Politisk bekymring: Var det tillatt endring av kontrakt – eller?

Anbud365: Kommunen var «rutineløs», revisjons-anbefaling om å skjerpe segHeller ikke er det skriftlige rutiner for dialog med lokalt næringsliv i Sørreisa kommune, som imidlertid har som uttalt mål å legge til rette for lokalt innkjøp i kommunen, og dermed fremme lokal næringsvekst. Dette slås fast i en revisjonsrapport. På bildet Ditte Staun, kommunedirektør i kommunen.

Skriv ut artikkelen

Kommunen droppet anbudskonkurranse for noen tilleggsarbeider til bygging av en skole. Entreprenøren med kontrakt på selve skoleprosjektet, ble derimot bedt om tilbud. Det ble lagt til grunn, fordi kommunen mente fremgangsmåten var innenfor kravene til tillatte endringer i anskaffelsesreglene. I kommunestyret dukket det imidlertid opp bekymring – anført av en lokal bygningserfaren representant. Forslaget var å få sjekket om kommunens vurdering holdt «juridisk vann». Det ble nedstemt, men den bekymrede mente mang en lokal maskinentreprenør i området godt kunne tenke seg tilleggsjobben.

Sørreisa er en kommune i Troms og Finnmark fylker med i underkant av 3500 innbyggere. Det var i forbindelse med tilleggsarbeider til bygging av nye skole at det dukket opp bekymring blant politikerne i kommunestyret. Spørsmålet var om kontrakten med eksisterende entreprenør kunne utvides. Kommunens administrasjon mente at anskaffelsesreglene slik de så dem, åpnet for denne fremgangsmåten.

Noen av medlemmene i kommunestyret var imidlertid ikke overbeviste. Lokalavisen Folkebladet skriver at frykten var at kommunen kunne bli erstatningspliktig hvis kriteriene i reglene har blitt feiltolket. Hele prosessen i kommunestyret bar preg av at det hastet veldig, og at det ville være vanskelig å knytte til seg en ny entreprenør, påpekte de bekymrede – anført av en representant med lang erfaring innen bygg- og anleggsbransjen. Det er sikkert en del maskinentreprenører i området som mener at denne jobben hadde passet veldig godt for deres firma, het det. Et forslag om en ekstern juridisk vurdering ble imidlertid nedstemt 11 mot 7.

Ville ikke vært alternative tilbydere

I saksutredningen opplyser kommunedirektøren at det er innhentet tilbud på tilleggsarbeidene fra den entreprenøren som skal bygge skolen. Utvidelsen av dennes kontrakt anses, skriver kommunedirektøren, for å være innenfor kriteriene i anskaffelsesregelverket, og:

– Ved utlysning av hovedkontrakt bygningsmessige arbeider kom det inn kun ett tilbud. Det sannsynliggjør at det ikke ville vært alternative tilbydere om disse tilleggsarbeidene var inkludert i opprinnelig tilbudsutlysning.

Det er, fremgår det av saksutredningen, avgjørende for kommunen at den nye skolen, inkludert uteområder og tilhørende trafikkarealer (tilleggsarbeidene) er ferdigstilt og klare til bruk innen skolestart. Så gjennomgås kravene til tillatte endringer av kontrakt:

Krav til tillatte endringer

  • Kriterium1: skifte av leverandør kan ikke skje av tekniske eller økonomiske grunner.

Et alternativ med eventuell ny konkurranseutsetting av gjenstående prosjekter vil kreve en fullstendig runde med prosjektering og beskrivelse for utlysning. Denne prosessen, i tillegg til øvrig kontraheringstid, vil forsinke prosessen slik at trafikk- og uteområder for skolen ikke vil komme til utførelse før sommeren-24. Dette alternativet vurderes som uaktuelt, og det vises til krav i opplæringsloven og i reguleringsplanen. Ut fra dette vil det være verken teknisk eller økonomisk mulig for kommunen å sikre disse lovfestede kravene for skoleåret 23/24 og kriterium1 anses derfor innfridd.

  • Kriterium2: skifte av leverandør vil medføre betydelige vanskeligheter eller vesentlige ekstrakostnader for oppdragsgiver

Uteområdene og veiarealet rundt skolen har omfattende grensesnitt mot skolebyggprosjektet. Det gjelder bl.a. infrastruktur i bakken som vann/avløp elektriske installasjoner, grunnvarmeanlegg etc. Kontrakten for skoleutbyggingen omfatter bare deler av uteområdene, mens andre deler faller utenfor. Det samme gjelder for veianleggene rundt skolen. Uklare grensesnitt medfører erfaringsmessig tilleggskostnader. I tillegg vil det påløpe ekstra kostnader i form av prosjektering og merkostnader forbundet med utsettelse av gjennomføring. Samlet vurderes kriterium 2 som innfridd.

  • Kriterium3: prisøkningen overstiger ikke 50 % av den opprinnelige kontraktsverdien.

Samlet tilbudt pris for begge delprosjektene er 67,7 mill, noe som utgjør ca. 35,7% av opprinnelig kontraktsverdi inkludert lønns- og prisstigning. Kriterium 3 anses for ivaretatt.

Bli den første til å kommentere på "Politisk bekymring: Var det tillatt endring av kontrakt – eller?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.