Rop fra SMB’ene er hørt – utredning om «del-eller-begrunn» i gang

Anbud365: Rop fra SMB’ene er hørt – utredning om «del-eller-begrunn» i gangDet er på den nye næringsministerens vakt at utredningen om praktisering av «del-eller-begrunnprinsippet» skal under lupen. På bildet overtar statsråd Iselin Nybø ministerkontoret fra Torbjørn Røe Isaksen, som sto bak stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

Bortsett fra terskelverdier er det få temaer i offentlige anskaffelser som har bragt så mye temperament på banen som store kontrakter. Små og mellomstore roper på oppdeling av kontraktene. – Det er ikke gitt at oppdeling av kontrakter alltid er det mest hensiktsmessige. Store kontrakter kan ha effektivitetsgevinster, konstaterer Nærings- og fiskeridepartementet. Nå skal markedskonsekvensene av dette utredes – og om det gis gode og forståelige begrunnelser, dersom en storkontrakt ikke deles opp.

Utredningsoppdraget er gått til Oslo Economics/Inventura, som skal levere innstilling senest 20.april. Det var planlagt et høringsmøte allerede 11. februar, men det er avlyst pga statsrådsskiftet. Utredningen skal ta for seg tre utvalgte markeder: Anlegg, hotell og storhusholdning.

I anleggsmarkedet beskrives problemet som at de offentlige kontraktene er så store, at bare de aller største entreprenørene har kapasitet og ressurser nok til å påta seg oppdraget som hovedleverandør, heter det i oppdragsbeskrivelsen gitt av Nærings- og fiskeridepartementet. For hotellmarkedet beskrives problemet slik at oppdragsgiverne i for stor grad søker etter landsdekkende tjenester, slik at bare leverandører som har hoteller flere steder i landet har mulighet til å delta i konkurransen. Når det gjelder storhusholdning beskrives utfordringen med at oppdragsgiverne i for stor grad søker samlet leveranse av alle typer dagligvarer, slik at kun de store aktørene i markedet kan delta.

Ikke det mest hensiktsmessige?

Det er ikke gitt at oppdeling av kontrakter alltid er det mest hensiktsmessige, heter det i oppdragsbeskrivelsen. Store kontrakter kan ha effektivitetsgevinster. Oppdragsgiver må derfor ha mulighet til å foreta en helhetlig vurdering av når det er hensiktsmessig å dele opp en konkret anskaffelse eller ikke. Oppdeling kan medføre en mindre effektiv anskaffelsesprosess og reduserte muligheter til å realisere samdrifts- og stordriftsfordeler.

Departementet fremholder at ved å dele opp store kontrakter kan konkurransen styrkes både på kort og lang sikt. Dette skyldes at store kontrakter kan tilpasses mindre bedrifters kapasitet, fagområde og geografisk plassering. Å dele opp kontrakter er særlig viktig i situasjoner der det bare er få tilbydere som har kapasitet til å gjennomføre hele prosjektet.

Mindre bedrifter

I noen tilfeller er anskaffelser utformet slik at mindre bedrifter er ekskludert fra deltakelse, ifølge departementet, fordi kontraktene er for store. Dette problemet er særlig uttalt når det gjelder anskaffelser av hotelltjenester og anlegg, samt enkelte varemarkeder.

En utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige kontrakter i disse markedene vil gi kunnskap om hvor stort omfanget av anskaffelsespraksisen er, hva som er konsekvensene og hva som eventuelt kan gjøres for å bedre forholdene. I anskaffelsesregelverket er det gitt regler om at oppdragsgiverne skal gi en begrunnelse, dersom de ikke deler opp anskaffelsen i delkontrakter, gjerne kalt «del opp eller begrunnprinsippet».

Departementet skriver at de har lite kunnskap om oppdragsgiverne faktisk gjennomfører en slik vurdering, og om de gir gode og forståelige begrunnelser, dersom de velger å ikke dele opp kontrakten. Det er også behov for mer kunnskap om hvilke konsekvenser store kontrakter kan ha på markedet, herunder påvirkningen dette har på små og mellomstore bedrifters deltakelse og konkurransesituasjonen ellers.

1 kommentar på "Rop fra SMB’ene er hørt – utredning om «del-eller-begrunn» i gang"

 1. Rolf Olav Johannessen | 11. februar 2020 på 19:58 | Svar

  Gode nyheter for alle SMB-bedrifter i Norge. Riktig fokus! En stadig etablering av innkjøpssentraler og manglende ressurser i de offentlige innkjøpsorganisasjonene har medført at oppdeling av kontrakter blir sett på som merarbeid, kontraktsverdiene har blitt vesentlig større og det er et stadig større fokus på pris i tildelingskriteriene. Beslutninger tas lengre og lengre vekk fra de geografiske områdene som skal ha leveranser av varer og tjenester. SMB-markedet ramler derved alt for ofte ut av konkurransene.
  Min erfaring er at anskaffelsesforskriften § 19-4 om oppdeling av kontrakter er en sovende regel som svært få offentlige innkjøpere hensyntar. Begrunnelsesplikten på manglende oppdeling blir svært ofte neglisjert. Dessverre blir brudd på begrunnelsesplikten sjelden fulgt opp.
  Dette er de viktigste punktene i § 19-4:

  (1) Oppdragsgiveren kan velge å dele opp anskaffelsen i delkontrakter. Oppdragsgiveren bestemmer selv størrelsen på og innholdet i delkontraktene.
  (2) Dersom oppdragsgiveren ikke deler opp anskaffelsen i delkontrakter, skal han gi en kort begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene eller i anskaffelsesprotokollen. Begrunnelsen kan ikke overprøves.
  (3) Dersom oppdragsgiveren deler opp anskaffelsen i delkontrakter, skal han angi i kunngjøringen eller i invitasjonen til å bekrefte interesse om leverandørene kan gi tilbud på en, flere eller alle delkontraktene.

  Ut fra egne erfaringer bør det absolutt bli langt større fokus på oppdeling av offentlige kontrakter. Det vil samfunnet tjene på. SMB’er i Norge representerer 90 % av sysselsettingen i privat sektor. Norge ligger for tiden nederst i Norden når det gjelder SMB-tilbud i offentlige anskaffelser iflg. rapport fra Europakommisjonen. Når det gjelder andelen tilbud fra SMBer kommer Norge lavest av alle landene i det europeiske økonomiske området. Det må derfor tas et krafttak for å løfte SMB’erne inn i det offentlige markedet. Les mer her: https://www.difi.no/blogg/2019/10/fa-flere-sma-og-mellomstore-bedrifter-med-i-offentlige-konkurranser

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.