 20% på den kontraktsformen, m.a.o. over 1 mrd.

Togtrafikk-kontrakt i oktober 2018

Tildelingen av kontrakten for togtrafikken på Sørlandsbanen vil skje i oktober i år. Jernbanedirektoratet trenger noe mer tid for en forsvarlig gjennomgang og vurdering av de innkomne tilbudene. Oppstarten med togtrafikken i pakke 1-sør vil dermed skje 15. desember 2019.

Skal forme Utøyakaia-minnested

Norsk-belgisk team vant konkurransen om hvem som skal forme minnestedet ved Utøyakaia. Etter utlysning av konkurranse fikk Statsbygg i februar 12 tilbud fra team som ønsket å formgi minnestedet ved Utøyakaia. Tilbudene er vurdert ut fra teamsammensetning og oppgaveforståelse.

Frykter verken europeere eller kinesere

Som eneste norske entreprenør, er AF prekvalifisert for alle de tre kommende Nye Veier-konkurransene. I en av konkurransene – på E39 Kristiansand vest-Mandal øst – skal AF Gruppen blant annet kjempe mot kinesiske China Communcations Construction Company (CCCC) og tre andre utenlandske entreprenører, skriver bygg.no.

Rekordstor driftskontrakt

Norges største drift- og vedlikeholdskontrakt for vei noensinne ble undertegnet 22. mai. Kontrakten er verdt over 800 mill., skriver anleggsmaskinen.no. I den nye kontrakten er det satt mye tøffere krav til miljø enn tidligere, og entreprenøren er også pliktig etter kontrakten å ha lærlinger tilsvarende fire prosent av arbeidstimene.

Skal engasjere advokatkontor

Byggherresiden i Statens vegvesen skal styrke den juridiske kompetansen, og engasjerer advokatkontor i en avtale verdt mellom 60 og 120 millioner kroner, skriver veier24.no. En anbudsprosess for å engasjere et advokatkontor som skal bistå byggherresiden i årene som kommer, pågår nå. Fem advokatselskaper har lagt inn bud.

Konkurranse om Nytorget i Stavanger

Stavanger utvikling KF ønsker på vegne av Stavanger kommune og Entra ASA å invitere til en begrenset plan- og designkonkurranse («arkitektkonkurranse») om Nytorget. Konkurransen vil bli gjennomført som en begrenset plan- og designkonkurranse.

Støtter skille mellom velferd og kommers

Norsk Vann støtter at det settes krav til et regnskapsmessig skille mellom lovpålagte velferdstjenester, herunder samfunnskritisk infrastruktur, og forretningsmessig drift. Det fremgår av deres uttalelse til rapporten fra arbeidsgruppen om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører.

Finsk kommunal/statlig innkjøpssentral

Finland får nå sin felles offentlige innkjøpssentral ved at den kommunale og den statlige nå fusjoneres. Innkjøpskompetansen økes dermed, innkjøpsvolumene kan bli større – begge deler effektiviserer anskaffelsene og gir skattebesparelser, heter det. Beregninger anslår bearpelser som følge av fusjonen i størrelsesorden 20%.

EU-veiledning om innovasjon

EU-kommisjonen har publisert en veiledning som er ment å inspirere offentlige kjøpere av varer og tjenester til å benytte offentlige anskaffelser som verktøy til å stimulere innovasjon.

Skjebnedag for gevinsttak-forslag

Etter planen skal Riksdagen i Sverige 7. juni votere over forslaget om å innføre et gevinsttak for private selskap som har oppdrag i velferdssektoren (skole og omsorg), skriver inkopsradet.se. De som skal ta oppdrag i denne sektoren, må godta at det settes tak på mulig gevinst, etter forslaget fra regjeringen.

Måltall for konkurranseutsetting

Den danske regjeringen vil ha måltall for konkurranseutsetting.. – I de senere år er utviklingen i konkurranseutsettelsen gått i stå. Vi har tidligere hatt måltall for kommunene. Nå er tiden kommet for å ha måltall for hele offentlig sektor, sier økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille ifølge udbudsmedia.dk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.