45% av smittevernutstyret i 2021 kjøpt inn fra norske produsenter

Anbud365: Blåresept-legemidler på anbud - kan bidra til å utjevne helsemessige og sosiale forskjellerStortingsrepresentant Bård Hoksrud spurte og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte – om blåreseptlegemidler kan føre til økt sosial ulikhet.

Skriv ut artikkelen

Det ble i 2021 til sammen fakturert for om lag 340 mill. til kjøp av smittevernutstyr i via den nasjonale innkjøpsordning. Kjøp fra norske produsenter i 2021 utgjorde 153 mill., m.a.o. en andel på 45%. Disse opplysningene finnes i et svar fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Da pandemien brøt ut, var det knapphet på nødvendig smittevernutstyr. Derfor ble det bevilget midler til innkjøp av slikt utstyr og nasjonal koordinering. Nå legges det opp til ytterligere innkjøp av slikt utstyr. Det var utgangspunktet for et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud til helse- og omsorgsministeren: Hva har så langt vært kjøpt inn for de bevilgede midlene, hvilke avtaler er inngått for å sikre norsk produksjonskapasitet, og hva er regjeringens plan fremover for å opprettholde norsk produksjonskapasitet av nødvending smittevernutstyr i tilfelle en ny pandemi skulle oppstå?

Statsråd Ingvild Kjerkol opplyser i sitt svar at det nasjonale lageret har et volum tilsvarende seks mnd. pandemiforbruk og inneholder blant annet åndedrettsvern, munnbind, hansker, øyebeskyttelse, smittefrakker og heldekkende dresser. I 2022 er det bevilget totalt 350 mill. til drift, forvaltning, videre oppbygging og utvikling av det nasjonale beredskapslageret av smittevernutstyr. Dette inkluderer 200 mill. til ekstraordinære innkjøp av smittevernutstyr som åndedrettsvern og heldekkende dresser.

Det nasjonale beredskapslageret er organisert i en modell der de regionale helseforetakene står for innkjøp, rullering og videreutvikling av lageret.

Norsk andel på 45%

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det til sammen er fakturert for om lag 340 mill.  til kjøp av smittevernutstyr i 2021 via nasjonal innkjøpsordning. Kjøp fra norske produsenter i 2021 utgjorde 153 mill., noe som tilsvarer en andel på 45%.

Det er kjøpt inn mindre smittevernutstyr gjennom nasjonal ordning i 2021 sammenliknet med 2020, fremholder helse- og omsorgsministeren. Det nasjonale beredskapslageret for smittevernutstyr ble i all hovedsak fylt opp i løpet av 2020. Uttak av smittevernutstyr fra det nasjonale lageret har vært begrenset i 2021, som en følge av at kommuner og spesialisthelsetjenesten fra høsten 2020 har bygget opp egne beredskapslagre og i mindre grad har hatt behov for leveranser fra det nasjonale beredskapslageret.

To aktive avtaler

Helse Sør-Øst RHF opplyser, ifølge statsråd Kjerkol, at det for norsk produksjon er to aktive avtaler i 2022: Innovern, som leverer kirurgiske munnbind type IIR med strikk. Avtalen ble inngått i mai 2020, og Uniqon, som leverer åndedrettsvern type FFP3 med ventil.

Det er ikke inngått noen avtaler for fremtidig produksjon og opprettholdelse av produksjonskapasitet for smittevernutstyr i Norge. Det er heller ikke inngått avtaler om beredskapsproduksjon med utenlandske aktører. Prosessen med ekstraordinære innkjøp av smittevernutstyr som åndedrettsvern og heldekkende dresser pågår nå og er i en tidlig fase.

Nasjonal smittevern-produksjon?

– Regjeringen mener at det ut fra beredskapshensyn kan være en fordel å ha mulighet for nasjonal produksjon av smittevernutstyr, påpeker statsråden i svaret. Det pågår derfor et arbeid for å se på mulighetene for å kunne inngå beredskapsavtaler med nasjonale produsenter av slikt utstyr, innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser.

1 kommentar på "45% av smittevernutstyret i 2021 kjøpt inn fra norske produsenter"

  1. Det er litt misvisende av statsråd Kjerkhol å vise til at det er to aktive avtaler for norsk produksjon i 2022. Innovern, hvor undertegnende er daglig leder, fikk utsatt sluttleveransen på den opprinnelige beredskapsordren fra 2020. Denne skulle egentlig sluttleveres høsten 2021, men er utsatt flere ganger og har nå sluttdato i juni 2022. Vi har bedt om disse utsettelsene i påvente av at myndighetene skal komme med ny beredskapsavtale for å sikre norsk produksjon i fremtiden. Det innebærer ikke at vi får produsere mer, bare at vi fordeler ordren over mye lenger tid. Dette er selvsagt mye mer kostbart for oss, men gjør at vi klarer å holde hjulene i gang og ansatte på jobb, i håp om at det snart kommer en avklaring på dette med beredskapsordrer til norske produsenter av smittevernutstyr.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.