Vil ha regelfestet prestasjonsbaserte evalueringsmodeller

Anbud365: Vil ha regelfestet prestasjonsbaserte evalueringsmodellerDet er nå behov for at det fastsettes i lov eller forskrift en plikt til å bruke balanserte kontrakter, og til å bruke omforente bransjekontrakter uten vesentlige endringer der slike foreligger. Dette kan ikke være bare en «ordensbestemmelse» som nå, men en pliktregel. Bestemmelsen må derfor gjelde alle anskaffelser, slår Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) fast, her ved sin adm.dir., Liv Kari Skudal Hansteen.

Skriv ut artikkelen

Klare føringer må inn i anskaffelsesreglene for bruk av prestasjonsbaserte evalueringsmetoder hvor leverandørkompetanse er avgjørende for et prosjekts måloppnåelse. Dette er krav som Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har presentert for anskaffelseslov-utvalget. Resultatet av ved bruk av eksisterende, oftest brukte evalueringsmodeller blir at tilfeldigheter avgjør hvem som får kontraktene, skriver RIF, som klager over at de færreste innkjøpere i dag har tatt i bruk prestasjonsbaserte metoder – selv om det finnes godt med veiledning fra statlige myndigheter.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er bransjeforeningen for kunnskapsbedrifter med virksomhet innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggssektoren. Foreningens medlemsbedrifter har to ulike roller i en anskaffelsesprosess. For det første er bedriftene konkurrenter når det offentlige skal inngå kontrakter, og de er dessuten ofte engasjert som oppdragsgiverens representant i et prosjekt. Oppgaven er da å utarbeide konkurransegrunnlagene eller bistå ved dette, for de kontraktene som inngår i prosjektet, samt evaluere forespørsler og tilbud på slike.

Blant de poengene RIF bringer inn i arbeidet til utvalget som ser på anskaffelseslovgivningen (Haukeland Fredriksen-utvalget) er utfordringer knyttet til evalueringsmodeller. – Vi opplever, heter det, at evalueringsmetoder for kjøp av kompetansetjenester oftest er ganske enkle – eller subjektive. For mye frihet legges på det innkjøpsfaglige skjønn når man skal evaluere basert på ordrike CV-er, eller tellekanter på utdannelse og antall års praksis. Resultatet blir at tilfeldigheter avgjør hvem som får kontraktene.

Prestasjonsbaserte evalueringsmetoder

Gang på gang har de sett f.eks.at poenggivning for pris bruker hele skalaen fra 1-10, mens poenggivning for kvalitet fører til at alle leverandører får tilnærmet samme poengsum. Da blir det i praksis en ren priskonkurranse selv om vekting på kvalitet er høy, skriver RIG, og trekker frem at det finnes bedre metodikk som er velprøvd i Norge, er objektiv, prestasjonsbasert og har gitt svært gode resultater. Korrekt utført blir dette en garantist for å få best tilgjengelig kompetanse i markedet innenfor en gitt prisramme. Til tross for dette har de færreste innkjøpere tatt i bruk slike metoder – selv om det finnes godt med veiledning fra statlige myndigheter.

På denne bakgrunn tar de til orde for at regelverket bør legge klare føringer for bruk av prestasjonsbaserte evalueringsmetoder i anskaffelser hvor leverandørkompetanse er avgjørende for prosjektets måloppnåelse.

Referanser, maler …

Blant RIFs øvrige innspill er at bør fremgå i regelverket at offentlige innkjøpere ikke kan nekte å være referanse for tilbydere i anskaffelser for andre offentlige aktører. Og, heter det, det bør vurderes å lage en forenkling og standardisering for de offentlige innkjøperne i hvordan referanser skal innhentes og oppgis.

RIF etterlyser også komplette maler for de ulike konkurranser og skjemaer mv. som skal benyttes i offentlige anskaffelser. I dagens marked har innkjøperne en lang rekke egne maler, men ikke har samordnet malene seg imellom. Dette skaper betydelig merarbeid og økte transaksjonskostnadene for tilbyderne.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha regelfestet prestasjonsbaserte evalueringsmodeller"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.