Skarpt søkelys på Statens vegvesens bruk av innleide konsulenter

Anbud365: Skarpt søkelys på Statens vegvesens bruk av innleide konsulenterRegjeringen, her ved samferdselsminister Jon Georg Dale, vil utvide dagens effektiviseringsprogram i Statens vegvesen til å inkludere alle kostnader i etaten. Regjeringen har satt et mål om at Statens vegvesen skal redusere sine årlige, interne kostnader med 1,7 milliarder kroner innen 2023.

Skriv ut artikkelen

I en rapport kaster Capgemini Consulting skarpt lys på Statens vegvesens bruk av konsulenter. Analyser viser at den vegvesen-regionen med høyest relative kostnader til konsulenter også benytter mest interntid på planlegging og byggeledelse. Slik bør det ikke være, heter det. I rapporten, som er en del av en områdegjennomgang, anbefales å redusere totalt antall innleide.

I 2017 startet regjeringen en såkalt områdegjennomgang av Statens vegvesen. Den viser et betydelig effektiviseringspotensial i etaten, samtidig som det er mulig å legge til rette for fremtidsrettede, brukerorienterte og effektive tjenester.

Capgemini Consulting har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet utarbeidet fem delrapporter om effektiviseringspotensialet i Statens vegvesen. Konsulentene anbefaler at dagens effektiviseringsprogram i Statens vegvesen utvides til å omfatte den samlede virksomhet, også entrepriser innenfor drift, vedlikehold og investeringer. De peker på at de årlige interne kostnadene, slik som lønn, konsulentkjøp og andre driftskostnader, kan reduseres med 1,7 milliarder kroner innen 2023.

Redusere antall innleide

Det jobbes allerede med en enkelte tiltak for å redusere byggherrekostnadene i Statens vegvesen, men det anbefales at det vurderes ytterligere tiltak for økt effektivitet og kostnadsreduksjon, skriver Capgemini Consulting i en av sine rapporter. Blant forslagene til ytterligere tiltak er å legge til rette for mer dynamisk bruk av kompetanse og kapasitet i byggherreorganisasjonen, samt redusere totalt antall innleide. Det anbefales å innføre mekanismer for økt deling av kompetanse/kapasitet innad i region og mellom regioner, både med tanke på planlegging av fremtidig ressursbehov og til enhver tid synliggjøre tilgjengelig kompetanse og kapasitet. Økt synliggjøring og kontroll av totalt antall innleide vil gi mekanismer for mer lik ressursfordeling både innad og mellom regioner, heter det.

Hvordan konsulentkontrakter styres

Likeledes foreslås det å forsterke arbeidet med hvordan konsulentkontrakter/utførende prosjektering styres og ledes. Analyser viser at regionen med høyest relative kostnader til konsulenter også benytter mest interntid på planlegging og byggeledelse. Slik bør det ikke være, til dels med det Capgemini Consulting opplever som en mulig dublering av roller og arbeidsmengde. Analyser viser også at flere påpeker et videre forbedringspotensial i styring og ledelse av konsulentkontrakter, spesielt i forhold til prosjektering. Dette er et arbeid som Statens vegvesen allerede har igangsatt å forbedre, spesielt med tanke på måling av avvik fra kontraktssum på prosjekteringskontraktene.

Forbedringsarbeid bør forsterkes

– Det anbefales at dette arbeidet forsterkes, heter det i rapporten, både med tanke på blant annet hvordan kontrakter utformes med konsulentene med tanke på risiko, prosesser for avvik fra original kontraktssum i Statens vegvesen, samt kompetanse på prosjekteringsledelse og hvordan det benyttes tid på å følge opp fagprosjekterende eksterne ressurser.

Dessuten oppfordrer Capgemini Consulting til å vurdere mer bruk av nasjonale rammeavtaler for intern drift av byggherreorganisasjonen. For å forenkle innkjøp til intern drift av byggherrevirksomheten hos Statens vegvesen i prosjektene anbefales det å vurdere en større bruk av nasjonale rammeavtaler som prosjektene kan gjøre avrop på. Rammeavtalene må gjerne ha en regional inndeling. Dette kan frigjøre tid og gi effektiviseringsgevinster, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Skarpt søkelys på Statens vegvesens bruk av innleide konsulenter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.