Riksrevisjonen: Kritikkverdig kontraktsoppfølging i årevis – rydd opp!

Anbud365: Riksrevisjonen: Kritikkverdig kontraktsoppfølging i årevis – rydd opp!Riksrevisor Per-Kristian Foss ber samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen påse at Statens vegvesens kontraktsoppfølging blir bedre.

Skriv ut artikkelen

– Det er kritikkverdig at Statens vegvesen i ulik grad følger opp kontraktsavvik overfor private entreprenører som er satt til å drifte vegnettet, skriver Riksrevisjonen, som nå ber Samferdselsdepartementet påse at det blir forbedret praksis. Allerede for sju år siden la Riksrevisjonen fram en rapport som viste at forvaltningen av drifts- og vedlikeholdskontraktene ikke var god nok.

Dette fremkommer av Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 «Dokument 1 (2016-2017)» som nylig ble oversendt Stortinget.

Riksrevisjonen fremholder at Statens vegvesen også mangler kostnadsoverslag ved bestilling av endringsarbeider. Dette øker, heter det, risikoen for at entreprenørene overfakturerer, slik at arbeidene blir dyrere enn nødvendig.

Det fremgår også av rapporten at Riksrevisjonen ser alvorlig på at Samferdselsdepartementet ikke har påsett at tidligere rapporterte svakheter i forvaltningen av driftskontrakter er blitt korrigert.

Ikke god nok kontraktsoppfølging

I «Dokument 3:16 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet» ble det konstatert at Statens vegvesens forvaltning av drifts- og vedlikeholdskontrakter ikke var god nok. Som følge av rapporten gjennomførte Stortingets kontroll– og konstitusjonskomiteen åpen kontrollhøring. I behandlingen uttalte komiteen at den fant det lite tilfredsstillende at departementet ikke hadde innhentet særskilt rapportering. I etterkant utarbeidet Statens vegvesen en liste med kortsiktige og langsiktige tiltak for bedre styring og oppfølging av driftskontraktene.

Revisjonen for 2015 viste at Statens vegvesen ikke har en systematisk og ensartet oppfølging av entreprenørenes arbeid, skriver Riksrevisjonen. Brudd på kontraktene avdekket av Statens vegvesen gjennom egne kontroller blir behandlet som avvik. Det varierer om det foretas oppfølgingskontroll for å bekrefte at entreprenørene har lukket avvikene.

Behandler entreprenørene ulikt

Dersom påvist avvik ikke er lukket innen fristen, skal dette tas opp med entreprenøren. Denne blir da bedt om å iverksette tiltak for å forhindre at samme avvik gjentar seg. Revisjonen viser at ikke alle avvik som ikke er lukket, blir tatt opp med entreprenøren. Gjennomgangen viser videre at Statens vegvesen behandler entreprenørene ulikt når det gjelder bruk av økonomiske sanksjoner ved gjentatte påpekte feil.

Utover det som reguleres i driftskontrakten kan det forekomme endringsarbeider i et betydelig omfang. Revisjonen viser at Statens vegvesen i all hovedsak har godkjent endringene før entreprenørene utfører arbeidet. Det er derimot få tilfeller der Statens vegvesen har bedt om et kostnadsoverslag, noe som bidrar til å vanskeliggjøre økonomistyringen samt øke risikoen for overfakturering fra entreprenørene.

Skal påse at det blir bedre

Det er Riksrevisjonens vurdering at en lite enhetlig oppfølging av avvik fra vegstandarden kan føre til dårligere forhold for trafikantene og redusere trafikksikkerheten. Riksrevisjonen understreker betydningen av at Samferdselsdepartementet følger opp Statens vegvesens arbeid med å forbedre forvaltningen av driftskontraktene, og påser at det fører til forbedret praksis.

Bli den første til å kommentere på "Riksrevisjonen: Kritikkverdig kontraktsoppfølging i årevis – rydd opp!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.