Står på for bruk av balanserte kontrakter

Anbud365: Rapport: Erfaringene med utenlandske entreprenører er dårligeSelskapenes økonomiske stilling var svært dårlig i utgangspunktet. Det er nærliggende å reise spørsmål ved om ikke dette var forhold som burde ha vært avdekket i anbudsprosessen, skriver Samfunnsøkonomisk Analyse i en rapport om bruk av utenlandske entreprenører. På bildet adm. dir. Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), som var oppdragsgiver til rapporten.

Skriv ut artikkelen

Vi oppfordrer alle offentlige bestillere til å gjennomgå sine spesielle kontraktsbestemmelser med sikte på å fjerne avvik som bryter balansen i kontraktene og motvirker et velfungerende marked. Dette oppfordrer Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) i et brev til landets offentlige oppdragsgivere. Og det er ikke første gangen – flere ganger er disse oppdragsgiverne oppfordret til samme, også fra departementshold. Men EBA gir seg ikke, de fortsetter kampen.

NHO-foreningen Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) representerer over 240 bygg- og anleggsbedrifter med en årlig omsetning på 100 mrd. Disse finnes over hele landet, og er både regionale og lokale entreprenører.

I brevet til offentlige oppdragsgivere skriver EBA at flere av medlemmene opplever ubalanserte vilkår i konkurransegrunnlagene. Etter anskaffelsesforskriften § 8-12 skal det som hovedregel benyttes fremforhandlede kontraktsbestemmelser.

Påminnelse

EBA minner om at offentlige oppdragsgivere tidligere har fått oppfordring fra departementshold om å unngå urimelige avvik fra fremforhandlede kontraktsbestemmelser i henholdsvis 2009 og 2012. Budskapet har vært at konkurransen om offentlige oppdrag skal gjennomføres på en måte som tjener både oppdragsgivere og leverandører. Dette vil bidra til en vellykket gjennomføring av oppdraget og et levedyktig leverandørmarked, understreker EBA, som fortsetter:

– Det fremholdes at det er særdeles viktig at offentlige oppdragsgivere er bevisst sin rolle som premissleverandør for et velfungerende marked med seriøse aktører. Urimelig overføring av risiko på leverandøren kan føre til at flere virksomheter ikke våger å delta i konkurranser om offentlige oppdrag. Unntak fra kontraktstandarder bør bare forekomme der spesielle omstendigheter gjør at de ikke passer.

Budskap i stortingsmelding

I Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser – Meld. St 22 (2018-2019)) pkt 6.2.6 om “Økt bruk av standard kontraktsbestemmelser” gjentas budskapet:

” Der oppdragsgiverne i stor grad bruker standardkontrakter, for eksempel på bygge- og anleggsanskaffelser, så er utfordringen at det gjøres avvik fra dem. Disse er ofte verken hensiktsmessige eller nødvendige. Avvikene kan gå på at oppdragsgiverne utvider kontraktene med egne krav, endrer på balansen mellom partene eller stryker deler av kontrakten. […]”

” Standardkontraktene gjør det forutsigbart for begge parter og bidrar til lavere transaksjonskostnader ved at leverandørene blant annet slipper å vurdere risikoen ved hvert eneste avvik og kalkulere inn pris på dette, uavhengig av om risikoen slår til eller ikke. Man reduserer da også risikoen for feilprising, forbehold og kostbare konflikter i etterkant. […] “

Gitt råd

En samlet næring har også gjennom Bygg21 gitt råd om å bruke standardkontrakter og at eventuelle endringer og tilføyelser skal være saklig begrunnet og balanserte. Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.

Bli den første til å kommentere på "Står på for bruk av balanserte kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.