Å reservere kontrakter for ideelle kan forsterke politisk konfliktklima

Anbud365: Å reservere kontrakter for ideelle kan forsterke politisk konfliktklimaGode tjenester for sårbare brukere og riktig bruk at fellesskapets midler over tid sikres best gjennom åpne anbudskonkurranser med påfølgende streng kontraktsoppfølging og tilsynsaktivitet, skriver Hero Norge AS i en høringsuttalelse. På bildet styreleder Tor Brekke i Hero Norge AS.

Skriv ut artikkelen

– Vi tror dessverre også at den foreslåtte forskriftsendring er egnet til å forsterke det politiske konfliktklima som i dag preger helse- og omsorgssektoren. Det høye konfliktnivået vanskeliggjør konstruktivt arbeid med å utvikle og fremme de beste løsninger for brukerne. Det skriver Hero Norge i en høringsuttalelse om å forskriftsfeste adgang til å reservere kontrakter for ideelle.

Hero Norge AS ble etablert i 1987 og har drevet ulike typer virksomhet knyttet til integrering og tjenester rettet mot flyktninger og innvandrere. Bedriften har også synspunkter på et forslag til forskriftsendring fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): Å gi adgang til å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.

Heros primære syn er at den rettslige adgang til å reservere anskaffelse av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører slik Nærings- og fiskeridepartementet foreslår ikke er til stede. Det er på ingen måte godt avklart om anskaffelsesdirektivet og EØS-regelverket gir en slik reservasjonsadgang. For Regjeringen og norske myndigheter for øvrig må det være vesentlig å sikre at de forskriftsendringer som vedtas faktisk fremmer kvalitet og kostnadseffektivitet og ikke blir et verktøy for politisk motiverte reservasjoner som hindrer en god utvikling i tjenestesektoren.

Forvirring om «profitt»

Høringsnotatet ikke bidrar til å klargjøre den betydelige forvirring som råder rundt begrepet “profitt”, slik Hero Norge ser det. Når snakker man om økonomisk overskudd generelt og når snakker man om utbytte?

Det er helt feil, mener bedriften, at formålet med et privat aksjeselskap per definisjon er profitt (i betydningen utbytte). Hero Norge skriver at de er sterkt engasjert i det aktuelle fagfeltet og både oppdragsgivere og brukere har ved utallige anledninger anerkjent at de gjør et viktig arbeid av stor samfunnsmessig verdi, heter det.

Ideelle ikke jevnt over sterkere

I følge Hero Norge passer det dårlig å legge til grunn et premiss om at deres type virksomhet har til formål å skape profitt for eierne mens ideelle organisasjoner arbeider for «et sosialt formål eller for samfunnets beste». Det er ikke grunnlag for å hevde at ideelle organisasjoner jevnt over er sterkere på dette området enn private kommersielle aktører.

– Vi tror dessverre også at den foreslåtte forskriftsendring er egnet til å forsterke det politiske konfliktklima som i dag preger helse- og omsorgssektoren. Det høye konfliktnivået vanskeliggjør konstruktivt arbeid med å utvikle og fremme de beste løsninger for brukerne. Det vanskeliggjør også myndighetenes arbeid med å tilgjengeliggjøre tjenester for innbyggerne til best mulig kvalitet og riktig pris. I en situasjon der vi står foran store demografiske endringer med press på samfunnets ressurser er dette særlig alvorlig, fremgår det av Hero Norges høringsuttalelse, og:

Må vurderes konkret

– Hvis man vedtar forskriftsendringen slik den er foreslått blir det vesentlig å klargjøre at det må vurderes konkret for den enkelte anskaffelse om nødvendige vilkår for reservasjon er oppfylt, og at disse vurderingene dokumenteres i anskaffelsesprotokoll/gjøres kjent i anbudsdokumentene. Det må være helt klart at man ikke med letthet kan benytte unntaksbestemmelsene og at terskelen skal være høy. Det bør også klargjøres hvilke prosedyrer som skal gjelde i situasjoner der det er behov for å prøve legitimiteten av å benytte den foreslåtte reservasjonsadgang.

Bli den første til å kommentere på "Å reservere kontrakter for ideelle kan forsterke politisk konfliktklima"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.