Statsbygg: Fire forprosjekter med tre i fokus kan bli førkommersielle anskaffelser

Anbud365: Statsbygg Fire forprosjekter med tre i fokus kan bli førkommersielle anskaffelserOversiktsbilde som viser Nytt Regjeringskvartal med «regeringsparken» i forgrunnen. Ett av forprosjektene til en mulig førkommersiell anskaffelse som Statsbygg er i gang med, gjelder modulbaserte innervegger med integrert akustisk demping i dette kvartalet (foto: Statsbygg/Team Ubris).

Skriv ut artikkelen

Statsbygg er i gang med hele fire forprosjekter med sikte på å sette i gang førkommersielle anskaffelser. Ett av disse er inspirert av det nye regjeringskvartalet, et annet av dagens regjeringskvartal. Alle fire dreier seg om treverk – digital metode for kompleks bearbeidelse, modulbaserte og elementbaserte innervegger – og industrielt fremstilte trespilemoduler.

Nedenfor finner du en omtale av de fire forprosjektene som Statsbygg er i gang med:

Digital metode for kompleks bearbeidelse av treverk i bygg med bruk av norsk trevirke

Det digitale er en av de viktigste plattformene for vekst i treindustrien. Bruk av 3D- modeller i produksjon kan generere økte muligheter for industriell og unik produksjon. Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50% de neste ti årene. For å nå klimamålene vil det fremover være ett voksende behov for å tenke miljøvennlighet i utviklingen av nye produkter og løsninger til bygg.? Å fremme norsk bærekraftig trevirke i et raffinert formspråk vil gi synergier i bransjen som helhet. Industrialisering i tre i denne skala og denne type formspråk har ikke vært gjort i Norge i særlig grad. Med dette menes: flerkrommet komplekst formspråk. Ikke repetitiv form.

Utstrekning over flere bygg som skal koordineres og leveres av flere entreprenører med krav til ett enhetlig produkt og kvalitet. Valg av trevirke har en stor påvirkning på prosjektets miljøregnskap i tillegg, de estetiske og funksjonelle kvalitetene til rekkverket. Skogen vår består hovedsakelig av gran, furu og bjørk. Disse tre typene utgjør til sammen ca. 90% av stående skogvolum i Norge. Om noen av disse typene benyttes vil det ha en svært positiv innvirkning på klimaregnskapet sammenlignet med importert løvtre virke.

Målsetningen er at kombinasjonen av kunnskap om treets materielle egenskaper med industriens produksjonsmessige erfaringer, kan gi nye innfallsvinkler og løsninger på hvordan vi kan oppnå de ønskede kvaliteter. Målet for prosjektet er å beskrive en heldigital metode for kompleks bearbeidelse av treverk i bygg og behandling og beskyttelse av treverk. Dette vil sikre fremtidig økte kvaliteter på leveransene som i stor grad er leverandøruavhengig. En heldigital metode vil gi en kompetanseutvikling som er viktig for treindustrien i søken etter å utvikle nye markedsområder for bruk av tre. Vi ønsker med dette og vise at det er mulig å skape innovative formspråk i norsk tre innenfor økonomisk rasjonelle rammer ved bruk av effektiv digital samhandling.

Modulbaserte innervegger med integrert akustisk demping, utelukkende bestående av trebaserte materialer

I prosjektet Nytt Regjeringskvartal er det for å oppfylle brukers skiftende behov nødvendig å rekonfigurere planløsningene jevnlige. Innervegger har her sin signifikante del av dette omfanget, hvor disse er tenkt å kunne flyttes raskt og fri for nye bygningsmessige tiltak. Modulvegger er her den mest bærekraftige og funksjonelle vegg typen for fleksible arealer i kontorbygg, hvor 99% av modulveggen vil kunne gjenbrukes mens 100% av en eventuell plassbygd vegg til motsetning vil skiftes ut. En parallell utfordring er de akustiske kvalitetene i åpne kontorløsninger, hvor det er nødvendig med spesiell romakustisk regulering for å oppnå tilfredsstillende lydforhold, i forhold til tidligere tradisjonelle kontorarealer. Det har blitt utført simuleringer som tilsier at utfordringen kan løses med akustisk regulering på vegg i arbeidsarealene (mellom 40-60 % av veggflatene), som supplement til absorberende himlingsflater i mineralull.

