Underleverandør-begrensning: EU og EFTAs overvåkingsorgan på kollisjonskurs?

Anbud365: Slik blir det for norske leverandører til britiske offentlige kontrakter etter 1. januarNæringsminister Iselin Nybø bidrar på regjeringens informasjonsside om Brexit med opplysninger om norske leverandører og offentlige kontrakter i Storbritannia eter 1. januar 2021 (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

EU-kommisjonen bidrar til å rose et tiltak som EFTAs overvåkingsorgan mener er i strid med regelverket. Bakgrunnen er en fersk publikasjon fra Kommisjonen der bl.a. Skiensmodellen fremheves som eksempel på hvordan det offentlige kan få til sosialt ansvarlige anskaffelser. Et av tiltakene i modellen er begrensninger i antall underleverandører. Men nettopp et slikt tiltak mener EFTAs overvåkingsorgan ikke er i pakt med regelverket. Det har de formelt tatt opp med norske myndigheter, samtidig som de vil vite mer om Skiensmodellen.

I en formell henvendelse til norske myndigheter mener EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at våre bestemmelser om bruk av maksimalt to underleverandører som et verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet ikke er i pakt med EU-direktivet om offentlige anskaffelser.

Kort tid etter er EFTAs overvåkingsorgan igjen på banen, nå ber de om mer informasjon om Oslomodellen og Skiensmodellen. Begge inneholder krav om maksimalt to underleverandører i bygg- og anleggsanskaffelser – et krav ESA altså har varslet Norge om at de mener ikke er i pakt med regelverket.

EU-kommisjonens publikasjon

Omtrent samtidig med denne ESA-aktiviteten overfor Norge, publiserer EU-kommisjonen «Making Socially Responsible Public Procurement Work:71 Good Practice Cases» . I introduksjonen heter det bl.a. «The case studies demonstrate correct bidding procedures and effective policies, and act as inspiration – both for procurers but also for operators in the social economy – with the aim to stimulate replication across Europe».

Publikasjonen inneholder utvalgte eksemplar fra både EU-land og de landene som ellers mer med i EØS-samarbeidet. I denne publikasjonen er Skiensmodellen representert med fire siders omtale (case nr. 16, side 62). Bruk av begrensning på antallet underleverandører er ett av punktene fra modellen som særlig fremheves i eget kulepunkt.

Da EU-publikasjonen forelå twitret EU-kommisjonen støtte til offentlige myndigheter og ansvarsfulle leverandører som bidrar til å gjøre offentlige anskaffelser sosialt ansvarlig.

«Skiensmodellen»

«Skiensmodellen» som trekkes frem i eksempelsamlingen, er en samling tiltak mot svart arbeid og sosial dumping, som også det regionale innkjøpssamarbeidet – Grenlandskommunenes innkjøpsenhet – legger til grunn. Skien er med i dette samarbeidet sammen med fire andre kommuner i Grenland. Blant tiltakene i modellen er bl.a. krav til lønns- og arbeidsvilkår og krav til dokumentasjon på forespørsel. Det er bestemmelser om bruk av underleverandører, lærlinger osv. Og det er sanksjonsmuligheter: Dersom leverandøren selv eller noen av dens underleverandører ikke etterlever overnevnte bestemmelser og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiver, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet er rettet. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1 000,- pr. virkedag.

Bli den første til å kommentere på "Underleverandør-begrensning: EU og EFTAs overvåkingsorgan på kollisjonskurs?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.