Skien: Står last og brast med Skiensmodellen i kampen mot useriøse

Anbud365: Skien Står last og brast med Skiensmodellen i kampen mot useriøseSkien kommune gjør rede for innhold og bruk av Skiensmodellen overfor Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen er spørsmål fra EFTAs overvåkingsorgan. På bildet kommunens ordfører Hedda Foss Five.

Skriv ut artikkelen


Skien kommune har gode erfaringer med å stille kontraktskravene i Skiensmodellen. Modellen er godt verktøy for å forebygge kriminalitet og å hindre at useriøse leverandører får tilgang til kommunenes kontrakter. Det skriver kommunen i en redegjørelse sendt til Nærings- og fiskeridepartementet, som så skal svare på noen spørsmål fra EFTAs overvåkingsorgan om Skiensmodellen. Kommunen tviler samtidig på at det fins andre, mindre restriktive tiltak med samme effekt overfor bransjen, kan virke preventivt og sikre at det er de seriøse leverandørene som vinner.

I en henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) etterspør EFTAs overvåkningsorgan, ESA, informasjon om kommunal anskaffelsespolitikk for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I første rekke gjelder det Skiens- og Oslomodellene. Samtidig har overvåkingsorganet åpnet «formell etterforskning» i forbindelse med det norske anskaffelsesregelverkets bestemmelse om begrensninger i bruk av underleverandører.

Formålet med Skiensmodellen er å motarbeide svart arbeid og sosial dumping i Grenlandskommunene. Kommunene i Grenland har nulltoleranse for svart arbeid og sosial dumping og synliggjør dette ved å innta denne modellen i sine bygg- og anleggskontrakter, og i vare- og tjenestekontrakter så langt den passer. Kommunenes mål er å hindre at useriøse og kriminelle aktører får tilgang til kontraktene.

EØS-avtalen og anskaffelsesregelverket

Ved utarbeidelse og revisjon av modellen har Grenlands-kommunene sett hen til at EØS-avtalen og anskaffelsesregelverket gir adgang til å oppstille kontraktsvilkår som skal fremme arbeidsrettslige vilkår, sosiale hensyn og miljø, skriver Skien kommune. Kommunene har vektlagt at kontraktsvilkår har tilknytning til det aktuelle kontraktsarbeidet, og at vilkårene gjøres kjent i anskaffelsesdokumentene, er i samsvar med anskaffelsesrettens grunnleggende prinsipper og ikke er i strid med annen EU/EØS—lovgivning.

De krav som stilles i Skiensmodellen, er kontraktsvilkår for den enkelte kontrakt og med dette knyttet til de ytelser den enkelte kontrakten omfatter. Det stilles ikke krav utover hva som gjelder den konkrete kontrakt/ytelse, forsikrer Skien kommune.

Proporsjonalitet

Når det gjelder spørsmålet om proporsjonalitet, mener Grenlandskommunene at det er nødvendig å bruke modellen i alle bygge- og anleggskontrakter av noe størrelse slik situasjonen er i dagens marked. Oppdragsgiver gjør en konkret vurdering i hver konkurranse om modellen er forholdsmessig eller om hele, eventuelt deler, skal utelates når det gjelder varer og tjenester. Her vil den enkelte saksbehandler vurdere forholdsmessigheten i kravene for den gitte konkurransen. For bygg- og anleggsarbeider er det politisk vedtatt at modellen skal gjelde i alle konkurranser. Årsaken er at risikoen for svart arbeid og sosial dumping generelt vurderes som svært høy innenfor denne bransjen i vår region.

Forutberegneligheten er ivaretatt ved at alle kravene kunngjøres som en del av anskaffelsesdokumentene i den enkelte konkurranse. Kravene er dessuten nå velkjente i, og så vidt vi vet anerkjente, av markedet (i alle fall den seriøse delen). Når alle aktørene i markedet har like muligheter til å delta i konkurransene vil også likebehandlingsprinsippet overholdes, heter det i kommunens redegjørelse. Uten Skiensmodellen kan dette stille seg annerledes da de useriøse aktørene kan ha et konkurransefortrinn i strid med likebehandlingsprinsippet ved eksempelvis svart arbeid og sosial dumping.

Bli den første til å kommentere på "Skien: Står last og brast med Skiensmodellen i kampen mot useriøse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.