Tegn tyder på at risiko for sosial dumping undervurderes i kommunal sektor

Anbud365: Tegn tyder på at risiko for sosial dumping undervurderes i kommunal sektorFunn i KPMGs undersøkelse var at majoriteten av anskaffelser som blir vurdert til høy eller middels risiko knyttet til sosial dumping, blir kontrollert, henholdsvis 75% og 63%.

Skriv ut artikkelen

Det kan tyde på at kommuner og virksomheter undervurderer risikoen knyttet til sosial dumping i sektorene renhold og bygg og anlegg. Historisk har disse sektorene vist seg å være utsatt for brudd på lønns- og arbeidsvilkår og bør derfor legge større vekt på risiko. Dette fremgår av rapporten fra en undersøkelse som KPMG har utført for Difi.

KPMG har gjennomført en undersøkelse av etterlevelsen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår for 277 anskaffelser innen renhold og bygg og anlegg gjort i 2016. Undersøkelsen omfatter statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Gjennomgang av aktuelle konkurransegrunnlag og gjennomføring av en questback-undersøkelse og dybdeintervjuer er elementer i KPMGs undersøkelse.

Blant undersøkelsens funn var at majoriteten av anskaffelser som blir vurdert til høy eller middels risiko knyttet til sosial dumping, blir kontrollert, henholdsvis 75% og 63%. Ingen kommuner vurderte anskaffelsen til høy risiko for sosial dumping. Dessuten viser undersøkelsen at det ble utført vesentlig færre kontroller hvor virksomheten anså risikoen for sosial dumping i anskaffelsen som lav. Til tross for dette kan det tyde på at kommuner og virksomheter undervurderer risikoen knyttet til sosial dumping i disse sektorene, fremgår det av undersøkelsesrapporten. Renhold og bygg og anleggsvirksomhet har historisk vist seg å være utsatt for brudd på lønns- og arbeidsvilkår og bør derfor legge større vekt på risiko.

Alle kjenner alle

Når det gjelder risikovurderinger fremkommer det av dybdeintervjuene at små kommuner ofte gjennomfører et fåtall anskaffelser i året som gjør det enklere å ha oversikt over leverandører. I tillegg vektlegges det at små lokalsamfunn ofte kjenner til lokale leverandører som benyttes i prosjektene og at de har tiltro til disse. For større kommuner påpekes det at det gjennomføres flere omfattende prosjekter i løpet av et år, noe som medfører til en høyere sannsynlighet for at det benyttes underleverandører.

En betydelig andel av alle anskaffelser har hovedleverandører som engasjerer en eller flere underleverandører for å levere produkt og tjenester etter kravspesifikasjonen i anbudet. Det kan antas, heter det, at hovedleverandører i små kommuner engasjerer flere underleverandører for å kunne levere etter kravspesifikasjon. Likevel må det kunne diskuteres hvorvidt man skal begrense bruken av underleverandører ytterligere for å redusere sannsynligheten for sosial dumping.

Muntlige risikovurderinger

Spørreundersøkelsen viser at det fremdeles benyttes muntlige risikovurderinger knyttet til offentlige anskaffelser og risikoen for sosial dumping og liknende brudd på aktuelle lovverk (arbeidsmiljø).

Omtrent halvparten av respondentene i undersøkelsen svarer at det er kontraktsansvarlig eller avdelingen som gruppe som er ansvarlig for prosjektet, som har ansvaret for å følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår for anskaffelsen. Et fåtall bruker eksterne rådgivningsfirma eller konsulenter for å følge opp disse kravene. Det kan derfor tyde på at de fleste som hyrer konsulenter, benytter seg av disse til å utforme konkurransegrunnlag. kravspesifikasjon og byggherreroller, mens kommuner og virksomheter har ansvaret for oppfølging internt, fremgår det av rapporten fra KPMG.

Bli den første til å kommentere på "Tegn tyder på at risiko for sosial dumping undervurderes i kommunal sektor"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.