Ville ha med sju innskjerpende seriøsitetskrav i anskaffelsesstrategien

Anbud365: Ville ha med sju innskjerpende seriøsitetskrav i anskaffelsesstrategienOrdfører Trond Hoseth i Malvik kommune, som er i gang med å utvikle en revidert anskaffelsesstrategi. Da saken kom til kommunestyret ble den imidlertid utsatt- politikerne hadde bestemte ønsker om hva som skulle være med i strategien. Nå jobber rådmannen med saken før ny runde i kommunestyret.

Skriv ut artikkelen

Da rådmannens forslag til revidert anskaffelsesstrategi kom til behandling i kommunestyret ble det møtt av et flertallskrav om å ta med sju innskjerpingspunkter. Alle gjaldt seriøsitetsbestemmelsene. Det gjelder bl.a. at minimum 70 % av arbeidede timer skal utføres av personer med dokumentert fagopplæring, og at bemanningsvirksomheter skal inngå i kontraktspyramiden som eget kontraktsledd der disse formidler arbeidskraft.

Malvik kommune med drøyt 14 000 innbyggere ligger i Trøndelag, og holder på med revidert anskaffelsesstrategi som så mange andre kommuner og fylkeskommuner for tiden. Strategien skal gjelde for perioden 2021-2024. Da saken nylig var i kommunestyret ble utsettelse vedtaket. Bakgrunnen var et forslag fra flertallet som ønsket innskjerpinger på noen punkter til de enhver tid gjeldende seriøsitetsbestemmelsene:

  • Arbeidstimene skal i hovedsak utføres av fagarbeidere. Minimum 70 % av arbeidede timer skal utføres av personer med dokumentert fagopplæring.
  • Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 160.000 eks. mva. skal leverandøren innhente skatteattest.
  • Ved utførelse av kontraktsarbeid skal minimum 10 % av samlet antall arbeidede timer ved større prosjekter innenfor bygg- og anleggsfagene utføres av lærlinger.
  • Det er et minstekrav om at norskspråklige nøkkelpersoner er til stede i hvert arbeidslag slik at effektiv kontroll kan oppnås.
  • Bemanningsvirksomheter skal inngå i kontraktspyramiden som eget kontraktsledd der disse formidler arbeidskraft slik at kontroll med disse gjøres enklere.
  • Det skal ligge en mulighet for å kreve dokumentasjon for at kontraktfestet lønn blir mottatt av den som faktisk har utført arbeidet.
  • Eventuell bruk av innleid arbeidskraft skal være avtalt med kommunen. Det skal dokumenteres at innleid arbeidskraft har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Innleide skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag i utleiebedriften.

Kompetanse og lederforankring

I sin innstilling til saken, som nå er utsatt, skriver rådmannen at erfaringer gjort i forbindelse med implementering av eksisterende strategi har vist at det har vært utfordrende å få ønsket bevisstgjøring og kunnskap om strategien ut til hver virksomhet. Denne erfaringen er brukt i utarbeidelsen av forslag til ny strategi. Handlingsplanene vil medvirke til å avdekke hvor og på hvilke nivå innenfor hvert rammeområde det må tilføres kompetanse og i hvilke tilfeller det kreves assistanse fra andre rammeområder eller fra fagstaben, heter det.

Rådmannen understreker at det er helt nødvendig med en oppdatert anskaffelsesstrategi for å løfte profesjonalitet i det som omhandler anskaffelser, samt sikre lederforankring på riktig nivå. – Målsettingen er at vi gjennom revidert strategi skal bidra til økt bevissthet og felles overordnet tenking og atferd rundt anskaffelser i hele organisasjonen, fremgår det av sakens dokumenter.

Bli den første til å kommentere på "Ville ha med sju innskjerpende seriøsitetskrav i anskaffelsesstrategien"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.