Vil belønne tilbydere som har dokumenterbare og tallfestede lave klima- og miljøpåvirkninger

Anbud365:Skuffende av Statens innkjøpssenterArtikkelforfatteren,her sammen med innkjøpsrådgiver Vibeke Klock Fleten i Trondheim kommune.

Skriv ut artikkelen

Trondheim kommune ønsker å belønne de produsentene og leverandørene som kan levere produkter og tjenester med dokumenterbare og tallfestede lave klima- og miljøpåvirkninger.  Som en konsekvens av dette sendte man nylig ut en veiledende kunngjøring til møbelbransjen på Doffin, der kommunen bl.a. inviterte til innspill fra bransjen, spesielt med tanke på utfordringer dette kan medføre for produsenter og leverandører. Kommunens forsterkede satsing på miljøkrav er ikke minst gjort mulig ved tilførsel av flere ressurser.

Nylig ansatte Trondheim kommune en miljørådgiver tilknyttet Innkjøpstjenesten i kommunen – Magnus I. Vestrum. Den nye stillingen er finansiert gjennom kommunens klimabudsjett, og skal følge opp kommunens klimaplan som trekker frem miljø og klima i anskaffelser som et av satsningsområdene. – Innkjøpstjenesten i Trondheim kommune har hatt fokus på miljø i lang tid, men har til nå ikke hatt intern spisskompetanse på miljørådgivning i innkjøpsmiljøet, forteller Vestrum. Som miljørådgiver skal jeg jobbe med Innkjøpstjenesten og de andre innkjøpsgruppene i kommunen for å kartlegge de områdene hvor det kan være stort utbytte av å stille flere og/eller strengere krav til klima og miljø i anskaffelsene. En viktig del av stillingen som miljørådgiver er også å støtte opp om utarbeidelsen av kommunens klimaregnskap.

Informere møbelbransjen

Vestrum opplyser at kommunen ønsker å informere møbelbransjen om bruk av nøkkeltall for klimagassutslipp og energiforbruk som tildelingskriterium i fremtidige  anbudskonkurranser, i tillegg til miljømerker type 1 som f.eks. Svanemerket og EU Ecolabel. Disse nøkkeltallene vil etterspørres i form av miljøvaredeklarasjoner (EPD) utarbeidet i henhold til ISO 14025, eller livsløpsanalyser (LCA) utført i henhold til ISO 14040/14044. I fremtidige konkurranser vil derfor verdier per produkt for klimagassutslipp (CO​2​-ekvivalenter) og energibruk (MJ) bli evaluert. Disse verdiene skal vise produktets totale klimagassutslipp og energiforbruk i forbindelse med råvareuttak, transport av råvarer og produksjon (tilsvarende A1-A3 i en EPD). I senere konkurranser kan det bli aktuelt å inkludere ytterligere miljøpåvirkninger i flere stadier av produktenes levetid.

Bakgrunnen for dette er at Trondheim kommune skal redusere sin klimapåvirkning, og Innkjøpstjenesten ønsker derfor å belønne produkter med ​tallfestede lave klimagassutslipp og energiforbruk. EPDer og LCAer egnede verktøy for å dokumentere dette. De innhentede verdiene vil også bli inkludert i arbeidet med å kartlegge kommunens klimafotavtrykk, dvs. de totale klimagassutslippene som kan spores tilbake til kommunens aktiviteter.

Som tildelingskriterium

En EPD er et type 3 miljømerke basert på livsløpsanalyser og gir en tallfestet beskrivelse av produktets miljøpåvirkning, uavhengig av om denne er god eller ikke. Et miljømerke type 1, som Svanemerket og EU Ecolabel, er utformet i henhold til ISO 14024. Slike miljømerker sier at et produkt har oppfylt det aktuelle miljømerkets minstekrav, i en rekke kategorier, men gir oftest ikke en tallfestet beskrivelse av det aktuelle produktets miljøprestasjon. – Det er derfor ønskelig å inkludere nøkkeltall for klimagassutslipp og energiforbruk som tildelingskriterium, i tillegg til type 1 miljømerker som f.eks. Svanemerket, EU Ecolabel, etc., understreker miljørådgiver Vestrum og fortsetter:

– Kommunen ønsker at innsendte EPDer og LCAer (deklarasjoner) er av så høy kvalitet som mulig. Dette innebærer at verdier fra deklarasjoner som ikke er godkjente av en uavhengig tredjepart vil justeres for å ta høyde for usikkerheten en slik mangel på godkjenning medfører.  Innkjøpstjenesten er spente på å se resultatet av den veiledende kunngjøringen og de kommende møbelkonkurransene i kommunen og kommer til å evaluere hvordan man best kan ta hensyn til klima og miljø i disse og andre konkurranser kontinuerlig.

Møbelkonkurranse senere i år

Innkjøpsrådgiver Vibeke Klock Fleten i Trondheim kommune opplyser at det er kommet flere innspill fra møbelbransjen på den veiledende kunngjøringen. Den første konkurransen der det nye tildelingskriteriet gjøres gjeldende, kommer etter planen i månedsskiftet november/desember i år, og gjelder barnehagemøbler. Denne konkurransen legges inn i den dynamiske innkjøpsordningen som Trondheim kommune har på kjøp og levering av møbler.

Bli den første til å kommentere på "Vil belønne tilbydere som har dokumenterbare og tallfestede lave klima- og miljøpåvirkninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.