Regjeringen strammer til; nye anskaffelsesgrep mot useriøse fra 1.januar

Anbud365: Regjeringen strammer til nye anskaffelsesgrep mot useriøse fra 1.januarArbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre lanserte i formiddag – på en byggeplass i Oslo - nye grep til bruk i det offentliges anskaffelser i kampen mot arbeidslivskriminalitet (foto: Nærings- og fiskeridepartementet).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen strammer nå tommeskruen ytterligere noen knepp når det gjelder de useriøse på det offentlige anskaffelsesmarkedet. Fra 1. januar 2024 innføres nye seriøsitetskrav. Da innfører regjeringen strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge- og anleggsnæringen. Målet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører, heter det. Og allerede om et par dager kommer en beste praksis-veiledning – en konkret, praktisk hjelp til den avgjørende oppfølgingen av kontraktene.

Dette er kravene som innføres for bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen, gjeldende fra 1. januar 2024:

•        Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften

Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

•        Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Offentlig oppdragsgiver skal stille krav om etterlevelse av reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort, og kontrollere at de følges opp.

•        Endringer i byggherreforskriften

Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.

Mer kommer

– I tillegg arbeider regjeringen videre med muligheten for å kreve betaling via bank også for annet enn lønn og annen godtgjørelse, opplyser næringsminister Jan Christian Vestre.

Norgesmodellen skal fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen. I vinter sendte regjeringen på høring forslag til nye seriøsitetskrav innenfor bygg, anlegg og renhold.

Regjeringen jobber videre med neste fase av Norgesmodellen, og vurderer en rekke tiltak i samarbeid med partene i arbeidslivet.  Nærings- og fiskeridepartementet har invitert NHO og LO til møte om arbeidet med Norgesmodellen 20. september.

Oppsigelsesretten

– Vi ser på flere mulige regelverksendringer. Vi vurderer for eksempel å utvide oppsigelsesretten slik at oppdragsgiver i større grad kan si opp kontrakter som bidrar til arbeidslivskriminalitet. I tillegg jobber vi med å støtte opp under oppdragsgivernes oppfølging av kontrakter, med bedre veiledning og flere digitale verktøy. arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I arbeidet med Norgesmodellen henter regjeringen bl.a. inspirasjon fra eksisterende innkjøpsmodeller som statlige, fylkeskommunale og kommunale oppdragsgivere anvender i offentlige anskaffelser.         Norgesmodellen innføres i flere faser. Første fase ble lagt fram i høringsnotat 4. november 2022.

Veiledning/oppfølging

Torsdag denne uken lanserer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) en beste praksis for kontraktsoppfølging. Veiledningen gjør det enklere for oppdragsgiverne å kontrollere at kravene de stiller, overholdes. Bakgrunnen er, ifølge næringsministeren, at oppfølging av kontraktene er helt avgjørende:

– Oppfølgingen av kontraktene er helt avgjørende. Hvis oppdragsgivere stiller strenge seriøsitetskrav, men ikke følger opp leverandørene, kan oppdragsgivere risikere å inngå kontrakter med useriøse leverandører. Vi har lyttet til innspillene i høringen fra oppdragsgivere som ønsket ressurser og kompetanse til kontraktsoppfølging. Regjeringen er opptatt av at vi ikke bare skal innføre nye krav til oppdragsgiverne, men også gi dem verktøy som de faktisk kan bruke.

Bli den første til å kommentere på "Regjeringen strammer til; nye anskaffelsesgrep mot useriøse fra 1.januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.