Gode råd når utslippsfrie gravemaskiner skal anskaffes

Anbud365: Ti gode råd når utslippsfrie gravemaskiner skal anskaffesBildet som preger forsiden av SINTEF-rapporten (foto: NASTA).

Skriv ut artikkelen

Utslippsfrie gravemaskiner vises frem, bl.a. på byggeplasser i Oslo kommune, og erfaringer så langt, bl.a. mht anskaffelser, er nå samlet i en rapport. Der gis ti gode råd til deg som planlegger å anskaffe utslippsfrie gravmaskiner. Anskaffelsesekspertise fra Digitaliseringsdirektoratet (nå: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) er blant dem som står bak rapporten.

Onsdag 23. arrangeres for øvrig en leverandørkonferanse i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling mfl. Over 400 har meldt seg på. ifølge en pressemelding. Tema er hvordan rulle ut klimaløsninger på alle landets bygge- og anleggsplasser? En gruppe store offentlige byggherrer har laget et bakgrunnsnotat til konferansen, der de bl.a. skriver at det pr. idag ikke mulig for byggherrer å benytte helt utslippsfri teknologi innen transport til og fra byggeplass, byggvarme og byggeuttørking, eller for anleggsmaskiner på selve byggeplassen. Per i dag er det bare for de mindre maskinene det kan leveres utslippsfrie alternativer, mens det for de større maskinene foreløpig er svært få alternativer – bortsett fra bærekraftig fornybar diesel.

-For å kunne stille realistiske krav er det viktig å legge til rette for at slike løsninger blir tilgjengelige framover, noe dialog med markedet og en rekke støtteordninger kan bidra til, i tillegg til forutsigbare krav fra oss som offentlige byggherrer slik at utviklingsløp blir mulig, heter det.

I en SINTEF-rapport – som ikke har direkte sammenheng med konferansen – presenteres det tekniske, organisatoriske, miljømessige og økonomiske læringsutbyttet fra elektrifisering av anleggsmaskiner. Her er også samlet erfaringer fra ulike aktørers utprøving av de elektriske pilot-gravemaskinene på diverse byggeplasser i Norge. Rapporten «Nullutslippsgravemaskin – læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner» beskriver også utfordringene som oppstår i forbindelse med anskaffelse og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner.

Prosjektet “Zero Emission Digger” (ZED) har som hovedmål å realisere prototyper for to utslippsfrie 17,5 tonns beltegravemaskiner tilpasset bruk på byggeplasser. Hensikten med prosjektet er å utvikle maskinene fra et konseptdesign til et kommersielt markedsledende produkt innen miljø- og klimavennlige anleggsmaskiner. En av partnerne i prosjektet er Digitaliseringsdirektoratet.

Rapporten gir – utfra innsamlede erfaringer – noen sentrale punkter å være oppmerksom på i anskaffelsesprosessen:

Interne rutiner

  • Ta med innkjøpsfunksjonen i din offentlige virksomhet tidlig i prosessen.
  • For at prosjektleder for bygg- og anleggsfasen skal kunne gjennomføre prosjektet som en utslippsfri bygge- eller anleggsplass, må dette dokumenteres i en tidlig fase med tydelig mål og ambisjon som er godt forankret hos ledelsen. Det må tidlig settes av tilgjengelige ressurser (menneskelig kompetanse og finansiell kapasitet).
  • Den offentlige bestilleren og byggherren må ha tilstrekkelig med tid og kompetanse i innkjøpsfunksjon og prosjektledelse.

Før oppstart av prosjekt

  • Ta tidlig kontakt med nettleverandør for å kartlegge tilgjengelig effekt i eksisterende nett
  • Organiser en dialogkonferanse for å sjekke markedets modenhet og utfordre leverandører til å komme med innovative løsninger som tar hensyn til lokale forhold og tilgjengelige teknologier.
  • Definer mer ambisiøse tildelingskriterier for å utfordre tilbyderne til å foreslå de beste utslippsfrie løsningene utover minimumskravene som de fleste leverandørene kan oppnå.
  • Insentiv- og andre bonusordninger kan bidra til å styrke ønsket om å delta i anbuds- og tilbudsrunder i markedet.

Oppfølging av prosjektet

  • Følg opp leveransen og utførelsen av kontrakten med månedlige rapporter.
  • Vis resultater om klimagassutslipp og fakta om miljøgevinster og kostnadsbesparelser underveis i prosjektet (tidsmessig, mindre fravær, høy aksept av prosjektet i det lokalsamfunnet).
  • Basert på den samlede informasjon, kommuniser om erfaringer og innfør rutiner for erfaringslæring i kommende bygge- og anleggsanskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Gode råd når utslippsfrie gravemaskiner skal anskaffes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.