Rapport: Tenkelige tiltak for oppdeling av store kontrakter

Anbud365: Dybdeanalyse av innkjøp i anskaffelses-lovgivernes eget departementGjennomgangen av innkjøp i Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende virksomheter er et bidrag til å bedre kunnskapen om statlige innkjøp generelt og hvordan organisering, styring og ledelse av innkjøp kan forbedres, heter det. På bildet næringsminister Iselin Nybø.

Skriv ut artikkelen

Flere tenkelige tiltak for å fremme riktige kontraktsstørrelser, samt mulige tiltak for å fremme god konkurranse, og mulighetene til små og mellomstore aktører lanseres i en fersk rapport. Men fordeler, ulemper og hindre knyttet til hvert av de mulige tiltakene er ikke vurdert. Det kan være juridiske problemstillinger knyttet til flere av tiltakene, som heller ikke er vurdert i rapporten, heter det. De må derfor ikke ansees som anbefalinger, men kun som tenkelige tiltak, som må utredes nærmere dersom de vurderes som aktuelle av norske myndigheter.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) engasjerte Oslo Economics og Inventura for å vurdere de markedsmessige konsekvensene av store offentlige kontrakter i tre utvalgte markeder. Nå foreligger rapporten, «Virkninger av store offentlige kontrakter». Hovedanbefalingen er at offentlige oppdragsgivere bør ta hensyn til både behovsdekning, kostnadseffektivitet og konkurransevirkninger ved valg av kontraktsstørrelser.

I markedet for mat og drikke til storhusholdning bør oppdragsgivere avveie kostnadsfordelene store kontrakter gir, mot de positive konkurransevirkningene oppdeling gir, heter det i rapproten. I hotellanskaffelser vil oppdeling per lokasjon normalt gi både lavere kostnader og bedre konkurranse. I anleggsmarkedet vil egnet kontraktsstørrelse i stor grad variere mellom ulike prosjekter.

Del-eller-begrunn

Når NFD satte i gang dette utredningsarbeidet, var det som oppfølging av stortingsmeldingen fra i fjor – om offentlige anskaffelser. Dert gjelder det såkalte «del opp eller begrunn»-prinsippet. Flere ganger er det reist kritikk mot offentlige oppdragsgivere som velger å inngå store kontrakter, der næringsinteresser mener disse i stedet burde vært delt opp. Dert heter i rapporten at mange oppdragsgivere kjenner og følger prinsippet, men ikke alle.

Som en del av utredningen har Oslo Economics og Inventura identifisert flere tenkelige tiltak for å fremme riktige kontraktsstørrelser, samt mulige tiltak for å fremme god konkurranse, og mulighetene til små og mellomstore aktører. Tiltakene er – på tvers av leverandørmarkedene/bransjene:

Tenkelige tiltak

• Bredere markedsdialog, også med nye tilbydere, om kontraktsstørrelse og krav

• Informere/instruere om del opp eller begrunn-prinsippet

• Krav om å forklare kontraktsstørrelse (uansett oppdeling eller ikke)

• Veileder i valg av kontraktsstørrelse (per bransje)

• Redusere krav i anskaffelser, og heller bruke kriterier, for å legge til rette for små/nye leverandører

I tillegg til de generelle tiltakene, er det i rapporten identifisert noen tiltak i de tre markedene som er analysert:

• Veileder for hvordan mat- og drikkeanskaffelser kan gjøres på en måte som åpner for små aktører

• Portal for hotelltjenester som gjør det mer effektivt å bruke leverandører som kun har én lokasjon

• Porteføljeplan for bygg- og anleggskontrakter som tar hensyn til utviklingen av norske leverandører

Ikke mer enn tenkelige tiltak

– Vi har som en del av dette arbeidet ikke vurdert fordeler, ulemper og hindre knyttet til hvert av de mulige tiltakene. Det kan være juridiske problemstillinger knyttet til flere av tiltakene, som heller ikke er vurdert her. De må derfor ikke ansees som anbefalinger, men kun som tenkelige tiltak, som må utredes nærmere dersom de vurderes som aktuelle av norske myndigheter, slår Oslo Economics og Inventura fast i rapporten.

– Det er rom for forbedringer når det gjelder kunnskap om markedet og oppdeling av store anskaffelser, sier næringsminister Iselin Nybø (V). Når kontraktene deles opp, blir anskaffelsene bedre tilpasset mindre leverandørers kapasitet, fagområde og geografiske plassering. Dette kan bidra til å fremme små bedrifter, bedre konkurransen og gi økt innovasjon. Gode anskaffelser krever gode innkjøpere. Økt kompetanse og profesjonalisering av offentlige anskaffelser er et satsingsområde for regjeringen, sier næringsministeren.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Tenkelige tiltak for oppdeling av store kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.