På vei mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Oslos innovative bruk av innkjøpsmakt virker

Anbud365: På vei mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - Oslos innovative bruk av innkjøpsmakt virkerIfølge Oslo kommunes klimastrategi skal kommunen bl.a. sette av en pott til innovative anskaffelses- og utviklingsprosjekter for utslippsfrie kjøretøy og maskiner i kommunen. På bildet byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune premierer i sine anskaffelser leverandører med utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy i bygge- og anleggsprosjekter. Og det virker: Markedet vokser, det er uproblematisk med mindre elektriske maskiner og utstyr, elektrisk tungtransport er også på vei inn i markedet. – Dette er en innovativ bruk av innkjøpsmakt, innrettet for å fremme rask overgang til utslippsfri gjennomføring av bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo, heter det i en SINTEF-rapport.

SINTEF har på oppdrag fra Oslo kommune ved Klimaetaten gjennomført en erfaringskartlegging av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i kommunens prosjekter: «Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser».

Alle kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Ifølge Oslo kommunes klimastrategi skal kommunen selv bygge klimavennlig og sette av en pott til innovative anskaffelses- og utviklingsprosjekter for utslippsfrie kjøretøy og maskiner i kommunen. Oslo vil jobbe med andre byer for å få flere til å etterspørre utslippsfrie maskiner og skape et marked for denne teknologien, og forsterke samarbeidet med næringslivet for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet.

Virkningsfullt rammeverk

Standard klima og miljøkrav for Oslo kommunes egne bygge- og anleggsplasser ble innført i 2019.  I det nye rammeverket premieres leverandører som kan tilby utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy i bygge- og anleggsprosjekter der Oslo kommune er byggherre. – Dette er en innovativ bruk av innkjøpsmakt, innrettet for å fremme rask overgang til utslippsfri gjennomføring avbygge- og anleggsvirksomheten i Oslo, heter det i rapporten. I 2019 var tilgangen på utslippsfritt utstyr svært begrenset, og markedet for utslippsfrie bygge- og anleggstjenester er fortsatt i en tidlig fase. Standardkravene er innrettet for å bidra til at kommunen kan nå målet om at all bygge- og anleggsvirksomhet i kommunal regi skal være utslippsfri i 2025.

Kartleggingen til SINTEF viser at rammeverket fungerer i tråd med hensikten. Av 73 konkurranser kunngjort i første halvår 2021 hadde 66 konkurranser Oslo kommunes standard kontraktskrav og tildelingskriterier, og åtte konkurranser hadde krav til utslippsfrie løsninger hvorav seks av disse hadde minimumskrav til utslippsfrie gravemaskiner. Det betyr at syv av disse 73 prosjektene enten var for små eller ikke benyttet elektriske anleggsmaskiner.  Det gjennomføres nå minst 36 prosjekter i Oslo kommune med utslippsfrie anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr, ifølge rapporten.

Strømforsyning og ladelogistikk

Det er uproblematisk med mindre elektriske maskiner og utstyr, heter det, men det er noen utfordringer knyttet til strømforsyning og ladelogistikk når flere, store maskiner kjøres samtidig. Det rapporteres om at elektriske anleggsmaskiner fører til mindre støy, mindre forurensing, bedre luftkvalitet og bedre arbeidsmiljø. Resultatene viser at det er forskjellige tolkninger av hva som inngår i en utslippsfri bygge- eller anleggsplass, og at definisjonene bør standardiseres. Dette kommer sannsynligvis med pågående utvikling av NS 3770 om utslippsfri bygge- og anleggsplasser

Per i dag er det om lag 100 tunge elektriske gravemaskiner (10+ tonn) tilgjengelig i det norskemarkedet. Volvo CE Oslo/Viken har hittil i år solgt over 130 lette utslippsfrie kompaktmaskiner, gravere og hjullastere som utgjør om lag en tredjedel av det totale salgsvolumet. Neste år ventes det salg av 250 nye, store utslippsfrie gravemaskiner som vil utgjøre 15 % markedsandel i 2022. Elektrisk tungtransport er også på vei inn i markedet – det skyldes blant annet vekting av utslippsfrie kjøretøy i kommunens anskaffelse, men det er få lademuligheter for tungtransport i Oslo.

Bli den første til å kommentere på "På vei mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Oslos innovative bruk av innkjøpsmakt virker"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.