Sikter mot innovative renseanlegg, planlegger førkommersiell anskaffelse

Anbud365: Sikter mot innovative renseanlegg, planlegger førkommersiell anskaffelseForberedelsene til en førkommersiell anskaffelse i Bergen kommune om utvikling av innovative renseanlegg pågår for fullt. Her fra ett av rensebassengene på Kvernevik renseanlegg i Bergen kommune. Det ble tatt i bruk i 20915.(foto: Kristine Akervold).

Skriv ut artikkelen

Bergen kommune har gått sammen med Norsk Forskningsråd og Nasjonalt program for leverandørutvikling om å spørre markedet om å delta i utviklingen av morgendagens renseanlegg. Kommunen legger til rette for en førkommersiell anskaffelse for å få gjennom ført denne innovasjonen. Nasjonalt er det anslått et investeringsbehov i vann- og avløpsbransjen på 280 mrd. kroner frem til 2030, heter det. Anskaffelsesprosessene er i dag i stor grad basert på bruk av gårsdagens teknologi, og er ikke nødvendigvis innovasjonsrettet.

Avløpssektoren i Norge har stadig blitt pålagt strengere miljøkrav – en utvikling som trolig vil fortsette frem til 2030. Det vil bli stilt stadig skjerpede krav til tilførselsgrad og renseeffekt for kommunale avløpsrenseanlegg og strengere rensekrav og kontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Tiltak må gjøres på avløpsledningsnettet for å innfri krav til bl.a. spesielt for hver lokasjon. En slik gjennomføringsstrategi medfører en risiko for at tradisjonelle løsninger blir gjenbrukt om og om igjen. Utbygging av ett og ett anlegg gir få insentiver til innovasjon i leverandørleddet da økonomien i innovasjonsarbeid ikke nødvendigvis gir avkastning per prosjekt. økt tilføringsgrad. Estimert investeringsbehov er 24 mrd. kr.

Mye å hente for næringslivet

Verdiskapingspotensialet for næringslivet vil kunne være betydelig. Økt volum vil gi muligheter for god inntjening selv om hvert enkelt anlegg blir billigere. Leverandører som kan bygge raskere, mer kostnadseffektivt, tilpasset lokale forhold og likevel standardisert, vil ha et stort konkurransefortrinn både nasjonalt og internasjonalt.

Som følge av pålagte rensekrav skal Bergen kommune bygge 3-5 nye sekundærrenseanlegg i størrelse 5 000 – 15 000 pe innen 2025. Dersom dette skaleres opp antas et nasjonalt behov for 60 – 100 slike anlegg, fremgår det av dokumentene i saken. Hvert renseanlegg i Bergen anslås å koste ca. 100 mill. Hvis flere kommuner i Norge har tilsvarende behov for nye renseanlegg, vil det innebære at det offentlige må bruke nesten 8 mrd på renseanlegg i denne tidsperioden. Hvis en innovativ anskaffelse tar høyde for å bespare bygg og drift/vedlikehold av disse anleggene kan det være snakk om 20-30% i besparelser. Det gir potensiale for besparelser på anslagsvis 3 mrd kr innen 6 år i Norge, og høy grad av næringsutvikling.

Mulige innovasjonsområder

Deltakerne i prosessen inviteres selv til å foreslå mulige innovasjonsområder. Som et utgangspunkt nevnes:

  • sirkulær økonomi (ressursfabrikk, energi, gjenvinning osv.),
  • robusthet (driftssikkerhet, fleksibilitet, variasjon i vannmengde/vannkvalitet),
  • industrikonsept (lik oppbygging fleksibel størrelse, modulbasert løsning),
  • kostnadseffektivitet (LCA, industrikonsept, kompakt løsning),
  • driftsoptimalisering (sensorovervåking, automatisert),
  • HMS (innelukket, lukt, lavt farenivå) 
  • rensekrav utover minimumskrav (bakterier, overvann/veivann, mikroplast, miljøgifter).

Les mer om anskaffelsen hos Nasjonalt program for leverandørutvikling:

Bli den første til å kommentere på "Sikter mot innovative renseanlegg, planlegger førkommersiell anskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.