Tilbudsåpning via videokonferanse hjalp ikke, tilbudet var levert feil

Anbud365: Tilbudsåpning via videokonferanse hjalp ikke, tilbudet var levert feilAdministrerende direktør Per Martin Knutsen, Helgelandssykehuset HF.

Skriv ut artikkelen

Leverandøren som leverte sitt tilbud til feil adresse, fikk kontrakten, mens den som leverte tilbudet der det skulle, fikk medhold i Kofa. Oppdragsgiveren, Helgelandssykehuset HF, fikk skrape fra Kofa for at de ikke hadde avvist den leverandøren de valgte – han som leverte konvolutten feil sted. Det hjalp ikke at tilbudsåpningen på feil adresse ble fulgt via videokonferanse.

Dermed har man fått enda en sak der poenget er tilbudslevering til feil adresse. Men denne gangen ble ikke leverandøren som leverte feil, avvist – som han skulle vært. I forrige, tilsvarende sak gikk Statens vegvesen til det skritt å avvise Hæhre Entreprenør fra konkurransen om å bygge og drifte E6 Helgeland sør. To konvolutter skulle her leveres, ifølge konkurransegrunnlaget, en i Mosjøen og en i Oslo. Hæhre leverte begge i Mosjøen, og da feilen ble kjent, leverte samme konvolutt for sendt i Oslo.

Kofa–sak 2016/118 gjaldt Helgelandssykehuset HF, som 1. september 2015 kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende ombygging ved Helgelandssykehuset i Mosjøen. Anskaffelsens verdi var estimert til 9 000 000 kroner.

Tilbudsåpning via videokonferanse

Den valgte leverandøren sendte tilbudet til oppdragsgiverens prosjektleder i Mo i Rana. Tilbudet ble mottatt av prosjektlederen innen tilbudsfristens utløp, som åpnet det ved tilbudsfristens utløp dagen etter. Oppdragsgiverens representanter i Trondheim fulgte tilbudsåpningen gjennom en videokonferanseløsning.

Det følger av forskriften at et tilbud skal avvises dersom “det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen”. I kravet om at tilbudet må være “levert innen den fastsatte tilbudsfristen”, ligger også at tilbudet må være kommet frem til rett leveringssted, jf. også Oslo Byfogdembetes dom i Hæhre–saken 23. september 2016.

Ingen andre leveringssteder

Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at tilbudet “skal leveres skriftlig til COWI AS, Otto Nielsens vei 12, 7414 Trondheim, v/Bård Nilstad”. Det var ikke åpnet for å sende inn tilbudet til andre adresser enn denne. Kofa konkluderer:

– Ordlyden i forskriften § 11-11 (1) bokstav a taler klart for at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist. Det er ikke rettskildemessig grunnlag for å tolke bestemmelsen innskrenkende ut fra formålsbetraktninger, eller ut fra hensynet til konkret rimelighet og økonomi, jf. også klagenemndas avgjørelse i sak  2015/140 premiss 17. Rettstekniske og prosessøkonomiske hensyn taler for en streng tolking av bestemmelsen. At innholdet i tilbudet ble formidlet gjennom videokonferanse kan ikke endre dette. Regelverket åpner ikke for å inngi tilbud på en slik måte. Det innebar for øvrig at valgte leverandørs tilbud ble kjent på rett innleveringssted først etter fristens utløp.

Bli den første til å kommentere på "Tilbudsåpning via videokonferanse hjalp ikke, tilbudet var levert feil"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.