Offentlige innkjøpere får nye redskaper i kampen mot arbeidslivskrim

Anbud365: Offentlige innkjøpere får nye redskaper i kampen mot arbeidslivskrimArbeids- og sosialdepartementet har hatt et forslag å styrke godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter på høring. På bildet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (foto: Jan Richard Kjelstrup, Arbeids- og sosialdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Nye tiltak er på vei til bruk for offentlige innkjøpere i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det gjelder bl.a. en informasjons- og kompetanseoffensiv, slik at forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter blir bedre kjent og fulgt opp. Det arbeides også med å utvikle en elektronisk løsning for norske offentlige oppdragsgivere, slik at de bedre kan kontrollere opplysninger om leverandører. Løsningen ventes klar til bruk høsten 2018.

En revidert strategi fra regjeringen mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 13. februar 2017.  Nå foreligger en rapport som gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i den reviderte strategien. Blant tiltakene finnes også offentlige anskaffelser, de re departement deler ansvaret for informasjon og oppfølging av regelverket: Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kunnskapsdepartementet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Det fremgår av rapporten at Arbeids- og sosialdepartementet er i gang med et samarbeidsprosjekt med kommunesektorens organisasjon KS. Formålet er å utarbeide informasjons- og kompetansetiltak slik at forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter blir bedre kjent og fulgt opp blant innkjøpere. Arbeidstilsynet er også involvert i dette arbeidet.

Det nye anskaffelsesregelverk som trådte i kraft 1. januar 2017, trekkes også frem i rapporten. Regelverket inneholder nye bestemmelser som skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Sentrale bestemmelser er at oppdragsgiver skal stille krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden, det vil si en hovedleverandør med maksimalt to ledd under seg i kontrakter om bygg- og anleggsarbeider og renholdstjenester. Dessuten skal det stilles krav om bruk av lærlinger i kontrakter over en viss størrelse og varighet.

Viktig med informasjon

– Det er viktig med informasjon til oppdragsgiverne slik at bestemmelsene følges opp i samsvar med formålet, poengteres det i rapporten. Berørte departementer har i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) utarbeidet veiledninger om regelverket. Dette arbeidet følges opp av NFD og Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Difi.

Difi er også, sammen med Brønnøysundregistrene, i gang med å utvikle en elektronisk løsning for norske offentlige oppdragsgivere, slik at de kan kontrollere opplysninger om leverandører. Det tas sikte på at løsningen kan tas i bruk høsten 2018 og vil i første omgang omfatte norske oppdragsgivere og leverandører. Tjenesten vil gi tilgang til relevant informasjon i enkelte offentlige registre, eksempelvis Skatteetaten for betalt skatt og merverdiavgift, og Brønnøysundregistrene for regnskapsinformasjon fra Enhetsregisteret og Konkursregisteret. Når tjenesten er etablert, kan det være aktuelt å utvide til flere brukergrupper og bruksområder, heter det.

Godkjenningsordning for renhold

Godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter er et viktig bidrag i forebygging av svart arbeid i renholdsbransjen. Forslag til å styrke godkjenningsordningen har vært på høring. Et av forslagene er at godkjente virksomheter hvert tredje år må sende inn dokumentasjon som viser at de fortsatt oppfyller vilkår for å være godkjent. Et annet av forslagene er at Arbeidstilsynet skal kunne avvise søknader om godkjenning som er fremsatt i den hensikt å omgå reglene.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige innkjøpere får nye redskaper i kampen mot arbeidslivskrim"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.