Trenger sirkulær-veiledning, men hva slags?

Anbud365: Trenger sirkulær-veiledning, men hva slags?Dersom DFØ i dialog med en næring som har behov for å stokke bena, bidrar med sin kompetanse om sirkulære anskaffelser, tror Anbud365 at Deloitte-rapporten kan bety starten på noe godt, mener Anbud365.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Kunnskap er ubetalelig! Selv om den kan innebære erkjennelser av det tyngre slaget. Som for DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). I en fersk rapport har de fått kunnskap om status for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen når det gjelder sirkulæreøkonomi og sirkulære anskaffelser. Bortsett fra enklere grep på anskaffelser.no for bedre tilgang til veiledninger, må DFØ trå til for å hjelpe næringen med å stokke bena. Skal ettertraktede veiledninger komme, må BAE-næringen først finne ut hva slags veiledning på dette området de har behov for. Der er de ikke ennå, skal man tro nevnte rapport. Men når DFØ legger hele sin kompetanse til, borger det for lysere og grønnere – mer sirkulær – fremtid.

Som en oppfølging av regjeringens «Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser» skal DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) styrke sin veiledning knyttet til sirkulære bygg og anlegg. I den forbindelse engasjerte DFØ Deloitte for å komme med et kunnskapsgrunnlag. Det resulterte i rapporten «Sirkulær økonomi i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen – Kartlegging av status».

BAE (bygg, anlegg og eiendom) er i dag en viktig del av norsk næringsliv, fremgår det av rapporten. I 2021 omsatte næringen for omtrent 674 mrd ekskl. mva. og sysselsatte mer enn 260 000 mennesker. Bygg- og anleggsnæringen genererer størst andel avfall på 29% av totalt 11,4 mill tonn avfall. Avfall fra bygg- og anlegg blir definert av byggteknisk forskrift som «materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering, vedlikehold eller riving av byggverk». Av 2 135 747 tonn avfall fra byggeaktivitet i 2020 stammer 45,8% fra rivning, 30,3% fra nybygging og 23,9% fra rehabilitering.

Sentral i grønn omstilling

Med utgangspunkt i bl.a. disse tallene konkluderer Deloitte i rapporten med at dette vitner om at BAE-næringen er sentral i omstillingen mot en mer sirkulær økonomi. Vi gir dem rett. Hevet over enhver tvil.

Noe må gjøres, som det heter, og de store offentlige byggherrene har utvilsomt en sentral rolle i den sammenhengen gjennom krav de stiller og følger opp. Mye kunnskap kan utvilsomt DFØ by på. Sistnevnte har fått sin «marsjordre» fra regjeringen og er gått i gang ved å skaffe seg det kunnskapsgrunnlaget Deloitte har samlet sammen. Uten å overdrive må vi nok si at DFØ står overfor en til dels betydelig utfordring når de skal utforme veiledningsmateriell for næringen i sirkulær-sammenheng.

Enkelt veiledningsmateriell

Ifølge rapporten mener aktørene i næringen av det er mye god fagkunnskap tilgjengelig på anskaffelser.no. Likevel kommer det frem at selve plattformen setter begrensninger

for hvilken informasjon man finner, og at eksisterende veiledninger blir oppfattet svært teoretiske og abstrakte.  Aktørene vil at veiledningsmateriellet som utarbeides skal være enkelt. Med den kompetansen DFØ har, vil de nok få til det.

Men det er åpenbart også noe som må gjøres med tilgjengeligheten på anskaffelser.no. Vi skal her huske på at BAE-næringen er blant de siste av de store næringene som har gitt seg digitaliseringen i sving. De er nå på god vei, og spydspissene er langt kommet. Samtidig er anskaffelser.no breddfull av nyttig informasjon, og det setter store krav til tilgjengelighet – både for de som trenger enkel tilgang og for de mange, mange som har det travelt.

Rådet fra aktørene er «å ta utgangspunkt i eksisterende rammeverk og veiledninger som fungerer godt i dag, og strekke disse mot fremtidig utvikling og behov for sirkulær økonomi i BAE».

Hva slags veilednings-behov?

