Å reservere kontrakter for ideelle kan gi risiko for svekket tjenestetilbud i nord

Anbud365: Å reservere kontrakter for ideelle kan gi risiko for svekket tjenestetilbud i nordAdm. direktør Lars Vorland vurderte det slik i styredokumentene at handlingsrommet i anskaffelsesforskriften kan utnyttes for å legge til rette for økt kjøp fra ideelle tjenesteleverandører, samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes gjennom deltakelse også fra mer kommersielle virksomheter.

Skriv ut artikkelen

En generell strategi for å reservere konkurranser for ideelle tjenesteleverandører er ikke mulig uten samtidig høy risiko for å vri tjenestetilbudet i regionen i uønsket retning og/eller risiko for ikke å klare å dekke behovene innenfor egen region og/eller med betydelig rettslig risiko, skriver adm. dir. Lars Vorland i Helse Nord i dokumenter til sitt styres møte nylig. Imidlertid skal de prøve å øke andelen ideelle innenfor kjøp av private, der markedet ligger til rette for det.

Helse Nord RHF har 16 private leverandører av spesialisthelsetjenester. Samtlige virksomheter med avtale med Helse Nord RHF som er registrert som ideelle i Foretaksregisteret, er institusjoner innenfor psykisk helsevern (PHV), tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) eller tverrfaglig spesialisert rehabilitering, fremgår det av styredokumentene. Helse Nords region har ingen sykehus registrert som ideell.

Innenfor Helse Nords geografiske område finnes få tilbydere av private helsetjenester, uavhengig av organisasjonsform. Erfaringsmessig har nye kommersielle virksomheter i spesialisthelsetjenesten liten interesse i å etablere seg i Helse Nord. Flere av dagens institusjoner er relativt usentralt plassert. Rekruttering og/eller å beholde de rette legespesialitetene er en erfart utfordring.

Ikke mulig uten høy risiko

Rehabiliteringsinstitusjonene som er registrert som ideelle ligger utenfor bynære områder, fremheves det i styredokumentene. Økt kjøp fra disse på bekostning av de kommersielle vil medføre ekstra reisevei, økt belastning for den reisende og betydelig økte pasientreisekostnader. Kjente rekrutteringsutfordringer i mindre sentrale strøk i Nordland skaper risiko for at tilbudet til grupper som ikke nødvendigvis har det største behovet for spesialisthelsetjenester økes, på bekostning av tilbudet til de mer komplekse tilstandene. Ved siden av dette vil det samlede behovet for ulike rehabiliteringstjenester ikke kunne dekkes fordi de ulike institusjonene har ulik profil og dermed dels er best egnet for ulike målgrupper.

Adm. direktør i Helse Nord RHF vurderer det slik at en generell strategi for å reservere konkurranser for ideelle tjenesteleverandører ikke er mulig uten samtidig høy risiko for å vri tjenestetilbudet i regionen i uønsket retning og/eller risiko for ikke å klare å dekke behovene innenfor egen region og/eller med betydelig rettslig risiko.

Vil, hvis mulig, øke for de ideelle

Ny anskaffelsesforskrifts fleksible prosedyrer tillater å evaluere tilbud langs flere akser, så som tjenestekvalitet, kostnadseffektivitet og geografi. Innenfor rammen av denne fleksibiliteten ligger også et rom for å verdsette de ideelle tjenesteleverandørers kvaliteter, der disse har betydning for den konkrete kontrakten og/eller kostnadseffektivitet. Adm. direktør vurderte det derfor i styredokumentene at handlingsrommet i anskaffelsesforskriften kan utnyttes for å legge til rette for økt kjøp fra ideelle tjenesteleverandører, samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes gjennom deltakelse også fra mer kommersielle virksomheter.

Helse Nord RHF har pr. i dag avtaler med opsjoner som kan øke kjøpene fra de private med inntil 50% av avtalens verdi innenfor alle tre tjenestegrener. Som en del av strategien vil Helse Nord RHF, om mulig, øke de ideelle virksomhetenes andel av private institusjonsplasser ved behov, der markedet ligger til rette for det.

Bli den første til å kommentere på "Å reservere kontrakter for ideelle kan gi risiko for svekket tjenestetilbud i nord"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.