Ubalansert budgivning bak 9 av 10 svenske veidrift-kontrakter

Anbud365: Ubalansert budgivning bak 9 av 10 svenske veidrift-kontrakterTrafikverket har gjennomført en analyse av forekomsten av ubalansert budgivning i sine driftskontraker. På bildet Lena Erixon, generaldirektør i Trafikverket (foto: Patrik Lindström).

Skriv ut artikkelen

Ubalansert budgivning herjer i svenske Trafikverkets drifts- og vedlikeholdskontrakter for statlige veier. En undersøkelse Trafikverket har gjennomført, avslører at det er en ubalansert prisfastsettelse i 90 % av kontraktene – eller i 77 av 86 kontrakter. Dette fører også til visse konsekvensene i gjennomføringen av kontakten i 66% av de 77 kontraktene, heter det i rapporten, der undersøkelsesfunnene er analysert.

Trafikverket fikk tidligere i år et oppdrag fra den svenske regjeringen om å analysere omfanget og konsekvensene av ubalansert budgivning i det som vi i Norge kaller driftskontrakter (baskontrakter på väg). Bakgrunnen var en rapport fra Riksrevisionen som gav beskjed om at drift og vedlikehold av statlige veier er betydelige dyrere enn hva som er avtalt i kontraktene.

Definisjonen på ubalansert budgivning i Trafikverkets rapport, som nå foreligger, er når det forekommer større avvik i pris på en eller flere konti eller kontogrupper i forhold til Trafikverkets kalkyle. Det gjelder selv om anbudet som helhet ikke avviker mye fra disse kalkylene.

Mange faktorer påvirker

Det er mange faktorer som bidrar til ubalansert budgivning, skriver Trafikverket. For det første er det mange prissatte poster i slike kontrakter. Det er i seg selv et bidrag til ubalanserte kontrakter. En annen faktor er mengdeberegningen – om den avviker fra hva som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Så finnes det delposter der entreprenøren kan påvirke mengdebruken. Også betalingsformen påvirker, der entreprenøren har større mulighet til å påvirke regulerbare poster enn uregulerte.

Det fremgår også av rapporten at alt før selve anskaffelsesfasen kan utydeligheter i konkurransegrunnlaget føre til diskusjoner med entreprenørene om omfanget av deres medvirkning – og dermed påvirke entreprenørens vilje til å komme med ubalanserte priser. At pris spiller en viktig rolle ved tildeling av kontrakt, kan også være et bidrag til ubalansert budgivning.

Ikke lavest kostnad?

Trafikverket påpeker at et ubalansert vinnende tilbud ikke med sikkerhet kan være det tilbudet som gir lavest kostnad. Det kan lede til at tiltak gjennomføres ut fra hvilke priser som er satt og ikke ut fra behovet i anlegget. Samtidig er det dermed en risiko for så vel overproduksjon som underproduksjon, noe som er kostnadsmessig lite effektivt og kan bl.a. føre til et dårligere anlegg. Nye tilbydere kan dessuten ha vanskeligheter med å konkurrere på samme vilkår.

Arbeidet med å redusere bruken av ubalansert budgivning er imidlertid på gang, forteller Trafikverket i rapporten. I kontraktene skjer det f.eks. utviklingsarbeid av typen mengde- og leveranseoppfølging.  Det arbeides med en egen vintermodell og et samvirke-prosjekt, som skal benyttes i enkelte pilotprosjekter i løpet av inneværende halvår.

En analyse på kontogruppenivå er også foretatt. Når det gjelder 2019-anskaffelsene viser analysen at av 20 områder inneholdt 18 vinnende tilbud avvik i størrelsesorden 100% målt i forhold til egenkalkylen til Trafikverket. Tilsvarende i år inneholder 12 av 14 vinnende tilbud liknende avvik i samme størrelsesorden, ifølge rapporten.

Bli den første til å kommentere på "Ubalansert budgivning bak 9 av 10 svenske veidrift-kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.