Verktøykassen til bruk i kampen mot useriøse fylles gradvis opp i 2023

Anbud365: Verktøykassen til bruk i kampen mot useriøse fylles gradvis i 2023Utarbeidelsen av Norgesmodellen vil skje gradvis, og starter hovedsakelig med tiltak for å styrke reguleringene i innkjøpsreglene innen bygg/anlegg og renhold, fremhever Arbeids- og inkluderingsdepartementet i sin del av regjeringens budsjettforslag for 2023. Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister, på bildet (foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Verktøykassen som offentlige innkjøpere kan forsyne seg av for å ramme useriøse aktører i de respektive markedene blir gradvis fylt opp. Det fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Endringer i lærlingklausulen kan komme på tale, veiledning knyttet til seriøsitetskrav skal forbedres og gjøres bedre kjent, og det skal bli lettere for offentlige innkjøpere å finne fram til og benytte seriøse leverandører – og kontrollere dem. Det offentlige innkjøpsmarkedet er attraktivt for kriminelle aktører, heter det, og Statens vegvesen avdekker bl.a. arbeidslivskriminalitet og mener det er et behov for kontinuerlig kontroll og oppfølging av aktører.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet minner i sin del av budsjettforslag for 2023 om Regjeringens arbeid med å utvikle en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Det er behov for et bredt spekter av tiltak for å redusere sosial dumping og useriøsitet, heter det. I budsjettforslaget finnes midler til forbedring av og informasjon om veiledning knyttet til seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser.

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 600 mrd. kroner hvert år, der rundt 1/3 av dette er innen bygg og anlegg. Disse innkjøpene kan utgjøre et attraktivt marked for kriminelle aktører, slår departementet fast. Det er viktig at offentlige myndigheter bruker sin innkjøpsmakt til å fremme seriøsitet og forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, bl.a. ved å stille krav til leverandørene, og at oppdragsgiverne følger opp at kravene etterleves.

Bygg/anlegg og renhold først

Utarbeidelsen av Norgesmodellen vil skje gradvis, og starter hovedsakelig med tiltak for å styrke reguleringene i innkjøpsreglene innen bygg/anlegg og renhold, fremhever departementet i sitt budsjettforslag.

Regjeringen har i høst også lagt fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Denne og Norgesmodellen er to sider av samme sak. I tillegg skal det legges til rette for at bl.a. offentlige innkjøpere skal kunne finne fram til og benytte seriøse leverandører. Arbeidstilsynet har egne godkjenningsordninger for virksomheter i renhold og bilpleie, og Regjeringen har lagt fram forslag om tilsvarende godkjenningsordning for bemanningsbransjen. Tiltak for å øke kjennskapen til disse ordningene vil bidra til å gjøre det enklere for innkjøpere å føre kontroll med sine leverandører, slås det fast i budsjettforslaget.

Publisere stansingsvedtak?

Dessuten varsles en vurdering av om det skal skje generell publisering av stansingsvedtak hos Arbeidstilsynet og Skatteetatens innsats overfor oppdragsgivere og forbrukere skal videreføres, ifølge budsjettforslaget.

I Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2023 poengteres det at Statens vegvesen, som stor offentlig innkjøper, har et særlig ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sin kontraktkjede. Gjennom mange av kontrollene som etaten gjennomfører, avdekkes bl.a. arbeidslivskriminalitet, og Statens vegvesen vurderer at det er et behov for kontinuerlig kontroll og oppfølging av aktører. For å øke informasjons- og erfaringsdeling må Statens vegvesen samarbeide med entreprenørene og andre byggherrer.

Bruker sin innkjøpsmakt

Transportvirksomhetene benytter, konstaterer Samferdselsdepartementet, innkjøpsmakt for å fremme gode arbeidsvilkår i bransjen. Lov- og kontraktskrav skal sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, like konkurransevilkår for entreprenører/bedrifter, trafikksikkerhet og det å ta vare på klima og miljø. Det handler òg om systematisk HMS-arbeid for egne ansatte og entreprenører, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Verktøykassen til bruk i kampen mot useriøse fylles gradvis opp i 2023"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.