Prestasjonsmål og ny kompensasjonsmodell i Nye Veiers første driftskontrakt

Anbud365: Prestasjonsmål og ny kompensasjonsmodell i Nye Veiers første driftskontraktNye Veier ønsker én driftsentreprenør på alle veistrekningene som vil inngå i deres første driftskontrakt - med et totalansvar for driften av de ulike veistrekningene. Kontrakten vil ha en varighet på 5 år med opsjon på forlengelse på 1 +1 år. På bildet Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. i Nye Veier AS.

Skriv ut artikkelen

Nye Veier satser på Best Value Procurement- metodikk og ny kompensasjonsmodell i sin første driftskontrakt som har tilbudsfrist 8. mars. Fordelen med BVP-metodikken er bl.a. at den legger hovedvekten på entreprenørens kompetanse og prestasjon – og dermed mindre søkelys på pris. En rekke prestasjonsmål er med, bl.a. maksimal trafikksikkerhet og gunstig beredskap for hendelser, skade- og ulykkesfri driftsperiode og minimert negativ påvirkning på klima og ytre miljø fra vinterdrift og øvrig drift.

Nye Veier AS har nylig gjennomført et informasjonsmøte om den utlyste konkurransen for selskapets første driftskontrakt. Deltakere var blant annet større driftsentreprenører, samt andre fagrelaterte underleverandører. Følgende strekninger vil inngå i kontrakten: E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Rugtvedt – Dørdal, E6 Kolomoen – Arnkvern, E6 Arnkvern – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst, E39 Mandal Øst – Mandal by og E6 Kvål – Melhus S.

Funksjonskontrakt

Nye Veier ønsker én driftsentreprenør på alle veistrekningene som vil inngå i kontrakten, og med et totalansvar for driften av de ulike veistrekningene. Kontrakten vil ha en varighet på 5 år med opsjon på forlengelse på 1 +1 år.

Første fase i anskaffelsen er å prekvalifisere tilbydere som deretter vil motta selve konkurranseunderlaget. Konkurransegrunnlaget vil i stor grad være funksjonsspesifisert men med basis i innhold i andre veidriftskontrakter.

Best Value Procurement

Nye Veier vil for konkurransen benytte Best Value Procurement (BVP), som er en anskaffelsesmetodikk benyttet på totalentrepriser. Fordelen med BVP-metodikken er at den gir begrenset dokumentasjon i forespørsels- og tilbudsprosessen, der hovedvekt legges på entreprenørens kompetanse og prestasjon. Endelig kontrakt utarbeides av totalentreprenøren gjennom en konkretiseringsfase, innenfor rammene i tilbudet.

Den nye kompensasjonsmodellen

Kompensasjonsmodellen er også ny for denne typen anskaffelser. Modellen bygger på at tilbyder tilbyr en målsum og angir fortjeneste og andre omkostninger. Kort forklart vil driftsentreprenøren få dekket operative kostnader for utført arbeid samt generelle omkostninger i tilbud. Fortjenesten avhenger av driftsentreprenørens merforbruk evt. det motsatte iht. avtalt målsum. Driftsentreprenøren tilkommer også reguleringer og justeringer for prisstigning, mengdeendringer, oppstartstidspunkt av nye veier, etc.

Som et risikoreduserende tiltak kan også driftsentreprenøren flytte deler av fortjenesten eller trekk i sin fortjeneste til påfølgende år.

Tilbudsfrist i mars

Nye Veier gir kompensasjon for deltakere i konkurransen.

Endelig tilbudsfrist er satt til 8. mars, og kontraktsignering er stipulert innen juni.

Bli den første til å kommentere på "Prestasjonsmål og ny kompensasjonsmodell i Nye Veiers første driftskontrakt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.