Praktiserte eget tildelingskriterium på ulike måter i konkurransen

Anbud365: Praktiserte eget tildelingskriterium på ulike måter i konkurransenFlora kommune kunngjorde en anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt vann-, avløps- og overvannsnett. Den havnet i Kofa. Bildet viser Flora rådhus.

Skriv ut artikkelen

Oppdragsgiveren hadde brutt regelverket ved å legge til grunn en annen forståelse av tildelingskriteriet “fremdrift” ved evalueringen enn det som konkurransegrunnlaget la opp til. Det fastslo Kofa i en avgjørelse i en klagesak.

Kofa-sak 2017/48 gjaldt en klage på Flora kommune, som i august i fjor kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt vann-, avløps- og overvannsnett, samt ny pumpestasjon. Klagen gjaldt forståelsen et tildelingskriterium.

“Fremdrift” var i konkurransegrunnlaget angitt som et tildelingskriterium med 30 % vekt. Selv om konkurransegrunnlagets omtale av kriteriet “fremdrift” flere steder synes å legge opp til en bredere vurdering, var det i et punkt angitt at kriteriet “vil bli evaluert ut fra” underkriteriet “gjennomføringstid”. I oppdragsgiverens endelige evaluering er det også bare tilbudt gjennomføringstid som er lagt til grunn ved evalueringen av tilbudene når det gjelder kriteriet “fremdrift”.

Uklarheter

Oppdragsgiveren har ved evalueringen lagt til grunn at den valgte leverandøren og klageren har tilbudt en gjennomføringstid på henholdsvis 14 og 19 uker. Dette er basert på en forståelse av konkurransegrunnlaget om at gjennomføringstiden skal beregnes ut ifra det antall uker det faktisk vil bli utført arbeid, og ikke medtatt den tiden som vil medgå i tillegg før samtlige arbeider er fullført. Uklarhet i den valgte leverandørens tilbud er medtatt i evalueringen ved at de 12 ukene gjennomføringstid i fremdriftsplanen er påplusset to uker estimert gjennomføringstid for resterende arbeider. Uklarheten vedrørende oppstartstidspunkt i tilbudet fra klageren er ikke medtatt i evalueringen, ei heller klagerens forbehold om gjennomføring av resterende arbeider “i mai” eller forbeholdet om at lengre perioder med tele og snø “vil påvirke fremdriftsplanen”.

Om “gjennomføringstid” var det angitt i konkurransegrunnlaget at “[g]jennomføringstid regnes fra tidspunkt for oppstart og frem til tidspunkt for ferdigstillelse/overtagelse.” Leverandørene ble videre bedt om å oppgi “dato for oppstart”, “dato for ferdigstillelse/overtagelse” og “antall uker arbeidene kan gjennomføres på”. Til sist ble det etterspurt “en realistisk fremdriftsplan med angitt byggetid og start- og ferdigstillelsesdato, samt viktige milepæler.”

Kofas forståelse

Klagenemnda er ikke i tvil om at en naturlig språklig forståelse av konkurransegrunnlagets ordlyd er at gjennomføringstiden må anses som den tiden det tar fra tilbudt oppstartstidspunkt til tilbudt ferdigstillelsestidspunkt for samtlige kontraktsarbeider. Dette støttes også av at det i konkurransegrunnlagets kontraktsbestemmelser var presisert at ferdigstillelse inkluderte overflatearbeider, asfaltering, opprydding m.v. Det faktum at det var etterspurt “antall uker arbeidene kan gjennomføres på” endrer ikke dette.

Flora kommune anfører til støtte for sin tolkning at kontraktsvilkårene har lagt opp til at kommunen kan overta “kontraktsarbeidet til drift- og vedlikehold” hvis klimatiske forhold gjør at overflatearbeidene ikke kan ferdigstilles, uten at leverandørens sikkerhet for ansvar i byggetiden skal nedtrappes. Bestemmelsen er imidlertid bare formulert som en rett og ikke en plikt for kommunen. Kofa kan derfor ikke se at klausulen får betydning for hvordan tildelingskriteriet “fremdrift” skal forstås.

Bli den første til å kommentere på "Praktiserte eget tildelingskriterium på ulike måter i konkurransen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.