Regionreformen skapte betydelige anskaffelses- utfordringer i Viken

Anbud365: Regionreformen skapte betydelige anskaffelses- utfordringer i VikenMye kunnskap å hente i Viken fylkesrevisjons rapport «Fylkesveianskaffelser i Viken fylkeskommune – status gjennomføring og bemanning». På bildet fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (foto: Morten Brakestad).

Skriv ut artikkelen

Viken hadde i oppstartsåret 2020 hadde betydelige utfordringer i arbeidet med fylkesveianskaffelsene som følge av regionreformen, selv om det bedret seg året etter. Det har vært utfordringer med støttefunksjoner til arbeidet med disse anskaffelsene, f.eks. innen arkiv og IKT-verktøy, ifølge en revisjonsrapport. Et videre forbedringsarbeid her er nødvendig, slår Viken fylkesrevisjon fast, gjerne med utgangspunkt i en behovsanalyse for støttefunksjoner ved gjennomføring av fylkesveianskaffelser.

Viken fylkeskommune måtte, som følge av regionreformen, være operativ fra 1. januar 2020, og den skulle håndtere oppgavene på fylkesveiområdet fra første dag. Felles veiadministrasjon med Statens vegvesen ble vedtatt oppløst på slutten av 2018. Det gav ett års handlingsrom for å få etablert den nye fylkeskommunen.

En stor del av fylkesveiforvaltningen knytter seg til anskaffelser. Dette gjelder både inngåelse av drifts- og vedlikeholdskontrakter og kontrakter knyttet til investeringer. Tidligere var det Statens vegvesen som håndterte disse anskaffelsene for fylkeskommunen, gjennom ordningen med felles veiadministrasjon. I forbindelse med regionreformen ble ordningen avskaffet. Viken fylkeskommune håndterer derfor nå anskaffelser i tilknytning til fylkesveiene selv.

Betydelige utfordringer

Undersøkelsene som Viken fylkesrevisjon har gjort, viser at fylkeskommunen i oppstartsåret 2020 hadde betydelige utfordringer i arbeidet med fylkesveianskaffelsene. Dette gjelder både økonomisk planlegging og budsjettering av investeringsprosjektene, og når det gjelder bemanning og kompetanse. Det er positivt at situasjonen i starten av 2021 er langt bedre, heter det.

Fylkesrevisjonen har avdekket at det har vært utfordringer med støttefunksjoner til arbeidet med fylkesveianskaffelser, f.eks. innen arkiv og IKT-verktøy. Tidligere vegvesen-ansatte var vant med at støttefunksjonene var organisert i en sentral enhet som bistod de ytre enhetene/avdelingene med mange administrative oppgaver. I Viken fylkeskommune er derimot støttefunksjoner som arkiv, IKT, anskaffelser og økonomi samlet i forskjellige avdelinger under finans og administrasjon, mens juridisk støtte er organisert under område fylkesrådsleders kontor.

Nødvendig forbedringsarbeid

Skal man oppnå en produksjon av fylkesveianskaffelser på samme nivå eller bedre enn under felles veiadministrasjon, må disse funksjonene fungere minst like bra som før 2020, selv om organiseringen kan oppfattes å være noe annerledes. Et videre forbedringsarbeid her er nødvendig, gjerne med utgangspunkt i en behovsanalyse for støttefunksjoner ved gjennomføring av fylkesveianskaffelser.

Når det gjelder stillinger knyttet til anskaffelser, IKT og økonomi i Viken var det liten respons på disse blant medarbeiderne i SVV, og det var også som nevnt slik at flere takket i utgangspunktet ja til å bli innplassert i Viken, men senere trakk seg av ulike grunner.

Viken anskaffelser

Viken anskaffelser har ansvar for regelverket og prosessene samt kontraktstandarder, mens fagområdet selv har ansvar for det faglige inklusive kravspesifikasjonen. Medarbeiderne i avdeling for anskaffelser oppgis å ha god og lang erfaring fra arbeid med lov og forskrift. Alle er sertifiserte innkjøpere og jobber mot alle fagområdene. Eiendom og samferdsel er de største brukerne av avdelingen, og avdelingen har øremerkede ansatte som jobber mot disse.

Bli den første til å kommentere på "Regionreformen skapte betydelige anskaffelses- utfordringer i Viken"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.