Revisjons-råd til småkommune: Sikre at anskaffelsesreglene følges

Anbud365: Revisjons-råd til småkommune Sikre at anskaffelsesreglene følgesVed kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med et skoleprosjekt kunne ikke Flakstad kommune dokumentere om det ble inngått skriftlig avtale eller om det ble gjennomført konkurranse om oppdraget. På bildet rådmann Lena Hansson i Flakstad kommune.

Skriv ut artikkelen

En liten Lofoten-kommune fikk sitt pass påskrevet av revisjonen: I fremtidige investeringsprosjekter anbefaler revisjonen kommunen å sikre at anskaffelsene følger regelverket. For resultatet av en forvaltningsrevisjon viste at det var mye som ikke var slik anskaffelsesreglene krever. Det sviktet på beregning av anskaffelsesverdi i forkant, føring av anskaffelsesprotokoll – og kunngjøring både før og etter kontraktstildeling. Men kommunen har tatt grep: Kompetanseløft er planlagt.

Flakstad kommune ligger i Lofoten i Nordland og har ca. 1200 innbyggere. Rapporten fra KomRev NORD med resultatet av en bestilt forvaltningsrevisjon lå nylig på bordet. Den gjaldt bl.a. offentlige anskaffelser i forbindelse med investeringsprosjektet en ny skole.

Konklusjonen er at kommunen i planleggings- og prosjekteringsfasen av skolen har gjort anskaffelser hvor ikke alle sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet er etterlevd. I fremtidige investeringsprosjekter anbefaler revisjonen kommunen å sikre at anskaffelsene følger anskaffelsesregelverket – og påser at det:

  • i planleggingen av prosjekter gjennomføres og dokumenteres beregninger av anskaffelsens totale verdi i tråd med forskrift om offentlige anskaffelse
  • gjøres vurderinger av lovligheten opp mot anskaffelsesregelverket ved behov for eventuelle nye eller endrede bestillinger og innkjøp
  • benyttes rett anskaffelsesprosedyre etter regelverket
  • føres anskaffelsesprotokoll i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser
  • meddeles beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket
  • fortløpende sikres at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig

Kompetanseheving

Revisjonen har, heter det, registrert at kommunen nylig har vedtatt innkjøps- og anskaffelsesstrategi og at det skal igangsettes kompetanseheving i offentlige anskaffelser.

Det er seks leveranser fra fem leverandører som er gransket. Når det gjelder rådgivningstjenester, skriver revisjonen at kommunen ikke kan dokumentere om det ble inngått skriftlig avtale eller om det ble gjennomført konkurranse om oppdraget. Dermed kan ikke revisjonen vurdere om anskaffelsesregelverket er fulgt for denne kontraktstildelingen.

Kunngjøring og protokoll (I)

Ved tildeling av kontrakt om skisseprosjektet er ingen beregning av anskaffelsens verdi gjort, tillatt anskaffelsesprosedyre ikke valgt, ingen kunngjøring gjort og konkurransen og kontraktsvilkårene er heller ikke beskrevet i et konkurransegrunnlag. Kravet om anskaffelsesprotokoll er «delvis fulgt opp».

Inngåelse av kontrakt for byggherreombud har i stor grad enten delvis eller helt ut fulgt reglene, bortsett fra at kontraktstildeling ikke er kunngjort.

Forprosjekt-kontrakten gikk til samme firma som fikk skisseprosjekt-kontrakten. Mye av det som ble sjekket, var her i orden, så nær som anskaffelsesprotokoll, som «i liten grad» var ifølge reglene. Beslutning om kontraktstildeling ble ikke kunngjort.

Kunngjøring og protokoll (II)

Mangel på kunngjøring av kontraktstildeling var også ankepunktet når det gjelder den ene prosessleder-kontrakten. Samtidig som føring av anskaffelsesprotokoll «i liten grad» er fulgt opp slik regelverk tilsier.  I den andre prosessleder-kontrakten også mye i pakt med regelverket, men: Ingen beregning av anskaffelsesverdi i forkant var gjort, og kunngjøringen skulle ut i TED-databasen, men det ble ikke gjort.

Bli den første til å kommentere på "Revisjons-råd til småkommune: Sikre at anskaffelsesreglene følges"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.