Imidlertid er nok dette håndterlige utfordringer for DFØ. Verre er det når vi i rapporten får vite at det gjennom gruppeintervjuene som har bidratt til kunnskapsgrunnlaget, er kommet frem at aktørene ikke har en klar formening om hva slags veiledning de har behov for innenfor hvert aktuelt tema. Bransjeaktørenes hovedbarriere er fremdeles hvordan man skal tenke sirkulært og hvordan man skal komme i gang med sirkulære anskaffelser i BAE-næringen, heter det. Det skilles ikke nødvendigvis mellom ombruk, rehabilitering, energioppgradering- og effektivisering, sambruk og delingsøkonomi, funksjonalitetsøkonomi og lokale ringvirkninger.

Aktørene mener også, ifølge Deloitte-rapporten, at DFØ er passiv i møte med næringen i forbindelse med sirkulær økonomi, og DFØs rolle som et mer proaktivt mellomledd for å utfordre behovseieren etterlyses.

Mens Deloitte har jobbet med rapporten har ikke anskaffelsesdivisjonen i DFØ sittet og ventet på hva som monne komme ut av arbeidet. På forsiden av anskaffelser.no er det et lett synlig menypunkt som ved å klikke på det, bringer den interesserte inn på et vell av nye menypunkter, som man kan klikke seg videre på. Kurs, veiledninger, kravsett, oppdateringer – og til og med en omfattende liste over definisjoner og ordforklaringer. Søker man på «sirkulær» og velger «bygg, anlegg og eiendom» finnes også noe om sirkulære anskaffelser – inklusive Deloitte-rapporten. Men å finne noe som imøtekommer BAE-næringens behov slik de fremstilles i rapporten, er ikke lett.

Omorganisering på anskaffelser.no

Imidlertid er dette forhold som DFØ relativt enkelt kan løse ved noe omorganisering på anskaffelser.no – et nytt, sentralt plassert menypunkt «Sirkulærøkonomi» med lenke til en samleside for den slags. Og inkludere sirkulære temaer i øvrig aktivitet som DFØ allerede driver med rettet mot BAE-næringen.

Men som rapporten peker på – det er ikke lett å lage enkle og praktiske veiledninger når kunden selv ikke har en klar formening om hva slags veiledning de har behov for. Her ligger det flere utfordringer.

For det første må nok BAE-næringen åpenbart gjøre en grunnleggende jobb selv. Gjennom hele kjeden – fra planlegging til drift og vedlikehold finnes oppegående interesseorganisasjoner og fagmiljøer. Det er ikke mange bransjer som kan konkurrere med BAE-næringen når det gjelder omfang og variasjon av denne typen fora. Å gripe fatt i behovet for sirkulære løsninger i næringen er et viktig skritt i retning av bistand i utviklingen av det grønne skiftet. Rapportens oppsummering – «ombruk, rehabilitering, energioppgradering- og effektivisering, sambruk og delingsøkonomi, funksjonalitetsøkonomi og lokale ringvirkninger» angir jo tema for næringens arbeid på den fronten. Det er dette som skal oversettes til praktisk virkelighet.

Et løft må til

Den andre siden ved dette er hvordan anskaffelser skal anrettes for å sikre sirkulære løsninger. De store aktørene her er offentlige byggherrer, der det nok ikke skorter på kompetanse. Men sirkulære anskaffelser er fremdeles ny, kanskje utrygg grunn, og da kan ekspertisen i DFØ være grei å holde seg til. Imidlertid er Norge slik ordnet at tilsvarende kompetanse finnes ikke overalt. Mange mellomstore og mindre enheter er trolig ikke vel inne i sirkulær-problematikken, men bygger gjør de jo. I noen tilfeller er oppdragene her også såpass store at deler av dem deles med oppdragstakere som også jobber for de store byggherrene – med sine sirkulære krav.

Et løft må til ettersom det dreier seg om en av de desidert største bransjene – med de avgjort største mulighetene til å gjøre en forskjell. DFØ er ganske sikkert klare, noen grep – tilgjengelighet til Sareptas krukke, er ikke uoverstigelige. Dersom DFØ også i dialog med en næring som har behov for å stokke bena, bidrar med sin kompetanse om sirkulære anskaffelser, tror Anbud365 at Deloitte-rapporten kan bety starten på noe godt. Som et tungt bidrag på vei til en grønnere fremtid.

Bli den første til å kommentere på "Trenger sirkulær-veiledning, men hva slags?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.