Alternativene som finnes på markedet idag løser ikke både funksjonene lydskille og lyddemping i samme produkt. Resultatet er unødvendige prosesser og mer bruk av materialer enn nødvendig for å oppfylle kravene til rom- og lydskille, samt akustikk. Samtidig er veggmonterte lydabsorbenter utgjort av sårbare materialer, lett utsatt for skader, og utfordrende i forhold til fleksibilitet. Erfaringsmessig forringes veggen raskt ved ombygg og remontering, noe som er negativt både økonomisk og miljømessig i et investerings og driftsperspektiv. Statsbygg har en ambisjon om å utvikle en modulvegg som er ett produkt for lydskille og lyddemper med alle hovedbestanddeler i tre. Dette er forankret i en ide om at dette anses løsbart med de metoder og løsninger som finnes i dag. Innledende simuleringer tilsier at målet potensielt er oppnåelig ved f.eks. å splitte isolasjonslaget i modulveggen med en tett membran, hvorpå en perforert treplate med mikroperforert finer ytterst skaper en flaskehalsresonator for lyden som absorberes i isolasjonslaget.

Elementbaserte innervegger i massivtre for fleksibel ettermontering og gjenbruk i bygg

I Regjeringskvartalet og mange andre bygg idag er det strukturelle bæresystemet basert på henholdsvis betong og/eller i en kombinasjon med stål. Fokuset mot bygg i massivtre er stort, men fokuset er mindre på å se på hvilke kombinasjoner som kan finnes. Det ofte er stor frustrasjon knyttet til gips og betongbaserte vegger når det kommer til komplikasjonene ift. oppheng og montasje av teknisk utstyr og annet. I alle områder i bygget der det ikke er krav til at vegger må være betong ønsker vi å se på muligheten for mer miljøvennlige og økonomiske alternativer i tre. Dette kan være innvendige ikke bærende vegger i kjeller, men også andre faste romkjerner der behovet til fleksibilitet ikke er så høyt at man benytter modulvegger. Foruten økt bruk av tre som materiale i seg selv, er prefabrikkering og en industrialisert byggemetode et viktig tiltak for å bygge mer miljøvennlig og økonomisk. Det ønskes å gå i samarbeid med treindustrien og da spesielt massivtre produsentene i å finne løsninger som kan fremme bruken av disse typer vegger i innvendig i bygg. Herunder finne bærekraftige løsninger for hvordan systemene kan utformes for å oppnå effektiv og presis montering, gode innfestningsegenskaper, lang holdbarhet, fleksibel gjenbruk og enkel avhending.

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess – ikke repetitivt produkt

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt grunne spiler, noe som ikke understøtter det estetiske ønsket. Samtidig er et sådant rytmisk mønster et lite heldig utseende som er ubehagelig å se på, da man vil oppleve moare` effekt/interferensmønster. For å ivareta gode lydabsorberende egenskaper og estetikk ser vi at det kreves optimalisering av spilenes utforming og plassering for å unngå beskrevne problemstilling. Dette kan gjøres ved å variere avstand og spilenes tverrsnitt, hvor f.eks. varierende dybder, trapesform på og varierende avstander potensielt kan gi ønskede effekter. Det ønskes å tilrettelegge for at bruken av visuell programmering ved hjelp modelleringssoftware også kan benyttes i en sammenheng hvor man planlegger en himlingskomponering som er understøttet av en industriell produksjonsprosess.

Det finnes en rekke produsenter av prefabrikkerte spilehimlinger i diverse materialekombinasjoner i dag. Men markedet for spilehimlinger er i stor grad dominert av enkle spilehimlinger med ett konstant tverrsnitt i relativt predefinere modulstørrelser, da disse lever opp til de økonomiske kravene som ofte er i prosjektene. Den industrielle prosessen understøtter primært konstante tverrsnitt og avstander og hvis man skal ha en løsning med variable spiledimensjoner er man avhengige av manuell arbeidskraft sånn som dette står i dag. Man vet at maskiner idag kan programmeres til å forholde seg til varierende arbeidsmønstre og dermed også anvendes til variabel produksjon om programmeringen er gjort riktig. Samtidig vet man at det er høyteknologiske produksjonslinjer hos flere leverandører som produserer spilehimlinger i tre. Så mulighetene bør være gode for et prekommersielt samarbeid med industrien på området.

Bli den første til å kommentere på "Statsbygg: Fire forprosjekter med tre i fokus kan bli førkommersielle anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.