Storsatsing på samfunnsansvar og sirkularitet ved Universitetet i Bergen

Anbud365: Storsatsing på samfunnsansvar og sirkularitet ved Universitetet i BergenTo nøkkelpersoner ved Universitetet i Bergen når det kommer til innkjøpsstrategi med tilhørende tiltaksplan: Universitetsdirektør Tore Tungodden, og innkjøpssjef Kjetil Skog (Foto/Tungodden: Eivind Senneset, Skog: UiB).

Skriv ut artikkelen

En serie tiltak skal dels startes opp, dels videreføres for å bidra til hovedsatsingen på anskaffelsesområdet ved Universitetet i Bergen i år. Det fremgår av tiltaksplanen som universitetsstyret, og dreier seg om samfunnshensyn og sirkularitet. I tillegg til å stille miljøkrav til ytelsen, vil noe av det viktigste være å forbruke mindre totalt sett, heter det. Og planen tilsier 50 % økning i avtaler hvor det er stilt krav til grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner.

Universitetet i Bergen UiB) kjøper varer og tjenester for mer enn 1,7 mrd i året, og institusjonen inngår omtrent 230 nye avtaler fordelt på fire hovedkategorier hvert år. Beløpsmessig utgjør hoveddelen av anskaffelsene bygg og vedlikehold (FDV). Totalt sett har UiB omtrent 200 gjeldende rammeavtaler og løpende tjenesteavtaler.

Utvikle innkjøpsorganisasjonen

UiB vedtok i 2020 ny anskaffelsesstrategi for perioden 2020-2024.Nå kommer strategiens tiltaksplan. Flere av aktivitetene som ble startet i 2023, blir videreført i år, Dette gjelder særlig arbeidet med utvikling av innkjøpsorganisasjonen hvor det vil gjennomføres kartlegging og en spørreundersøkelse hos alle innkjøpere og fagrekvirenter, heter det i saken som var til behandling i universitetsstyret tidligere i mai måned. I tillegg vil det være særlig oppmerksomhet på kontroll av at gjeldende retningslinjer etterleves.

Hovedsatsing for 2024 er imidlertid knyttet til samfunnshensyn og sirkularitet. Utgangspunktet er strengere krav til å vektlegge miljø- og klima i anskaffelser fra årsskiftet og nasjonale og EU-føringer om at også anskaffelser skal bidra til en omstilling til et mer bærekraftig samfunn.

Delmål samfunnsansvar

Et delmål er «Anskaffelser skal bidra til å nå universitetets klima- og miljømål».

  • Tiltaksplanen tilsier at antall rammeavtaler med krav om årlig innrapportering av primærdata skal økes, fra 9 ved årsslutt 2019 til 40 i løpet av den nye perioden
  • Likeledes 20 % økning i andel primærdata vs. sekundærdata i klimaregnskapets tallgrunnlag innenfor innkjøp av varer og tjenester (fra 1% i 2018)
  • Dessuten 20 % økning i andelen avtaleleverandører med sertifisert miljøledelse og 35 % økning i andelen rammeavtaleleverandører med sertifisert miljøledelse

Et annet delmål er «Universitetet i Bergen skal vise etisk ansvar i anskaffelsene»

  • Her er planen 50 % økning i avtaler hvor det er stilt krav til grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner
  • Universitetet har påvirket leverandørmarkedet til å legge om til en bærekraftig forretningspraksis

Miljøkrav til ytelsen, forbruke mindre

Strategien handler ikke bare om gjennomføringen av anskaffelser i seg selv, understrekes det, men om å sikre et gjennomgående tankesett ved hele organisasjonen for hvordan vi best kan ivareta miljø- og klimahensyn. I tillegg til å stille miljøkrav til ytelsen, vil noe av det viktigste være å forbruke mindre totalt sett. I 2024 vil UiB derfor fortsette arbeidet med nye retningslinjer for møbelkjøp, og fortsette arbeidet med miljøkartlegging og miljøoppfølgningsplan i byggeprosjekter.

IKT = risikokategori

I 2024 vil dessuten også IKT-området få større oppmerksomhet. IKT er sammen med bygg- og anlegg en av risikokategoriene som trekkes fram av en veiledning fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). UiB har i mange år arbeidet med krav til lang garanti og levetid, men hatt mindre søkelys på redusert nykjøp og på å øke andelen ombruk og retur.

Bli den første til å kommentere på "Storsatsing på samfunnsansvar og sirkularitet ved Universitetet i Bergen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.