Står utenfor anskaffelsesreglene, må likevel sende prosjektledelse på anbud

Anbud365: Står utenfor anskaffelsesreglene, må likevel sende prosjektledelse på anbudIFE (Institutt for energiteknikk) har fått utarbeidet en juridisk betenkning om sitt Program for Historisk Atomavfall og Dekommisjonering og forholdet til anskaffelsesregelverk. IFE er en uavhengig forskningsstiftelse og har i dag konsesjon for drift av Norges to forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden.

Skriv ut artikkelen

Institutt for energiteknikk (IFE) sorterer ikke under anskaffelsesregelverket, men det gjør et av deres programmer som er helfinansiert av det offentlige. Det gjelder arbeid i forbindelse med stengning og riving av Norges to atomreaktorer, der ikke bare byggearbeidene, men også tilknyttet prosjektledelse må ut på anbud. Dette fremgår av en juridisk utredning gjort på oppdrag av IFE.

IFE er en uavhengig forskningsstiftelse og har i dag konsesjon for drift av Norges to forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Planlegging for fremtidig dekommisjonering (stenging og riving) av de to og ny oppbevaringsløsning for det høyaktive avfallet har pågått over flere tiår. Det er anbefalt umiddelbar avvikling etter at beslutning om nedstenging er fattet.

I den forbindelse har IFE fått utarbeidet en juridisk betenkning om sitt Program for Historisk Atomavfall og Dekommisjonering og forholdet til anskaffelsesregelverk. Betenkningen utført av Advokatfirmaet Negota AS konkluderer generelt med at anskaffelse av prosjektledelse til IFE i utgangspunktet ikke er underlagt dette regelverket fordi IFE ikke er et «offentligrettslig organ».

Helfinansiert av det offentlige

Spørsmålet var så om anskaffelsesregelverket kan gjelde for anskaffelse av prosjektledelse til det nevnte programmet, ettersom dette er fullstendig finansiert av offentlige tilskuddsmidler. Utgangspunktet, skriver Negota, er at hverken lov- eller forskrift om offentlige anskaffelser har bestemmelser som sier generelt at enkeltprosjekter fullstendig finansiert av offentlige midler blir omfattet av anskaffelsesregelverket, når organet som gjennomfører anskaffelsen, ikke er oppdragsgivere som omtalt i lov og forskrift.

Men, heter det, det følger imidlertid av forskriften (FOA § 1-3) at anskaffelsesreglene kan gjøres gjeldende på «subsidierte bygge- og anleggskontrakter og tilknyttede tjenestekontrakter.»

Tjenester tilknyttet programmet

Programmet innebærer bygging av minst to nye lagre for brukt brensel. Byggeprosjektene vil være finansiert med direkte tilskudd som skal fullstendig finansiere prosjektet, og anskaffelser til bygningsprosjektene tilknyttet disse lagrene vil dermed være omfattet av forskriften (jf. § 1-3), fremgår det av betenkningen.

Dette innebærer at også tjenestekontrakter med tilknytning til programmet og med verdi som er lik eller overstiger 1,75 millioner eks. mva. også omfattes av FOA (jf. § 1-3 bokstav b). Dette kan medføre at anskaffelse av prosjektledelse gjort i tilknytning til byggeprosjektene for de nye lagrene vil kunne omfattes av FOA, ifølge hva Negota fremholder.

Konklusjon

Bestemmelsens ordlyd viser imidlertid at dette gjelder anskaffelse av tjenestekontrakter gjort «med tilknytning» til byggeprosjektet. Vurderingen av tilknytning vil kunne baseres på hvorvidt den kompetansen som kontraktene gjelder, bare er anskaffet med det formål å benyttes i byggeprosjektene, eller om kompetansen som etterspørres har til formål å også dekke IFEs øvrige behov for prosjektledelse. Dette vil ha følgende virkning, poengteres det i betenkningen:

1.Anskaffelse av kontrakter om prosjektledelse gjort av IFE i forkant av prosjektet, uten spesiell tilknytning til bygg- og anleggsdelen til prosjektet, vil ikke omfattes av anskaffelsesregelverket. Dette vil også gjelde dersom ressursene med prosjektledelse også senere bistår på byggprosjektene når de iverksettes.

2.Anskaffelse av prosjektledelser gjort med det formål å dekke behov i tilknytning til byggprosjektene for lagrene vil kunne omfattes av anskaffelsesregelverket.

Bli den første til å kommentere på "Står utenfor anskaffelsesreglene, må likevel sende prosjektledelse på anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.