Slik kan offentlige anskaffelser bidra til å fremme sirkulær økonomi

Anbud365: Slik kan offentlige anskaffelser bidra til å fremme sirkulær økonomiFormannen i Advisory Board for sirkulær økonomi i Danmark, Flemming Besenbacher, styreformann i Carlsberg A/S og Carlsbergfondet, flankert av miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervsminister Brian Mikkelsen (t.v).

Skriv ut artikkelen

Bruk av totale livssyklusomkostninger i stedet for bare anskaffelsesprisen, og økt bruk av funksjonskrav. Det er bærebjelker i de rådene som den danske regjeringen nå har fått fra sitt ekspertutvalg når det gjelder å fremme sirkulær økonomi. Men ekspertene minner om at innkjøpere ofte mangler kunnskap om hvordan man innarbeider relevante krav til leverandører for å fremme sirkulære produkter og tjenesteytelser.

Den danske regjeringen nedsatte i oktober i fjor et såkalt Advisory Board for sirkulær økonomi. Det består av 12 næringslivsledere, og har som formål å gi regjeringen anbefalinger om hvordan den kan bidra til å støtte næringslivets omstilling til sirkulær økonomi. På den måten kan man oppnå bedre resirkulering av materialer og økt gjenbruk. Det kan, heter det, styrke veksten og gi gevinster for miljø og klima.

Nylig la Advisory Board frem 27 anbefalinger for regjeringen. To av disse gjelder offentlige anskaffelser.

Bruk av totalomkostninger

En av anbefalingene knytter seg til anskaffelser i forbindelse med bygg og anlegg. Regjeringen bør utvikle nye livssyklus- og totalomkostningsverktøy, mener de 12 næringslivslederne. Eksisterende totalomkostningsvektøyene bør utvides til også å omfatte inntekter og utgifter i forbindelse med avfallshåndtering og videresalg. I tillegg lyder anbefalingen at man bør innføre krav om å benytte totalomkostningsverktøy som det primære økonomiske tildelingskriterium ved anskaffelse av utvalgte produkter og i alle offentlige byggeprosjekter over 5 millioner kroner.

Advisory Board peker på at det i dag ofte bare benyttes pris som tildelingskriterium i stedet for de totale livssyklusomkostningene. Drifts- og anleggsbudsjettene er ofte ikke sett i sammenheng, mener de 12. Ved økt bruk av totaløkonomi og livssyklusberegninger som beslutningsunderlag for offentlige byggprosjekter og anskaffelser kan man redusere de samlede omkostningene for det offentlige og øke markedets bruk av sirkulære løsninger til gavn for miljøet.

Bruk av funksjonskrav

Den andre anbefalingen som gjelder offentlige anskaffelser tar for seg varer og tjenester.

Her anbefales at offentlige og private virksomheter stiller krav som fremmer sirkulær økonomi ved kjøp på utvalgte produktområder. Bruken av funksjonskrav bør utvides der formålet mer er effekter enn aktiviteter. Regjeringen bør dessuten støtte sirkulære anskaffelser i det offentlige gjennom å hente inspirasjon fra case, kodeks osv., og gjennom en videreutvikling av institusjonene Partnerskab for offentlige grønne indkøb og Forum for bæredygtige indkøb.

Advisory Board minner om at innkjøpere ofte mangler kunnskap om hvordan man innarbeider relevante krav til leverandører for å fremme sirkulære produkter og tjenesteytelser. En økt etterspørsel etter sirkulære løsninger vil bl.a. medføre miljøgevinster, og fremme innovasjon gjennom et fokus på kjøp av tjenester fremfor produkter. Det kan også bety en reduksjon i de samlede utgifter gjennom å anskaffe med utgangspunkt i totalomkostninger.

I et eget vedlegg har Advisory Board utdypet de anbefalingene som gjelder den rollen offentlige anskaffelser kan spille i fremme av sirkulær økonomi.

Bli den første til å kommentere på "Slik kan offentlige anskaffelser bidra til å fremme sirkulær økonomi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.