Rapport: Erfaringene med utenlandske entreprenører er dårlige

Anbud365: Rapport: Erfaringene med utenlandske entreprenører er dårligeSelskapenes økonomiske stilling var svært dårlig i utgangspunktet. Det er nærliggende å reise spørsmål ved om ikke dette var forhold som burde ha vært avdekket i anbudsprosessen, skriver Samfunnsøkonomisk Analyse i en rapport om bruk av utenlandske entreprenører. På bildet adm. dir. Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), som var oppdragsgiver til rapporten.

Skriv ut artikkelen

Etter en analyse av åtte store infrastruktur-prosjekter med utenlandske hovedentreprenører slår Samfunnsøkonomisk Analyse fast at erfaringene er dårlige: Kostnadssprekk, forsinkelser, konkurs, kontrakter som er blitt hevet eller avsluttet og stor risiko for byggherrene. Men, heter det i rapporten, resultatene betyr ikke uten videre at utenlandske entreprenører fører med seg flere forsinkelser og større kostnadsoverskridelser enn norske entreprenører.

På oppdrag for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) kartla Samfunnsøkonomisk Analyse for en tid siden erfaringer med bruken av utenlandske entprenører i et utvalg anleggsprosjekter. Resultatet finnes i rapporten «Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter».

Åtte prosjekter ble kartlagt: Follobanen, Fellesprosjektet E6, OPS-prosjektet E18 Grimstad-Kristiansand, Hålogalandsbrua, Alta Vest, UBRA (utvidelse av renseanlegget på Bekkelaget i Oslo) og Tresfjordbrua. I alt deltok her 11 entreprenører eller entreprenørkonstellasjoner. Det fremgår at det var kostnadssprekk på alle, bortsett fra OPS-prosjektet Grimstad-Kristiansand og UBRA. I alle prosjektene oppsto forsinkelse, unntatt i OPS-prosjektet og en Follobane-kontrakt. Fire av entreprenørene gikk konkurs underveis og i et tilfelle kontrakt hevet.

Konkurs og forsinkelser

Kostnadsoverskridelser og forsinket framdrift har vært en gjennomgående trend i prosjektene, skriver Samfunnsøkonomisk Analyse i rapporten. Det er også påfallende hvordan flere entreprenører har gått konkurs eller kontrakter er blitt hevet/avsluttet.

– Dette synes i liten grad å være konsekvenser av utfordringer i de respektive prosjektene, men heller at selskapenes økonomiske stilling var svært dårlig i utgangspunktet. Det er nærliggende å reise spørsmål ved om ikke dette var forhold som burde ha vært avdekket i anbudsprosessen. Basert på gjennomgangen av prosjektene vi har studert her, synes erfaringene med bruk av utenlandske entreprenører som hovedentreprenør i store, offentlige anleggsprosjekter å ha påført byggherrene stor risiko, heter det i rapporten. Det understrekes at Samfunnsøkonomisk Analyse ikke har kontroll på om deres utvalg av prosjekter er dekkende for alle prosjekter hvor utenlandske entreprenører har hatt en sentral rolle, og følgelig tar de forbehold om de utvalgte prosjektenes representativitet.

Dårlige erfaringer

Det er viktig å understreke hva resultatene fra denne kartleggingen sier, og hva de ikke sier, presiserer Samfunnsøkonomisk Analyse i rapporten: – Basert på gjennomgangen av prosjektene vi har studert her, synes erfaringene med bruk av utenlandske entreprenører som hovedentreprenør i store, offentlige anleggsprosjekter å være dårlige. Videre har vi ikke sett erfaringene med bruken av utenlandske entreprenører i de utvalgte prosjekter i sammenheng med erfaringer med bruken av norske entreprenører.

Samfunnsøkonomisk Analyse peker på at resultatene i denne rapporten ikke kan brukes til å konkludere med at bruk av utenlandske entreprenører fører med seg flere forsinkelser og større kostnadsoverskridelser enn hva bruk av norske entreprenører gjør. En slik sammenlikning har heller ikke vært del av oppdraget. Likevel, heter det, er det vanskelig å komme utenom at resultatene trekker i retning av at bruken av utenlandske entreprenører har vært forbundet med høy risiko.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Erfaringene med utenlandske entreprenører er dårlige"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.