Terskelverdi-evaluering har høy prioritet i departementet

Anbud365: Ber offentlige innkjøpere standardisere håndtering av referanserErfaringsmessig skaper dagens håndtering av referanser en del praktiske utfordringer og medfører transaksjonskostnader for alle involverte, skriver Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en kommentar til Anbud365. På bildet adm. dir. i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

Skriv ut artikkelen

Evalueringen av hevingen av nasjonal terskelverdi har høy prioritet i det videre arbeidet med oppfølgingen av tiltakene i stortingsmeldingen. Det tas sikte på å starte arbeidet med omforente kjøreregler for offentlige anskaffelser denne høsten. Dette melder Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i et svar til innspill som Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er kommet med. Innspillene er en serie strakstiltak i kjølvannet av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser fra i vår.

I sitt svar til RIF fremhever NFD to av innspillene. Det ene er bruk av standardkontrakter, og NFD bemerker at dette er tema som egner seg for å ta opp og kunne få med som “kjøreregler” i det varslede tiltaket om felles kjøreregler i stortingsmeldingen. Det tas sikte på å starte arbeidet med kjørereglene denne høsten. Disse reglene, utarbeidet av leverandører og oppdragsgivere i samarbeid, skal bidra til økt bevisstgjøring og bedre offentlige anskaffelser for begge parter.

Det andre innspillet dreier seg om kunnskap om transaksjonskostnader. Her skriver NFD bl.a. til RIF: – I stortingsmeldingen er det varslet at regjeringen vil evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi. I denne evalueringen er det også naturlig at transaksjonskostnadene ved offentlige anskaffelser, både for oppdragsgiverne og leverandørene, utredes nærmere. Evalueringen av hevingen av nasjonal terskelverdi har høy prioritet i det videre arbeidet med oppfølgingen av tiltakene i stortingsmeldingen.

Konkrete oppfølgingstiltak

RIF skriver i sitt innspill om konkete tiltak som kan iverksettes innen kort tid. Ett av disse er instruksjon til statlige organer og foretak om bruk av omforente bransjekontrakter fra Standard Norge innenfor bygg- og anlegg. De vil også at en regel om bruk av standardkontrakter skal inntas for alle anskaffelser over kr. 100.000 og opp til nasjonal terskelverdi. Kravet til bruk av standardkontrakt bør fremstå som et «skal»- krav og som tilbyderne kan håndheve, poengterer RIF.

Likeledes oppfordrer foreningen NFD til å frikjøpe standarder som er relevante for offentlige anskaffelser fra Standard Norge. Disse bør da legge sut på anskaffelser.no, heter det.

Transaksjonskostnader

RIF ber i sitt innspill om at det umiddelbart bør iverksettes et prosjekt for kartlegging av transaksjonskostnadene i utvalgte type prosjekter. Dette bør omfatte både tilbydernes og innkjøpers samlede kostnader.

Et annet punkt på listen er det i veiledning om offentlige anskaffelser bør tas inn retningslinjer som sikrer at tilbyderne i konkurransen får honorar for tilbudsarbeid knyttet til utarbeides av løsninger eller prosjektering. Undersøkelser foretatt av RIF viser at innkjøpers honorar til tilbyderne i plan- og designkonkurranser innenfor bygg utgjør bare 25 % av tilbydernes kostnader. I en lang rekke konkurranser ytes heller ikke honorar.

Ikke nekte å være referanser

Dessuten tar RIF til orde for at offentlige innkjøpere ikke bør kunne nekte å være referanser. En rekke offentlige innkjøpere, også statlige, har kontraktsbetingelser om at de ikke skal brukes som referanse uten at dette er avtalt på forhånd. Sistnevnte fremstår som et paradoks når de samme offentlige innkjøpere i sine standard konkurransegrunnlag ber om referanser fra andre, skriver Rådgivende Ingeniørers Forening.

Bli den første til å kommentere på "Terskelverdi-evaluering har høy prioritet i departementet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.